สอนขับรถครูอ๊อด รับสอนทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดา ที่มีประสบการณ์การสอนมาเป็นเวลานานกว่า 29 ปี

           สอบใบขับขี่โดยไม่ต้องจองคิว     ใช้เวลาในการสอบใบอนุญาตขับขี่ เพียง 1 วัน                                  โครงการอบรมโดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    www.icehr.tu.ac.th                                                                              อบรม 5 ชั่วโมง      อบรมตามระเบียบกรมการขนส่ง 


บริการพาไปสอบ ฟรี

สอนตามหลักการตามระเบียบกรมการขนส่งตาและครูอ๊อตที่มีประสบการจากต่างประเทศ                      จึงสามารถทำให้ท่านขับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามพระราชบัญญัติกฎจราจร 
          คุุูณจะมั่นใจได้ว่าคุณจะได้เรียนข้บรถกับครูอ๊อตและครูอ้อนทุกครั้งที่เรียน สอนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัตโดยเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การรู้จักหน้าที่ การใช้ปุ่มและคันบังคับต่างๆบนรถ เช่น  เบรค คันเร่ง ไฟเลี้ยว จนเริ่มออกรถไปจนจบหลักสูตรอย่างถูกวิธีเน้นหา ประสบการณ์บนถนนใหญ่ มากกว่า 80% ตามเส้นทางเรียนสอนเทคนิคต่างๆ ที่นำไปใช้ในชีวิตจริง เช่น การออกรถ การกลับรถแนะนำกฎจราจรและเน้นการฝึกซ้อมท่าสอบต่างๆสำหรับการทำใบขับขี่
พร้อมเอกสารแนวข้อสอบในการทำใบขับขี่ จนกว่าท่านจะได้รับใบขับขี่


สอนขับรถยนต์ โดยเน้นประสบการณ์จริงบนถนนใหญ่และพร้อมพาทำใบขับขี่
ครูอ๊อตครูอ้อน เจ้าของสอนเอง 02-411-3871-08-948-43297- 094-968-5258
สอนเป็นรายบุคคล เริ่มสอนตั้งแต่เวลา 9.00 น.– 21.00 น
 


  ระยะนี้รถใหม่ออกมากันมาก ผู้เรียนยังเรียนรถเก่าอยู่ ทางครูอ๊อตเลยมีความจำเป็นต้องออกรถใหม่มาสอนเพื่อที่จะแนะนำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการใช้รถให้มากยิ่งขึ้น 
  รถครูอ๊อตเอาออกมาสอนเป็นรถ Mazda2 และมีความปลอดภัยในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ในการเรียนการสอนให้รู้จักอุปกรณ์รถและใช้เกียร์ให้ถูกต้อง 

                        รถใหม่สอน NEW Mazda 2

  
สาขา 1  เลขที่  1095/2    ถ.อรุณอมรินทร์   แขวงศิริราช   เขตบางกอกน้อย   ก.ท.ม   10700  
      สาขา 2  บริการรับส่ง  แผนที่บ้านครูอ๊อดสอนขับรถยนต์
                     
 สอนเป็นรายบุคคล เริ่มสอนตั้งแต่เวลา 9.00 น.– 21.00 นโทรนัดเวลาเรียนกับครูอ้อน - 089-484-3297    
     มีครูสุภาพสตรีสอนจึงได้รับการไว้วางใจจากท่าน    สอนโดยครูอ๊อตและครูอ้อน เจ้าของสอนเอง 
    เนื่องจากตอนนี้ทางกรมการขนส่งได้มีระเบียบการขอรับใบอนุญาตขับขี่ใหม่ จนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตระหนกกันว่า จะทำให้เกิดความยุ่งยาก ในการสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่ แต่จริงๆแล้ว ขั้นตอนในการสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่นั้น ไม่ยุ่งยากอย่างที่ทุกคนตระหนกและกังวลใจว่าจะสอบยาก และสอบผ่านยากขั้นตามจริงแล้ว ขั้นตอนในการสอบไม่ยุ่งยากเลย ง่ายและสอบผ่านกันทุกคน     ทางครูอ๊อตสอนขับรถยนต์ ยินดีให้คำปรึกษากับขั้นตอนในการสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
หลักสูตรสอนขับรถยนต์ 

วิธีการสอนใช้หลักสูตรการสอนแบบใหม่ โดยฝึกหัดเมื่อเริ่มเรียนทันที  

ใช้เวลาในการสอบใบอนุญาตขับขี่ เพียง 1 วัน  สอบข้อเขียนไม่ผ่านสามารถสอบใหม่อีก1ครั้งในวันนั้น    อบรมตามระเบียบกรมขนส่ง 
ประกอบด้วย  ภาคทฤษฎี    การอบรมหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัย  จํานวน  5  ชั่วโมงมีดังนี้                                                              ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ชั่วโมง                                  ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ และสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ 2 ชั่วโมง                    ความรู้เกี่ยวกับการบํารุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมภายใน รถยนต์ 1 ชั่วโมง               
หลักสูตรการเรียน         บริการพาไปสอบฟรี
ค่าเรียน 8 ชม / 12 ชม / 16 ชม   (เน้นการเรียนขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน ในชีวิตประจำวัน)
เรียนจบพาไปสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่   เรียนวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดี 
(โดยสามารถเรียนได้ไม่เกิน วันละ 2 ชั่วโมง)  หยุดเรียนวันศุกร์  
ในการเรียนขับรถแบ่งออกเป็นคอร์ส คอร์สละ 8 ชั่วโมง 12  ชั่วโมง   16 ชั่วโมง
วิธีการสอน ใช้หลักสูตรการสอนแบบใหม่ โดยฝึกหัดเมื่อเริ่มเรียนทันที  
เกียร์ออโต้ +   เกียร์กระปุก NISSAN MARCH+  โตโยต้า 
 
เกียร์ออโต้    8  ชั่วโมง  2,300   บาท  12  ชั่วโมง   3,500  บาท   16  ชั่วโมง   4,700   บาท                         

เกียร์กระปุก    ชั่วโมง  3,000  บาท   12   ชั่วโมง  4,700   บาท   16   ชั่วโมง   6,300   บาท                                       

 ทางครูอ๊อตจะพาไปสอบใบอนุญาตขับขี่  ทุกวันพุธ
          
                     ***ได้เปิดสอนมาเป็นเวลานานกว่า 29  ปี *** 
                                         ขอขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านตลอดขอรับรองผลในการสอน                            ใช้เวลาใน  การสอบใบอนุญาตขับขี่ เพียง 1 วั   ขั้นตอนการสอบใบขับขี้  การอบรมใช้เวลา 5  ชั่วโมง                    การสอบภาคทฤษฎี  การสสมรรถนะทางร่างกาย    1.ทดสอบตาบอดสี    2.  ทดสอบปฏิกริยาตอบสนอง        3. ทดสอบการกะระยะสายตาทางลึก   4.ทดสอบสายตาทางกว้าง    5.สอบข้อเขียน  จำนวน 50 ข้อ ผ่าน 45 คะแนน             
  สอบข้อเขียนไม่ผ่านสามารถสอบใหม่อีก1ครั้งในวันนั้น   การสอบภาคปฏิบัติ                                                                 1.ขับรถเดินหน้าตรง ถอยหลังตรง ห้ามชนเสาหลัก                                                                                           
   2.  ขับรถเดินหน้าเทียบขอบทาง ห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร                                                                     3. ขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างทางซ้ายมือ โดยปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 ครั้ง                                              เอกสารประกอบคำขอ  การสอบใบขับขี่                                                                    
 1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน ชุด                                                                            
 2. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน เดือน)                                                                        
   2 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย                                                                                     การทดสอบปฏิกิริยา ผู้เข้ารับการทดสอบต้องทำการทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า รวม ครั้ง                  
  หากสามารถเหยียบเบรกได้ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือเท่ากับ 0.75 วินาที สองในสามครั้งถือว่าผ่านการทดสอบ         
  การทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง จากเครื่องทดสอบ โดยอยู่ห่างจากเครื่องทดสอบในระดับสายตาไม่นอยกว่า เมตร แล้วอ่านสีตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด สีละ ครั้ง หากอ่านได้สองในสามครั้ง ถือว่าผ่านการทดสอบ   การทดสอบการทดสอบสายตาทางกว้าง ผู้เข้ารับการทดสอบต้องสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นมุมกว้าง    ข้างละ   75 องศา สองในสามครั้งถือว่าผ่านการทดสอบ                                               การทดสอบสายตาทางสึก ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.50 – 3.50 เมตร รวม ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกิน นิ้ว สองในสามครั้งถือว่าผ่าน                                                                                              
เทคนิคที่ครูอ๊อด                                                                                                                          
จะทำการสอนให้นักเรียนสอบผ่าน  แนะนำวิธีการกะระยะ การเข้าจอดเทียบฟุตบาท แนะนำเทคนิคการ  ถอยหลัง เข้าช่องว่างทางซ้ายมือ ด้วยเทคนิคง่ายๆๆ   

ทางครูอ๊อตจะพาไปสอบใบอนุญาตขับขี่ทุกวันพุธ
สอนตามหลักการของกรมการขนส่งทางบกจึงสามารถทำให้ท่านขับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย 
และถูกต้องตามพระราชบัญญัติกฎจราจร

โดยท่าสอบแบ่งออกเป็น 3 สถานีสถานีที่ 
1 ขับรถเดินหน้าตรง – ถอยหลังตรง ออกจากช่องว่าง   
 สถานีที่ 2 ขับรถเดินหน้าเข้าชิดขอบทาง โดยห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร                          
   สถานีที่ 3  ถอยรถเข้าช่องว่างทางซ้าย โดยปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 เกียร์   ในกรณีผ่านทั้ง 3 สถานี ท่านจะได้รับใบอนุญาตขับขี่ทันที  ใบอนุญาตขับขี่ที่ท่านได้รับ จะเป็นใบอนุญาต ขับขี่ประเภทชั่วคราว 2 ปี
 กดลิงก์   แผนที่ครูอ๊อตศิริราช 

ยินดีต้อนรับสู่การเรียนขับรถยนต์,สอนขับรถยนต์,โรงเรียนสอนขับรถยนต์,สอนขับรถ 

               

         

                   

                รวมรูปนักเรียนเรียนของเรา ครูอ้อน สอนขับรถยนต์ 

                                   กดลิงค์ v.d.o เรียนเข้าท่าสอบ   


                         ***ก่อนขับรถ เรียนรู้กฎ ลดอุบัติเหตุ***
  

สอบใบขับขี่โดยไม่ต้องจองคิว


รูปครูอ้อน  โทร.089-484-3297                 ยินดีต้อนรับสู่การเรียนขับรถยนต์,สอนขับรถยนต์,โรงเรียนสอนขับรถยนต์,สอนขับรถ

    ได้เปิดสอนมานานและ ได้รับความไว้ใจจากท่าน มาโดยตลอดเวลา 29 ปี ที่ผ่านมา                                                             ทางครูอ๊อต ได้เล็งเห็นว่า สภาพเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ การเรียนการสอนค่อนข้างยากลำบากด้วย
สภาพจราจรและความเร่งรีบของผู้คน ทางครูอ๊อตจึงได้เพิ่มการเรียนรู้กฏจราจร ให้แก่ท่าน  เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน ผู้คนส่วนมากไม่ได้คิดตระหนักว่า การขับขี่บนท้องถนน
เป็นพฤติกรรมที่อันตราย  ก่อให้เกิดอันตราย  ดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนตระหนักถึงหลักพื้นฐาน ที่ก่อให้
เกิดอันตรายดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคน   ควรตระหนักถึงหลักพื้นฐาน 5 ประการ ที่จะช่วยในการ
ขับขี่ด้วยความปลอดภัย และหลักเลี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน        
1. ผู้ขับขี่ ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ   
2. ผู้ขับขี่ ต้องทิ้งระยะทางอย่างเพียงพอระหว่างยานพาหนะของตนกับสิ่งรอบข้างเพื่อที่จะสามารถ
หยุด ได้ทันเวลา  หากมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น                             
.ผู้ขับขี่ต้องทราบสิทธิ์ ในการใช้ทางในแต่ละสถานการณ์และต้องเคารพสิทธิ์นั้น         
4เมื่อมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น ผู้ขับขี่ต้องทราบถึงการรับมื่อกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่างๆเพื่อหลีก
เลี่ยง หรือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้น                                     
5. ผู้ขับขี่ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะไม่อยู่ในสภาพที่จะขับขี่ได้อย่างปลอดภัย
เรียนรู้วิธีการใช้ไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยว ต่าง
1.  การเปิดไฟฉุกเฉิน  2..การขับซ้ายคัน ขวาคัน แบ่งกันไป   3.การหยุดรถให้คนข้ามถนน
4.  การเว้นระยะการขับขี่  5. การเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา     6. การรู้สิทธิ์ในการใช้ทาง                                                          ทางครูอ๊อตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางผู้เรียนจะได้รับความรู้ ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

ครูอ๊อดสอนขับรถยนต์ สาขา 2 บริการรับส่งโทร. 02-411-387-089-484-3297- 094-968-5258         แผนที่บ้านครูอ๊อดสอนขับรถยนต์ ที่อยู่: 79/96 หมู่บานสำเร็จวิวล์ 6 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130   


ข้อปฏิบัติ      1.โอนเงินมัดจำบัญชีออมทรัพย์     ธนาคารไทยพาณิชย์                                                            เลขที่บัญชี 4010562711 ชื่อบัญชี ณีรนุช โพธิตระกาล จำนวนเงิน 1,000  บาท                                          2.แจ้งชื่อจริงนามสกุล วันเวลาเบอร์โทรที่ติดต่อได้                                                                                 3.ชำระเงินเต็มจำนวนส่วนที่เหลือกับทางครูอ๊อตในการเรียนครั้งแรก                                                          4.กรณีมาเรียนไม่ได้ตามตารางที่จองไว้ต้องโทรแจ้งกับทางโรงเรียนล่วงหน้า 1 วัน                                      พื่อเลื่อนตารางมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นชั่วโมงเรียนของท่าน                                                                                 ทางครูอ๊อตไม่อนุญาตให้พาบุคคลอื่นนั่งรถไปด้วยขณะทำการเรียนขับรถ    

ทางครูอ๊อดไม่รับจองทางโทรศัพท์เนื่องจากมีผู้เรียนโทรเข้ามานัดเวลาแล้ว    ยกเลิกเป็นจำนวนมาก...                                           จึงต้องรบกวนนักเรียนโอนเงินมัดจำเข้ามาก่อนค่ะ                         

                                                      อบรมกฏจราจร
                               
                                                        
          


ก่อนขับรถ เรียนรู้กฎ ลดอุบัติเหตุ

  
  
       


                                            ครูอ้อนสอนขับรถยนต์      www.kruaon.com                                                             
                         
         โทรนัดเวลาเรียนกับครูอ้อน - 089-484-3297+ 02-411-3871 -094-968-5258                                                    

   ทรนัดเวลาเรียนกับครูอ้อน  089-484-3297+ 02-411-3871-   094-968-5258        
   กดลิงค์  ได้ที่นี่ครับ   วิดีโอเส้นทางมา สอนขับรถยนต์ครูอ๊อต     

เกี่ยวกับเรา                                                                                                                                             ในยุคปัจจุบัน รถยนต์ส่วนตัวถือเป็นพาหนะอำนวยความสะดวกให้กับทุกๆคนและทุกๆอาชีพ เพราะฉะนั้นการมีเทคนิคในการ     ขับรถยนต์บนท้องถนน นอกจากจะต้องขับให้ถูกต้องตามกฎหมายจราจรแล้ว ยังต้องมีเทคนิคความชำนาญในการขับบนท้อง ถนนจริงที่รถคับคั่ง ทางแคบ ทางชัน และเวลาที่การจราจรเร่งด่วน เหล่านี้ถ้าผู้ขับขี่รถยนต์ไม่มีความชำนาญ หรือไม่มีประสบการณ์จริง ก็จะทำให้การใช้รถบนท้องถนนของเราไม่ปลอดภัยกับทั้งตัวเอง และผู้ร่วมทาง ทางครูอ๊อดจึงคำนึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ การเรียนการสอนของเราจึงเน้น การออกถนนจริงๆ  การสอนของเรา เน้นประสบการณ์จริง ออกถนนจริง                       มีครูผู้หญิงและชาย ครูสอนใจดี มีประสบการณ์การสอนมานาน                                                                              สอนโดย ครูอ๊อตและครูอ้อน เจ้าของสอนเอง ได้เปิดสอนมาเป็นเวลานานกว่า  27 ปี่  และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน รถของโรงเรียนมีเบรค 2 ชุด และดัดแปลงคันเร่งเพื่อความปลอดภเน้นการขับบนถนนจริง 

  สอนมารยาทและกฎจราจรในการขับรถประจำวัน เพื่อผู้เรียนสามารถขับรถ    ได้อย่างถูกวิธีในการจราจรจริง         ปลอดภัยตลอดการเรียนรู้    ด้วยการดูแลของครู้ผู้สอน ใกล้ชิด  ติดตั้งเบรคด้านครูผู้ฝึกสอนและการประกันภัยรถยนต์    ดูแลการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  สอนท่าสอบจริง แนะนำหลักการที่พัฒนาได้ผลจริง แนะแนวข้อสอบ

หลักสูตรการสอน        

  • อธิบายระบบภายในต่างๆ แนะนำวิธีปฎิบัติที่ถูกต้อง และช่วยยืดอายุ การใช้งานของรถ
  • สอนวิธีการจับพวงมาลัย
  • สอนวิธีการสตาร์ท ออกตัว และหยุด อย่างนุ่มนวล
  • สอนวิธีการการใช้เกียร์ตามระดับความเร็ว 
  • สอนวิธีการเลี้ยว การแซง การเปลี่ยนช่องทาง  การถอยหลังเข้าจอด การจอดชิดขอบฟุตบาท 
  • สอนเทคนิคการทำท่าสอบใบขับขี่
สอนทฤษฏีเกี่ยวกับป้ายจราจร                                                                                                                        

 เทคนิคที่ครูอ๊อด                                                                                                                                        จะทำการสอนให้นักเรียนสอบผ่าน  แนะนำวิธีการกะระยะ การเข้าจอดเทียบฟุตบาท แนะนำเทคนิคการ  ถอยหลัง เข้าช่องว่างทางซ้ายมือ ด้วยเทคนิคง่ายๆๆ   

ทางครูอ๊อตจะพาไปสอบใบอนุญาตขับขี่ทุกวันพุธ

ในการเรียนการสอนและรับรองผลจนได้รับใบขับขี่รถยนต์  
                          
 สถานีที่ 1 ขับรถเดินหน้าตรง – ถอยหลังตรง ออกจากช่องว่าง                                                                                                                                                              


 สถานีที่ 2 ขับรถเดินหน้าเข้าชิดขอบทาง โดยห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร  


สถานีที่ 3  ถอยรถเข้าช่องว่างทางซ้าย โดยปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 เกียร์ 


     
                   ***ก่อนขับรถ เรียนรู้กฎ ลดอุบัติเหตุ***                                                            
 สาขา  1  ลขที่   1095/2    ถ.อรุณอมรินทร์    แขวงศิริราช   เขตบางกอกน้อย  ก.ท.ม   10700                             ที่ทำงาน  โทร.02-411-387-ครูอ้อน-089-484-3297                           
หลักสูตร ในการเรียนขับรถแบ่งออกเป็นคอร์ส คอร์สละ  8 ชั่วโมง 12  ชั่วโมง  16  ชั่วโมง                              สอนเป็นรายบุคคล เริ่มสอนตั้งแต่เวลา    9.00  น. – 21.00  น.                                                      สอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์โดยไม่ต้องจองคิว
วิธีการสอนใช้หลักสูตรการสอนแบบใหม่ โดยฝึกหัดเมื่อเริ่มเรียนทันที
 

 สอบใบขับขี่โดยไม่ต้องจองคิว        ใช้เวลาในการสอบใบอนุญาตขับขี่ เพียง 1 วัน                          โครงการอบรมโดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    www.icehr.tu.ac.th                                                                               อบรม 5 ชั่วโมง    อบรมตามระเบียบกรมการขนส่ง 

 ประกอบด้วย  ภาคทฤษฎี   
ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมง การอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีและฝึกหัดขับรถ จํานวน 5 ชั่วโมงมีดังนี้                        
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ชั่วโมง

ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ และสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ 2 ชั่วโมง                          ความรู้เกี่ยวกับการบํารุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมภายใน รถยนต์ 1 ชั่วโมง                                                                    ทางครูอ๊อต ได้ เล็งเห็นว่า สภาพเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ การเรียนการสอนค่อนข้างยากลำบากด้วยสภาพจราจรและความเร่งรีบของผู้คนทางครูอ๊อตจึงได้เพิ่มการเรียนรู้กฎจราจร ให้แก่ท่าน  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน ผู้คนส่วนมากไม่ได้คิดตระหนักว่า   การขับขี่บนท้องถนนเป็นพฤติกรรมที่อันตราย  ก่อให้เกิดอันตราย  ดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนตระหนักถึงหลักพื้นฐาน ที่ก่อให้เกิด  อันตรายดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคน ควร                                                                                                                                                         การตระหนักถึงหลักพื้นฐาน 5 ประกา                                                                                                        ที่จะช่วยในการขับขี่ด้วยความปลอดภัย และหลักเลี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน  2 ชั่วโมง                                                                1.   ผู้ขับขี่ ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ                                                 2.   ผู้ขับขี่ ต้องทิ้งระยะทางอย่างเพียงพอระหว่างยานพาหนะของตนกับสิ่งรอบข้างเพื่อที่จะสามารถหยุด ได้ทันเวลา หากมีสิ่ง          ไม่      คาดคิดเกิดขึ้น                                                                                                                                                                   3 .  ผู้ขับขี่ต้องทราบสิทธิ์ ในการใช้ทางในแต่ละสถานการณ์และต้องเคารพสิทธิ์นั้น                                                                         4. เมื่อมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น ผู้ขับขี่ต้องทราบถึงการ รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยง    หรือ ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้น                                                                                                                                                                                5.   ผู้ขับขี่ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะไม่อยู่ในสภาพที่จะขับขี่ได้อย่างปลอดภัย                                                                          เรียนรู้วิธีการใช้ไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยว ต่างๆ

1.  การเปิดไฟฉุกเฉิน  2. การขับซ้ายคัน ขวาคัน แบ่งกันไป  3.การหยุดรถให้คนข้ามถนน  4.การเว้นระยะการขับขี่   5. การเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา   ภาคปฏิบัติ   ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจํานวน ไม่น้อยกว่า 10   ชั่วโมง ดังนี้ชั่วโมงที่ 1-2   เรียนทฤษฎี ให้ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของรถ    สอนขับรถในที่มีจราจรคับคั่ง ฯลฯ              ชั่วโมงที่   3-4    สอนขับรถในที่มีจราจรคับคั่ง ฯลฯ ฝึกหัดเลี้ยวซ้าย-ขวา ให้คืนพวงมาลัยให้อยู่ใน ช่องทาง และ ขับตามถนน      ต่างๆ สอนขับรถในที่มีจราจรคับคั่ง ฯลฯ   พร้อมกับแนะนำให้ดูกระจก   และ    ขับรถอย่างระมัดระวังในการเปลี่ยนเลน              ชั่วโมงที่   5-6  ทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งหมด หากขั้นตอนไหนไม่ดีพอ  ทางผู้สอนก็จะแนะนำและปรับปรุงให้ดีขึ้น จนท่านสามารถชั่วโมงที่   7-8     แนะนำท่าสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ การถอยจอด  ในท่าต่าง  ๆ    เรียนทฤษฎี      เรียนเข้าท่าสอบ                  สอบท่าที่ 1    สอบท่าที่ 2    สอบท่าที่ 3                                                                                                                                 ชั่วโมงที่   9-10   ทบทวนท่าสอบขับรถยนต์   ท่าที่ 1 ถึงท่าที่ 3                                                                                               

  หลักสูตรการเรียนภาคปกติ   อัตราค่าเรียน                                                                                                                      เพิ่มการเรียนการสอนใหม่  เพิ่มชั่งโมงเรียนให้อีก   2  ชั่วโมง                                                                เรียนวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี    เรียนวันละ   ชั่วโมง หยุดเรียนวันศุกร์                  เกียร์ออโต้  8  ชั่วโมง   2,300  บาท    12  ชั่วโมง  3,500 บาท    16  ชั่วโมง  4,700   บาท                          เกียร์ออโต้ + HYUNDAI  +  NEW  VIOS + NISSAN MARCH                                                              เกียร์กระปุก   8  ชั่วโมง 3,000 บาท  12  ชั่วโมง 4,700  บาท  16  ชั่วโมง  6,300  บาท                                เกียร์กระปุก โตโยต้า วีโก้แชมป์ดับเบิ้ลแค็บ   ค่าบริการพาไปสอบ 200 บาท                                             

 สอนโดย ครูอ๊อตและครูอ้อน เจ้าของสอนเอง    ได้เปิดสอนมาเป็นเวลานานกว่า 27  ปี                             มีหลักสูตรการสอนดังนี้  เพิ่มการเรียนการสอนใหม่                                                                                   ชั่วโมงที่ 1-2   เรียนทฤษฎี ให้ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของรถ    สอนขับรถในที่มีจราจรคับคั่ง ฯลฯ          ชั่วโมงที่ 3-4  ทางครูอ๊อต ได้ เล็งเห็นว่า สภาพเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ การเรียนการสอนค่อนข้างยากลำบากด้วยสภาพจราจรและความเร่งรีบของผู้คนทางครูอ๊อตจึงได้เพิ่มการเรียนรู้กฎจราจร ให้แก่ท่าน  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน ผู้คนส่วนมาก ไม่ได้คิดตระหนักว่า การขับขี่บนท้องถนนเป็นพฤติกรรมที่อันตราย  ก่อให้เกิดอันตราย  ดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนตระหนักถึงหลักพื้นฐานที่ก่อให้เกิดอันตรายดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคน ควร  การตระหนักถึงหลักพื้นฐาน 5 ประการ  ที่จะช่วยในการขับขี่ด้วยความปลอดภัยและหลักเลี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน1.ผู้ขับขี่ ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ 2.   ผู้ขับขี่ ต้องทิ้งระยะทางอย่างเพียงพอระหว่างยานพาหนะของตนกับสิ่งรอบข้างเพื่อที่จะสามารถหยุด   ได้ทันเวลา  หากมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น 3 . ผู้ขับขี่ต้องทราบสิทธิ์ ในการใช้ทางในแต่ละสถานการณ์และต้องเคารพสิทธิ์นั้น 4.เมื่อมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น ผู้ขับขี่ต้องทราบถึงการ รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยง    หรือ ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้น 5. ผู้ขับขี่ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะไม่อยู่ในสภาพที่จะขับขี่ได้อย่างปลอดภัย  เรียนรู้วิธีการใช้ไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยว ต่างๆ1. การเปิดไฟฉุกเฉิน  2. การขับซ้ายคัน ขวาคัน แบ่งกันไป 3. การหยุดรถให้คนข้ามถนน  4.การเว้นระยะการขับขี่    5.การเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา 6. การรู้สิทธิ์ในการใช้ทางทางครูอ๊อตหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า ทางผู้เรียนจะได้รับความรู้ ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน                                                                                                                                                  ชั่วโมงที่   5-6   สอนขับรถในที่มีจราจรคับคั่ง ฯลฯ ฝึกหัดเลี้ยวซ้าย-ขวา ให้คืนพวงมาลัยให้อยู่ใน ช่องทาง และ ขับตามถนนต่าง ๆสอนขับรถในที่มีจราจรคับคั่ง ฯลฯ   พร้อมกับแนะนำให้ดูกระจก   และ    ขับรถอย่างระมัดระวังในการเปลี่ยนเลน                    ชั่วโมงที่   7-8         สอนขับรถในที่มีจราจรคับคั่ง ฯลฯ                                                                                                            ชั่วโมงที่   9-10       ทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งหมด    หากขั้นตอนไหนไม่ดีพอ    ทางผู้สอนก็จะแนะนำและปรับปรุงให้ดีขึ้น จนท่านสามารถขับรถได้เองด้วยความปลอดภัย    จนท่านสามารถขับรถได้เองด้วยความปลอดภัย และแนะนำท่าสอบใบอนุญาต    ขับขี่รถยนต์                                                                                                                                                                                ชั่วโมงที่   10-12       การถอยจอด  ในท่าต่าง  ๆ    เรียนทฤษฎี      เรียนเข้าท่าสอบ    สอบท่าที่ 1    สอบท่าที่ 2    สอบท่าที่ 3    ชั่วโมงที่   12-14      ทบทวนท่าสอบขับรถยนต์   ท่าที่ 1 ถึงท่าที่ 3                                                                                        ชั่วโมงที่   14-16       ทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งหมด                                                                                                                           สำหรับชั่วโมงที่เรียน      ครูอ๊อดและครูอ้อนผู้สอนอาจจะสอนอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน    อาจจะไม่ตรงตามชั่วโมงที่บอกเอาไว้ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม กับผู้เรียน ด้านการเรียนจะเน้นหนักด้านการขับให้เกิดการชำนาญ   และ ถูกกฎจราจรโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวท่านเองตลอดจนคำนึงถึงชีวิตประจำวันซึ่งท่านจะต้องขับรถได้เองด้วยความปลอดภัยสอนโดย ครูอ๊อต      ผู้มีประสบการณ์มีความสามรรถพอที่จะแก้ไขจุดบกพร่องของท่านได้อย่างฉับพลันสอนเข้าใจง่ายสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาเรียนท่านสามารถเรียนรอบเวลาไม่แน่นอน และ ท่านที่ต้องการเรียนรถของท่านเองก็สามารถเรียนได้  หมายเหตุ ท่านที่สมัครเรียนวันนี้จะต้องเริ่มเรียนในวันพรุ่งนี้หรือตามแต่ระยะเวลาในช่วงที่ท่านจอง       และจะต้องรอผู้ที่เรียนอยู่ก่อนจนกว่าจะจบในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาเรียนได้ ให้โทร.บอกครูอ๊อตก่อนล่วงหน้า   น้อย 1 วัน  ทั้งนี้ครูอ๊อตจะไม่ถือว่าเป็นเวลาเรียน ถ้าหากท่านไม่ติดต่อครูอ๊อต ในกรณีไม่มาเรียน  ทาง ครูอ๊อตจะถือ ว่าเป็นชั่วโมงเรียน    ครูอ๊อต-ครูอ้อนสอนที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการด้านนี้โดยเฉพาะ จึงกล้ารับประกันการสอนที่แน่นอนจากการสอนระยะเวลาที่ยาวนานย่อม เป็นหลักประกันอย่างดีและหวังว่าคงได้รับความไว้วางใจจากท่าน ได้เปิดสอนมาเป็นเวลานานกว่า 27 ปี

 อนโดย ครูอ๊อตและครูอ้อน เจ้าของสอนเอง           ยินดีต้อนรับสู่การเรียนขับรถยนต์,สอนขับรถยนต์,โรงเรียนสอนขับรถยนต์,สอนขับรถ  

                                                                                                                                                                   

                               ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจค่ะ                                                                                                                                                                   กดลิงค์  ได้ที่นี่ครับ   วิดีโอเส้นทางมา สอนขับรถยนต์ครูอ๊อต     
 รถที่ใช้สอน
                                   โตโยต้า วีโก้แชมป์ ดับเบิ้ลแค็บ เกียร์กระปุ๊ก สนใจเรียน

ติดต่อครูอ้อน 089-484-3297 

สอนออกถนนจริงทุกวันเน้นการขับถนนจริง
สอนให้รู้จักอุปกรณ์ภายในห้องควบคุม รู้จักเกียร์ต่างๆ 
รู้จักการควบคุมรถทางตรง รู้จักการขับบน ถนนจริงอย่างปลอดภัยและถูกกฏจราจร
มีสนามจำลองท่าสอบอย่างถูกต้องหลังเรียนจบ พาไปสอบใบขับขี่เรียนขับรถยนต์
     เรียนรู้เร็ว ปลอดภัย ถูกกฏจราจร 
                   
    
  รูปครูอ้อน   โทร- 089-484-3297 -02-411-3871
     
   
                                                       

         

วิดีโอ YouTube

                        

วิดีโอ YouTube           
 หัวข้อ :เย้ๆๆๆ ได้ใบขับขี่แล้วคร้า 
เย้ๆๆๆ ในที่สุดก็มีใบขับขี่เป็นของตัวเองสักที ขอขอบคุณครูอ้อนที่นั่งรถไปเที่ยวกับยุ้ยทุกวัน แถมยังช่วยดูแลความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม ^^ ขอขอบคุณครูอ๊อตที่ใจเย็นมาก ๆ และช่วยสอนเทคนิคทำให้การสอบใบขับขี่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ใครสนใจเรียนขับรถแนะนำให้มาเรียนที่นี่เลยค่ะ แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง ^^       

                

กดลิงก์   facebookโรงเรียนสอนขับรถยนต์ ครูอ๊อตสอนขับรถยนต์กดลิงก์
หวังว่าท่านเข้าใจเทศนิดในการเข้าท่าสอบ 7 เกียร์นะครับ

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


รูปเรียนเข้าสอบ
  

   
   

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

                            
               
     ก่อนขับรถ  เรียนรู้กฎให้เข้าใจ เพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเอง            
บริหารงานโดย ครูอ๊อต (เจ้าของสอนเอง)
                   ขอขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านตลอดขอรับรองผลในการสอน                           
ยินดีต้อนรับสู่การเรียนขับรถยนต์,สอนขับรถยนต์,โรงเรียนสอนขับรถยนต์,สอนขับรถ
                                 

                                                                


                                 


                                           
                  
                 


    กดลิงก์   แผนที่ครูอ๊อตศิริราช                   รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    www.kruaon.com       www.kruaos.com                                                                                                                                                                                            https://www.facebook.com/aos501   
                   กดลิงค์ได้ที่นี่ครับ รวม v.d.o เรียนเข้าท่าสอบ   กลลิงค์รวม v.d.o                         
                                       บริหารงานโดย ครูอ๊อต (เจ้าของสอนเอง)                                                                                ขอขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านตลอด                                                         ขอรับรองผลในการสอน  และสอบใบอนุญาต  ได้เปิดสอนมาเป็นเวลานานกว่า 29 ปี

เทคนิคการขับรถเกียร์ออโต้

ทุกวันนี้รถยนต์โดยทั่วไปบนท้องถนน มักเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์ออโต้ เพราะให้ความสะดวกสบายในการขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพฯ ซึ่งจะต้องขับเคลื่อน และชะลอตัว หรือเบรคอยู่บ่อยครั้งในการขับขี่รถยนต์เกียร์ออโต้นั้น ผู้ขับขี่ควรจดจำตำแหน่ง และใช้เกียร์แต่ละเกียร์ได้ อย่างถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งเกียร์ออโต้แต่ละตำแหน่ง มีดังนี้

P หมายถึง PARKING เป็นตำแหน่งที่ใช้สำหรับจอดรถ และไม่ต้องการให้รถเคลื่อน โดยล้อรถจะถูกล็อคไว้ ไม่สามารถเข็นได้ เช่น ในการจอดบนทางลาดชัน เมื่อต้องการจอดรถทิ้งไว้ หลังจากเหยียบเบรคจนรถหยุดสนิทแล้ว อย่าเพิ่งปล่อยเบรค จับคันเกียร์กดปุ่มปลดล็อค แล้วโยกคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งP จากนั้นปล่อยเบรค แล้วดับเครื่องยนต์

R หมายถึง REVERSE เป็นเกียร์สำหรับการถอยหลัง เมื่อต้องการเข้าเกียร์ R จะต้องเหยียบเบรค ให้รถหยุดสนิท จากนั้นจับคันเกียร์กดปุ่มปลดล็อคแล้วโยกคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง R แล้วจึงปล่อยเบรค กดคันเร่ง ให้รถเคลื่อนตัวถอยหลัง

N หมายถึง NEUTRAL เป็นตำแหน่งเกียร์ว่างใช้เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์หรือต้องการจอดรถทิ้งไว้โดยที่ยังสามารถเข็นได้ หรือเมื่อจอดรถ อยู่กับที่ ในขณะเครื่องยนต์ยังคงทำงานอยู่ เช่น การจอดรถในสภาพการจราจรติดขัด หรือเมื่อติดไฟแดง

D4 หมายถึง เกียร์ออโต้ 4 สปีด ใช้ในการขับรถเดินหน้าในสภาพการขับขี่ทั่วไป เช่น การขับรถ ในตัวเมือง รวมทั้งการขับรถด้วยความเร็วสูง ซึ่งการทำงานของเกียร์ D4 จะเป็นไปในลักษณะ 4 สปีด คือ เกียร์ จะเปลี่ยน ขึ้นตามลำดับ จากเกียร์ 1 ไปเกียร์ 2 หรือจากเกียร์ 2 ไปเกียร์ 3 หรือจากเกียร์ 3ไปเกียร์ 4 โดยออโต้ ตามสภาพการทำงานของเครื่องยนต์และความเร็วของรถ ยิ่งผู้ขับเหยียบคันเร่งมาก เกียร์ก็จะเปลี่ยนที่ความสูงขึ้น ตามไปด้วยในทางกลับกัน เมื่อลดความเร็ว เกียร์จะเปลี่ยนจากเกียร์ 4 ไปเกียร์ 3 หรือจากเกียร์ 3 ไปเกียร์ 2 หรือจากเกียร์ 2ไปเกียร์ 1

D3 หมายถึง เกียร์ออโต้ 3 สปีด ใช้สำหรับขับรถขึ้นหรือลงเนิน เพื่อป้องกันมิให้เกียร์เปลี่ยนกลับไป กลับมาบ่อยๆ ระหว่างเกียร์ 3 และเกียร์ 4นอกจากนี้ยังใช้สำหรับกรณีที่ต้องการ ให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มกำลัง เบรคมากขึ้น
ในตำแหน่ง D4 และ D3 หากต้องการเร่งความเร็วอย่างทันทีทันใด เช่น ในเวลาที่ต้องเร่งแซงรถที่อยู่ข้างหน้า ผู้ขับขี่ สามารถใช้การ KICK DOWNเหยียบคันเร่งจมติดพื้น เกียร์จะเปลี่ยนโดยออโต้ และทำให้รถพุ่ง ไปข้างหน้าเร็วขึ้น

D2 หมายถึง เกียร์ 2 ใช้สำหรับการขับรถลงเขาเพื่อให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มกำลังเบรคมากขึ้น หรือการขับรถขึ้นเขา เพื่อเพิ่มกำลังขับเคลื่อน รวมทั้งการขับบนถนนลื่น และการขับขึ้นจากหล่มโคลนหรือทราย

D1 หมายถึง เกียร์ 1 ใช้สำหรับการขับรถขึ้น-ลงเขาที่สูงชันมากๆ
การเลือกใช้งานของเกียร์ออโต้แต่ละเกียร์ได้อย่างถูกต้อง นอกจากจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย หรือ ความเสียหาย ต่อระบบขับเคลื่อนแล้ว ยังให้การขับขี่ที่นุ่มนวลอีกด้วย
ตอบกลับ
Comments