หลักสูตรสอนขับรถยนต์ -ใบระเบียบการเรียนการสอน

โพสต์21 ต.ค. 2552 08:58โดยสอนขับรถยนต์ครูอ๊อดครูอ้อนสาขา2   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2562 02:12 ]

      ยินดีต้อนรับสู่การเรียนขับรถยนต์,สอนขับรถยนต์,โรงเรียนสอนขับรถยนต์,สอนขับรถ
สอบใบขับขี่โดยไม่ต้องจองคิว     ใช้เวลาในการสอบใบอนุญาตขับขี่เพียง 1วัน     

 โครงการอบรม  โดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                           

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    www.icehr.tu.ac.th                                                                           

 อบรม 5 ชั่วโมง      อบรมตามระเบียบกรมการขนส่ง 

สอนตามหลักการตามระเบียบกรมขนส่งตาและครูอ๊อตที่มีประสบการจากต่างประเทศ   จึงสามารถทำให้ท่านขับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามพระราชบัญญัติกฎจราจร คุุูณจะมั่นใจได้ว่าคุณจะได้เรียนข้บรถกับครูอ๊อตและครูอ้อนทุกครั้งที่เรียน สอนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัตโดยเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การรู้จักหน้าที่ การใช้ปุ่มและคันบังคับต่างๆบนรถ เช่น  เบรค คันเร่ง ไฟเลี้ยว จนเริ่มออกรถไปจนจบหลักสูตรอย่างถูกวิธีเน้นหา ประสบการณ์บนถนนใหญ่ มากกว่า 80% ตามเส้นทางเรียนสอนเทคนิคต่างๆ ที่นำไปใช้ในชีวิตจริง เช่น การออกรถ การกลับรถแนะนำกฎจราจรและเน้นการฝึกซ้อมท่าสอบต่างๆสำหรับการทำใบขับขี่

สอนขับรถยนต์ โดยเน้นประสบการณ์จริงบนถนนใหญ่และพร้อมพาทำใบขับขี่

ครูอ๊อตครูอ้อน เจ้าของสอนเอง 02-411-3871-08-948-43297- 094-968-5258

สอนเป็นรายบุคคล เริ่มสอนตั้งแต่เวลา 9.00 .– 21.00  1วัน 

ใช้เวลาใน การสอบใบอนุญาตขับขี่  เพียง 1 วัน   ไม่ต้องจองคิวสอบ

การสสมรรถนะทางร่างกาย   
 1.ทดสอบตาบอดสี    2.  ทดสอบปฏิกริยาตอบสนอง     3. ทดสอบการกะระยะสายตาทางลึก   4.ทดสอบสายตาทางกว้าง    5.สอบข้อเขียน  จำนวน 50 ข้อ ผ่าน 45 คะแนน  
สอบข้อเขียนไม่ผ่านสามารถสอบใหม่อีก1ครั้งในวันนั้น
ค่าบริการการเรียนการสอน เนื่องจากตอนนี้ทางกรมการขนส่งได้มีระเบียบการขอรับใบอนุญาตขับขี่ใหม่ จนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตระหนกกันว่า จะทำให้เกิดความยุ่งยาก ในการสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่ แต่จริงๆแล้ว ขั้นตอนในการสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่นั้น ไม่ยุ่งยากอย่างที่ทุกคนตระหนกและกังวลใจว่าจะสอบยาก และสอบผ่านยากขั้นตามจริงแล้ว ขั้นตอนในการสอบไม่ยุ่งยากเลย ง่ายและสอบผ่านกันทุกคน     ทางครูอ๊อตสอนขับรถยนต์ ยินดีให้คำปรึกษากับขั้นตอนในการสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์                                                                                                                                                                                   วิธีการสอนใช้หลักสูตรการสอนแบบใหม่ โดยฝึกหัดเมื่อเริ่มเรียนทันที   

ใช้เวลาในการสอบใบอนุญาตขับขี่ เพียง 1 วัน      อบรมตามระเบียบกรมการขนส่ง 

ประกอบด้วย  ภาคทฤษฎี    การอบรมหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัย  จํานวน  5  ชั่วโมงมีดังนี้                           ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ชั่วโมง                                  ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ และสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ 2 ชั่วโมง                             ความรู้เกี่ยวกับการบํารุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมภายใน รถยนต์ 1 ชั่วโมง                                                  หลักสูตรการเรียน                                                                                                                                   ค่าเรียน 8 ชม / 12 ชม / 16 ชม ค่าบริการพาไปสอบ 200 บาท   (เน้นการเรียนขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน ในชีวิตประจำวัน)เรียนจบพาไปสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่     เรียนวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดี 

 (โดยสามารถเรียนได้ไม่เกิน วันละ 2 ชั่วโมง)  หยุดเรียนวันศุกร์                                                                                                       ในการเรียนขับรถแบ่งออกเป็นคอร์ส คอร์สละ 8 ชั่วโมง 12  ชั่วโมง   16 ชั่วโมง                                                                               วิธีการสอน ใช้หลักสูตรการสอนแบบใหม่ โดยฝึกหัดเมื่อเริ่มเรียนทันที  

เกียร์ออโต้ +   เกียร์กระปุก + HYUNDAI+NEWVIOS+NISSAN MARCH+  โตโยต้า วีโก้แชมป์                                                  เกียร์ออโต้    8  ชั่วโมง  2,300   บาท  12  ชั่วโมง   3,500  บาท   16  ชั่วโมง   4,700   บาท                                                      เกียร์กระปุก   8  ชั่วโมง  3,000  บาท   12   ชั่วโมง  4,700   บาท   16   ชั่วโมง   6,300   บาท  
เน้นการขับบนถนนจริง 

สอนมารยาทและกฎจราจรในการขับรถประจำวัน เพื่อผู้เรียนสามารถขับรถ    ได้อย่างถูกวิธีในการจราจรจริง  ปลอดภัยตลอดการเรียนรู้    ด้วยการดูแลของครู้ผู้สอน ใกล้ชิด  ติดตั้งเบรคด้านครูผู้ฝึกสอนและการประกันภัยรถยนต์   ดูแลการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  สอนท่าสอบจริง แนะนำหลักการที่พัฒนาได้ผลจริง 

หลักสูตรสอนขับรถยนต์ มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   ภาคทฤษฎีมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรม 

ประกอบด้วย     รูปนักเรียนของเรา 2558


ควรตระหนักถึงหลักพื้นฐาน 5 ประการ      เรียนรู้วิธีการใช้ไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยว ต่างๆ 

 

 สอนเป็นรายบุคคล เริ่มสอนตั้งแต่


เวลา  9.00 น. – 21.00 น.
มีครูสุภาพสตรีสอนจึงได้รับการไว้วางใจจากท่านสอนโดยครูอ๊อตและครูอ้อน เจ้าของสอนเองได้เปิดสอนมาเนกว่า 27 ปี่ 
โทรนัดเวลาเรียนกับครูอ้อน 
089-4843297+02-411-3871
รับรองผลในการเรียนการสอนและ  รับรองผลจนได้รับใบขับขี


 ครูอ๊อตสอนขับรถยนต์ ได้เปิดสอนมานานและ ได้รับความไว้ใจจากท่าน มาโดยตลอดเวลา   27 ปี ที่ผ่านมา
ทางครูอ๊อต ได้เล็งเห็นว่า สภาพเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ การเรียนการสอนค่อนข้างยากลำบากด้วยสภาพจราจรและความเร่งรีบของผู้คน ทางครูอ๊อตจึงได้เพิ่มการเรียนรู้กฏจราจร ให้แก่ท่าน  ผู้เรียนฟรี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน ผู้คนส่วนมากไม่ได้คิดตระหนักว่า การขับขี่บนท้องถนนเป็นพฤติกรรมที่อันตราย  ก่อให้เกิดอันตราย  ดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนตระหนักถึงหลักพื้นฐาน ที่ก่อให้เกิดอันตรายดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคน ควรตระหนักถึงหลักพื้นฐาน 5 ประการ ที่จะช่วยในการขับขี่ด้วยความปลอดภัย และหลักเลี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน                       1. ผู้ขับขี่ ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ      
2. ผู้ขับขี่ ต้องทิ้งระยะทางอย่างเพียงพอระหว่างยานพาหนะของตนกับสิ่งรอบข้างเพื่อที่จะสามารถหยุด   ได้ทันเวลา หากมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น     
3.ผู้ขับขี่ต้องทราบสิทธิ์ ในการใช้ทางในแต่ละสถานการณ์และต้องเคารพสิทธิ์นั้น                     4. เมื่อมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น ผู้ขับขี่ต้องทราบถึงการรับมื่อกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยง หรือลด   ความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้น       5.ผู้ขับขี่ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะไม่อยู่ใน

สภาพที่จะขับขี่ได้อย่างปลอดภัย

เรียนรู้วิธีการใช้ไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยว ต่างๆ


 1.  การเปิดไฟฉุกเฉิน                            2..การขับซ้ายคัน ขวาคัน แบ่งกันไป        3.การหยุดรถให้คนข้ามถนน                    4.  การเว้นระยะการขับขี่                          5. การเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา                6. การรู้สิทธิ์ในการใช้ทาง

     ทางครูอ๊อตหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า ทางผู้เรียนจะได้รับความรู้ ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน     


                    

Comments