Naujienos

KU absolventų inicijuotos diskusijos rezoliucija

Klaipėdos universiteto alumni

REZOLIUCIJA

Dėl Klaipėdos universiteto

2017-02-17

Klaipėda


LR Ministrui pirmininkui S. Skverneliui
LR Švietimo ir mokslo ministrei J. Petrauskienei
Klaipėdos universiteto rektoriui E. Juzeliūnui
Klaipėdos miesto merui V. Grubliauskui
Žiniasklaidai

Klaipėdos universiteto alumni (toliau – alumni) palaiko Klaipėdos universiteto (toliau – Universiteto), kaip savarankiškos aukštojo universitetinio mokslo institucijos aktualumą ir ragina kelti sau ambiciją (viziją) tapti lyderiaujančiu universitetu Baltijos jūros regione, besilygiuojančiu į Europoje ir visame pasaulyje lyderiaujančias aukštąsias mokyklas.

Klaipėdos universiteto išskirtinumas ir prioritetas – kokybiškos jūrinės pakraipos studijos ir aukštai tarptautiniu mastu vertinama mokslinė veikla. Vienintelis Lietuvos uostamiestis neįsivaizduojamas be Klaipėdos universiteto – verslo partnerio, aktyvaus dalyvio miesto socialiniame bei kultūriniame gyvenime ir jaunimo traukos centro. Tai miesto ir regiono ekonominio proveržio pagrindas ir garantas.

Klaipėdos universiteto alumni įžvelgia vidinių pertvarkų poreikį ir įvardija veiklas, kurios turėtų būti patobulintos ar įgyvendintos tam, kad ši universiteto ambicija būtų pasiekta:

·         Kokybiško studijų proceso užtikrinimas:

o   studijų programų analizė (atranka). Turi likti stipriausios, pažangiausiais moksliniais tyrimais grįstos studijų programos. Reguliariame studijų vertinime aktyviai turi dalyvauti studentai ir alumni. Studijų procesas turi būti pagrįstas šiuolaikinių ugdymo principų/metodikų taikymu;

o   turi būti užtikrintas visų lygių akademinio personalo nuolatinis ir visapusiškas kvalifikacijos tobulinimas;

o   vykdomi tarpdisciplininiai studentų savarankiški/baigiamieji darbai/projektai, įtraukiantys skirtingų studijų sričių ir fakultetų studentus bei atliepiantys šiuolaikinius poreikius ir miesto bei Baltijos regiono kontekstą. Rengiamų darbų negali riboti formalios fakultetų ar disciplinų sienos;

o   nuotolinių studijų plėtra; jų rengimas turi būti grįstas geriausiomis pasaulio praktikomis, adekvačiu testavimu, siekiant įvertinti sistemos darbą bei pritaikyti medžiagą pagal besimokančiųjų poreikius; dėstytojų galimybių ir gebėjimų taikyti nuotolinio mokymo metodus plėtojimas;

o   gretutinių studijų programų plėtojimas sudarant galimybę studentams įgyti dviejų sričių bakalauro laipsnį. Taip pat iki 1 metų ar 1,5 metų trunkančių studijų plėtojimas jau turintiems bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį, taip pritraukiant komercinius studentus ir atliepiant mokymosi visą gyvenimą poreikius.

·         Mokslinės veiklos plėtra:

o   mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) vyravimas Universitete;

o   tarptautinių mokslo projektų su užsienio partneriais aktyvesnis įgyvendinimas;

o   studentų mokslinės veiklos populiarinimas, didesnis studentų įtraukimas į mokslinius projektus studijų metu;

o   mokslinės veiklos „komercializacija“.

·         Efektyvus Universiteto valdymas:

o   šiuolaikiniais vadybos principais grindžiamas valdymas;

o   tinkamas ir efektyvus Universiteto resursų naudojimas, infrastruktūros optimizavimas ir atvėrimas Universiteto bendruomenei, ypač studentams, sudarant galimybes ja naudotis didžiąją paros dalį;

o   įveiklinta kokybės vadybos sistema;

o   sukurta ir įveiklinta darbuotojų vertinimo sistema;

o   skatinamas bendradarbiavimas tarp akademinių Universiteto padalinių, siekiant išvengti konkuravimo, atitinkamai pakeičiant finansavimo principus;

o   Universiteto vientiso įvaizdžio formavimas, komunikacijos ir rinkodaros stiprinimas;

o   alumni įtraukimas į Universiteto bendruomenę ir veiklas, turimų absolventų resursų efektyvus panaudojimas;

o   Universiteto akademinės bendruomenės telkimas, bendrumo skatinimas, tradicijų kūrimas bei palaikymas;

·         Universitetas mieste, Lietuvoje, Baltijos jūros regione ir pasaulyje:

o   efektyvus ir produktyvus bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto savivaldybe, miesto institucijomis, verslu ir kt. socialiniais partneriais; Universiteto Menų akademijos atvirumas; Universiteto aktyvus bendradarbiavimas su jaunimo organizacijomis, jaunimo politikos mieste formavimas;

o   lyderystė Lietuvoje ir Baltijos jūros regione. Įgyvendinamos jungtinės studijų programos bei vykdomi pažangiausi moksliniai tyrimai;

o   pasaulio universitetų reitinguose patekti į pirmųjų 300 universitetų sąrašą per artimiausius 10 metų. 

Kviečiame Alma Mater bendruomenę, miesto, verslo ir socialinių partnerių, valstybės institucijų atstovus susitelkti ir kurti pažangią Lietuvos aukštąją mokyklą Klaipėdoje. 

Klaipėdos universiteto alumni vardu 

Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė

Salomėja Dromantienė

Eglė Stonkė

Darius Rekis

Rasa Grigolienė

Reda Mikalauskaitė

Jurgita Činauskaitė-Cetiner

Agnė Zabrynaitė

Alvyda Obrikienė

Evaldas - Žygimantas Ostrauskas

Aleksandr Ševčenko

Gediminas Matonis

Vytautas Mockus

Urtė Milkintaitė

Diana Mickutė-Miknė

Eglė Armalė

Andrius Stonys

Monika Pakalniškytė

Klaudija Kionies

Eglė Mosevičienė

Birutė Bistrubytė

Justinas Stasiškis

Aušra Skyraitė

Agnė Lobanova

Edgaras Lukšys

Viktorija Kasirina

Kristina Martinkutė

Evelina Greiciūnaitė

Audrius Paulauskas

Edvinas Tiškus

Vaiva Lukošienė

Vitalijus Kondrat

Gabrielė Paulauskaitė

Rita Matuzaitė

Tomas Norvaišas

Viktor Ankudovič

Mindaugas Klimas

Emilija Vikniūtė

Rūta Ramonaitė

Eglė Zuzevičiūtė

Andrius Pelakauskas

Vaiva Petrylaitė

Vilma Mikuziene

Alina Pocienė

Živilė Krikštaponytė

Julija Orlova

Eglė Eivaitė-Jankuvienė

Raimonda Nabažaitė

Agnė Mikniūtė

Goda Zobėlaitė-Noreikienė

Modestas Vitkus

Laura Povilaitienė

Ernesta Genytė

Indrė Šimkienė

Inga Kulikauskė

Saulius Stumbra

Samanta Lukė

Adelė Baltuonienė

Jovita Gaižauskaitė

Kazys Bagdonas

Raimonda Kučinskaitė

Toma Mingėlaitė

Aušra Kungienė

Tadas Rimkus

Aušra Petkienė

Lina Gaidauskaitė

Donalda Karnauskaitė

Viktorija Rukšėnienė

Monika Nemčiauskaitė

Liudas Čekanauskas

Kristina Plaktonienė

Deimantė Vasiliauskienė

Aušra Žutautaitė

Žilvinas Juodis

Reda Miltenienė

Jovita Mėžinė

Ieva Kavaliauskė

Asta Dromantaitė

Vilius Bazaras

Danutė Kiškienė

Ramunė Delininkaitienė

Žana Tamulionienė

Almeda Šinušaitė

Sandra Vasiliauskaitė

Modestas Dromantas

Edita Valinčienė

Laura Abromavičiūtė-Mockuvienė

Janina Barauskytė


"KU Alumni" pradeda darbą nauja vadovybė


Ketvirtadienio vakarą (gegužės 5 d.) Klaipėdos universiteto absolventai išsirinko naują vadovybę. Asociacijos Klaipėdos universiteto absolventų klubas „KU Alumni“ dviejų metų kadencijai prezidente išrinkta Almeda Šinušaitė​, studijų metais vadovavusi ESNKUK (erazmus studentų tinklas universitete) organizacijai. Valdybos nariais išrinkti: Klaipėdos universiteto studentų atstovė Taryboje Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė, buvusi klubo prezidentė Rasa Grigolienė, VšĮ „Mes Darom“ atstovė Klaipėdos regione Agnė Zabrynaitė ir vienas iš organizacijos steigėjų Kazys Bagdonas.


Klaipėdos universiteto absolventų klubo nariai išsikėlė tikslą kitų metų pavasarį Klaipėdos universitete suorganizuoti „Absolventų dieną“. Taip pat priimtas sprendimas panaikinti 10 eurų stojamąjį nario mokestis ir įvestas 7 eurų kasmetinį nario mokestį.


Susitikimas su Klaipėdos universiteto rektoriumi      

        Klaipėdos universiteto absolventų klubo „KU Alumni“ nariai susitiko su naujuoju universiteto rektoriumi prof. habil. dr. Eimučiu Juzeliūnu. Susitikimo metu aptartos universiteto ir absolventų klubo bendradarbiavimo perspektyvos. Klubo nariai išreiškė pageidavimą, kad universitetas daugiau dėmesio skirtų absolventams. Buvo atkreiptas dėmesys į tai, jog universiteto interneto svetainėje praktiškai nėra jokios informacijos universitetą baigusiems jo studentams. Taip pat pasidalinta idėją kasmet rengti universitete absolventams skirtą renginį, kurio metu į universitetą galėtų sugrįžti šią mokymo instituciją baigę asmenys, prisiminti studijų metus ir atnaujinti turėtas pažintis. Klaipėdos universiteto rektorius pritarė daugeliui išsakytų idėjų ir pažadėjo paramą siekiant jas įgyvendinti.„KU Alumni“ Klaipėdos universitetui padovanojo dainą

                Žinia, kad Klaipėdos universitetas turi savo dainą, pasklido dar 2011-aisiais. Po beveik trejų metų šiandien žodžiai „Čia jūros dvasia, čia laisva mintis“ naujai suskambėjo klaipėdiečių kolektyvo „DIA“ balsais. Kartu su himno įrašais gimė ir vaizdo klipas.

                Idėja atnaujinti Klaipėdos universiteto dainą, kurios autorė yra šio universiteto absolventė Simona Rupainytė, gimė absolventų klubui „KU Alumni“. Dabar ši daina – oficialus Klaipėdos universiteto himnas. „Kūrybingų ir aktyvių universiteto absolventų dėka mums pagaliau pavyko savo Alma Mater padovanoti dainą, kuri taps studentų mėgiama ir tinkamai reprezentuos Klaipėdos universitetą“, – sako absolventų klubo „KU Alumni“ Valdybos narys Darius Rekis, kuriam prieš trejus metus ir kilo idėja paskelbti KU dainos konkursą.

Klaipėdos universiteto himnas


                Naujai KU himną įdainavo dauguma buvę ir dar esami Klaipėdos universiteto studentai, tik šių metų pavasarį susibūrę į kolektyvą „DIA“. „Nuoširdus dainos eilučių įprasminimas – tai mažiausia, ką galėjome duoti kaip esami ir buvę KU studentai. Kai išgyveni kiekvieną sudainuotą žodį, prisimeni save ir nuoširdžiai linki tą patį patirti ir kitiems“ – tai kolektyvo „DIA“ narės Karolinos Etnerytės žodžiai.

                „Kolektyvas „DIA“ – tai Draugų Idėjinis Ansamblis, kurio pavadinimas jau ir sako tai, kad mes dainuojame iš širdies taip, kaip mokame. Dainuojame vedami idėjos ir didžiulio noro muzikuoti, kaip susibūrę dainuoja draugai vasarą prie laužo, – sako viena iš kolektyvo „DIA“ subūrėjų Edita Valinčienė, – tikimės, kad toks dainos variantas, kuomet dainuojama paprastai ir nuoširdžiai, suguls į studentų širdis ir lūpas, ir šis himnas bus niūniuojamas universiteto koridoriuose“.

                „Esu labai laiminga, jog galėjau savo universitetui padovanoti šitą nuoširdžią dovaną. Tai bus mano mažytis pėdsakas Klaipėdos universitete. Belieka tikėtis, kad daina tikrai prigis ir atras vietą kiekvieno širdyje“, – laimėjusi KU dainos konkursą 2011-aisiais sakė dainos autorė S. Rupainytė.


Išrinkta nauja Klaipėdos universiteto absolventų klubo prezidentė

Klaipėdos universiteto absolventų klubas „KU Alumni“ 2010 metų sausį įsteigtas Dariaus Rekio iniciatyva, kuris šiam klubui ir vadovavo pastaruosius ketverius metus šiemet išsirinko naują vadovą. 2014 m. vasario 27 dienos visuotiniame „KU Alumni“ klubo narių susirinkime dviejų metų kadencijai organizacijos prezidente išrinkta viena pirmųjų Klaipėdos universiteto absolvenčių fizinių mokslų daktarė Rasa Grigolienė. Naujoji klubo vadovė Inžinerinių mokslų, technologinių įrengimų projektavimo bakalauro studijas baigė Klaipėdos universiteto tuometiniame Technikos fakultete (dabar Jūrų technikos fakultetas) dar 1994 m., o šiuo metu Klaipėdos universitete dirba dėstytoja.

Klubo narių susirinkimo metu išrinkti ir naujieji organizacijos Valdybos nariai, kuriais tapo: buvęs klubo prezidentas Darius Rekis, Edgaras Vaškaitis, Vilma Granickienė ir Julijus Brazauskas. Klubo narių gretas taip pat papildė Socialinių mokslų fakulteto absolventė Ieva Zumienė.

Atsinaujinusi organizacijos vadovybė pirmiausia nusprendė suformuoti artimiausių trijų metų klubo veiklos strategiją, išsikelti konkrečius veiklos uždavinius, kad pavyktų sėkmingai toliau plėtoti klubo veiklą siekiant pirmiausiai įtraukti į šią veiklą vis daugiau Klaipėdos universiteto absolventų.


Bus steigiami "KU Alumni" padaliniai

            Klaipėdos universiteto absolventų klubo „KU Alumni“ Valdyba 2013 m. rugsėjo 18 d. posėdyje priėmė sprendimą leisiantį steigti klubo padalinius. Organizacijos vadovo D. Rekio teigimu šį idėja kilo po tarptautinės konferencijos Vilniuje, kurioje buvo aptariamos universitetų ir absolventų bendradarbiavimo perspektyvos. Įvertinus tai, jog baigę studijas universiteto absolventai išsivažinėja į įvairius miestus ar netgi valstybes buvo nuspręsta sudaryti jiems galimybę aktyviai įsitraukti į „KU Alumni“ organizacijos veiklą ir tuose miestuose, kuriuose jie šiandien gyvena ir dirba. Taip tikimasi, jog į klubo veiklą įsitrauks ir tie Klaipėdos universiteto absolventai, kurie šiandien nebegyvena Klaipėdoje.
            Kad būtų steigiamas klubo padalinys reikia, jog bent trys Klaipėdos universiteto absolventai tapę „KU Alumni“ tikraisiais nariais pareikštų tokį pageidavimą organizacijos Valdybai. Padalinio koordinatorių skiria ir atšaukia klubo prezidentas, o visi padalinių nariai būdami organizacijos tikraisiais nariais dalyvauja Visuotiniame organizacijos narių susirinkime, kuriame renka klubo Valdybą bei Prezidentą.


Praktinėje konferencijoje universitetų dėmesys absolventams

Klaipėdos universiteto absolventų klubo „KU Alumni“ prezidentas D. Rekis dalyvaudamas praktinėje konferencijoje „Building student and alumni networks“ liepos 12 d. su kolegomis iš kitų universitetų dalinosi patirtimi alumni veiklos organizavime. Konferencijoje, kurią rengė Europos humanitarinis universitetas dalyvavo svečiai iš Jeilio universiteto (JAV) ir daugelis Lietuvos universitetų administracijos ir alumni klubų atstovų.

Svečiai iš Amerikos teigė, jog pas juos absolventams skiriamas ypatingas dėmesys, nes išlaikytas ryšys su Universiteto absolventais atsiperka ir ne tik finansine paramos išraiška. Jų teigimu tai taip pat dalis institucijos marketingo bei žmoniškųjų išteklių įvairiose veiklose savanorystės pagrindais pasitelkiant absolventus. Savo ruoštų Lietuvos universitetų atstovai pastebėjo, jog pas mus dar nėra tokių gilių savanorystės ir alumni veiklos tradicijų, todėl skatinant aukštųjų mokyklų absolventus aktyvesnei veiklai neretai susiduriama su jų abejingumo problema.

Praktinėse diskusijose buvo prieita išvadų, jog absolventus į alumni veiklą įtraukia aukštojoje mokykloje rengiami absolventų susitikimai bei pastovus institucijos dėmesys ir tinkama informacijos sklaida, orientuota skirtingoms absolventų amžiaus grupėms. Svarbiausias veiksnys, anot konferencijos dalyvių, tai aukštosios mokyklos atitinkamas darbas su esamais studentais, jau studijų metais kuriamas tvirtas institucijos ir studento ryšys, kuris natūraliai nebeturėtų nutrūkti ir baigus studijas. To siekiant reikia, kad studentas aukštojoje mokykloje ne tik studijuotų, bet ir galėtų leisti savo laisvalaikį, realizuoti save įvairiose veiklose, socialiai dalyvauti aukštosios mokyklos gyvenime.


Klubo aktyvas susitiko su Klaipėdos universiteto rektoriumi

  

             2013 m. balandžio 10 d. su Klaipėdos universiteto rektoriumi prof. dr. Vaidučiu Laurėnu susitiko klubo “KU Alumni” nariai. Klaipėdos universiteto absolventų aktyvas susitikime su rektoriumi aptarė galimybę aktyviau bendradarbiauti plėtojant Alumni tradiciją Universitete. Absolventai su uostamiesčio alma mater vadovu pasidalino savo vizijomis ir išgirdo nemažai naudingų patarimų bei idėjų, kaip būtų galimą išlaikyti glaudesnį ryšį tarp Universiteto ir jo absolventų. Susitikimo metu buvo nuspręsta aktyviau dirbti šioje srityje, koordinuotai dalintis informacija, kviesti absolventus prisijungti prie „KU Alumni“ klubo veiklos ir organizuoti bendrus renginius, skirtus Klaipėdos universiteto absolventams.
Klaipėdos universiteto absolventų klubas „KU Alumni“ steigia savanorių padalinį

Klaipėdos universiteto absolventai prasidėjus 2013 metams kasmetiniame klubo narių susirinkime aptarė nuveiktus ir užsibrėžė naujus darbus. Nors gyvuojantis 3 metus klubas negali dar pasigirti Tikrųjų narių gausa, tačiau vertinant tai kas nuveikta per 2012 metus atrodytų pavyko visai nemažai nuveikti. „KU Alumni“ 2012 m. birželį pavyko įgyvendinti kol kas vieną iš ambicingiausių klubo projektų, papuošti Klaipėdos universiteto miestelį A. Sakalausko skulptūra „Polėkis“, kurią finansavo šio universiteto garbės daktaras a. a. B. Lubys. Per praėjusius metus klubas sudarė dvi bendradarbiavimo sutartis. Viena sutartis buvo pasirašyta su kolegomis iš Klaipėdos valstybinės kolegijos, „KVK Alumni“ klubu, kita sutartimi įformintas, jau kuris laikas vykstantis bendradarbiavimas su asociacija „Mano miestas Klaipėda“. Paremtas asociacijos Klaipėdos aktyvaus laisvalaikio klubas organizuotas jaunimo boulingo turnyras, dalyvauta rengiant dvi viešas diskusijas Klaipėdos mieste (diskusijų temos: „Klaipėda – turistinis ar pramoninis miestas?“ ir „Pilietiškumas kaip atsakomybės prisiėmimas už save ir bendruomenę su kuria tapatiniesi“) bei nuveikta daugelis kitų darbų. Per 2012 metus klube įvyko keletas pasikeitimų. Svarbiausias jų tai, jog pasikeitė klubo svetainės adresas, dabar jis www.kualumni.lt

 Aptariant klubo veiklos perspektyvas buvo nuspręsta organizacijos veiklose pasitelkti jaunuosius kolegas, Klaipėdos universiteto studentus. Tai turėtų būti abipusiai naudinga, nes absolventai jau nebeturi tiek laisvo laiko ir jo klubui gali skirti mažiau, todėl savanoriai būtų puiki parama organizacijai, o savo ruožtu jie galėtų mokytis iš vyresniųjų, įgyti tam tikros patirties ir užmegzti naujų ryšių, gal būt turėsiančių įtakos jų būsimai karjerai. Tam tikslui klubas susirinkimo metu įsteigė „KU Alumni“ savanorių padalinį „Satus“ (lot. pradžia) ir kviečia visus Klaipėdos universiteto studentus įsijungti į organizacijos veiklą. Savanorių padalinio nariai turi teisę: dalyvauti „KU Alumni“ susirinkimuose ir juose išsakyti savo nuomonę; dalyvauti „KU Alumni“ organizuojamuose renginiuose, kitoje veikloje; už aktyvią veiklą gauti „KU Alumni“ pagyrimo raštus, rekomendacijas; bet kada savo noru pasitraukti iš klubo veiklos, o įgijus Universiteto diplomą gali tapti „KU Alumni“ nariais nemokėdami stojamojo mokesčio. „Satus“ nariu gali tapti bet kuris Universiteto studentas parašęs laisvos formos prašymą „KU Alumni“ prezidentui. Savanorių padalinio nariais taip pat gali tapti ar prie padalinio veiklos prisidėti ir moksleiviai, kiti aktyvūs klaipėdiečiai. Moksleiviams iki 18 metų amžiaus prie prašymo tapti „Satus“ nariu turi būti pateikiamas tėvų sutikimas. Daugiau informacijos apie „KU Alumni“ savanorių padalinį ir jo veiklą galite rasti svetainėje www.kualumni.ltPrisimenant 2012 metus