โรงเรียนครูอ๊อดสอนขับรถยนต์ รับสอนทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดา ที่มีประสบการณ์การสอนมาเป็นเวลานานกว่า 29 ปี

         
สอบใบขับขี่โดยไม่ต้องจองคิว
     ใช้เวลาในการสอบใบอนุญาตขับขี่ เพียง 1 วัน                                      โครงการอบรมโดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    www.icehr.tu.ac.th                                                                                          อบรม 5 ชั่วโมง      อบรมตามระเบียบกรมการขนส่ง


บริหารงานโดย ครูอ๊อต-ครูอ็อน (เจ้าของสอนเอง                                                                                       ขอขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านมาตลอด  ขอรับรองผลในการเรียนการสอน                       และสอบใบอนุญาต ได้เปิดสอนมาเป็นเวลานานกว่า 29 ปี
สอนขับรถยนต์ครูอ๊อต ร.พ.ศิริราช    ฉลองครบรอบ 29 ปี พบกับโปรโมชันปังๆๆ ที่ทางครูอ๊อตมอบให้กับทุกๆๆท่านที่ให้ความไว้วางใจกันมาตลอดเวลา 29 ปีเต็ม                                     เพื่อเป็นการขอบคุณ ขอมอบส่วนลดค่าเรียน จาก 12 ช.ม 3500 บาท ลดเหลือ 2900 บาท
พร้อมบริการพาไปสอบฟรี
เริ่ม 25 พ.ย.2562 ถึง 31 ธ.ค 2562 นี้ครับ
บริการรับส่งฟรี
สาขา 1 เลขที่  1095/2 ถ.อรุณอมรินทร์  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย ก.ท.ม 10700  
จุดรับส่งที่ 1. เซ็นทรัลปิ่นเกล้า - พาต้าปิ่นเกล้า
จุดรับส่งที่ 2. ซอยวัดศรีประวัติ ซอยวัดส้มเกลี้ยง
โทร.02-411-3871 -ครูอ้อน-089-484-3297-ครูอ๊อด-094-968-5258

สอนขับออกถนนจริงโดยเน้นประสบการณ์และบนถนนใหญ่

รถฝึกสอนรถใหม่บริการพาไปสอบ ฟรี


***ก่อนขับรถ เรียนรู้กฎ ลดอุบัติเหตุ***
ครูอ๊อด
ครูอ้อน

สอนโดย ครูอ๊อตและครูอ้อน เจ้าของสอนเอง
ได้เปิดสอนมาเป็นเวลานานกว่า  29 ปี่ 
และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน รถของโรงเรียนมีเบรค ชุด
และดัดแปลงคันเร่งเพื่อความปลอดภัย
สอนตามหลักการตามระเบียบกรมการขนส่ง และ ครูอ๊อตที่มีประสบการจากต่างประเทศ                  จึงสามารถทำให้ท่านขับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามพระราชบัญญัติกฎจราจร 
คุุูณจะมั่นใจได้ว่าคุณจะได้เรียนข้บรถกับครูอ๊อตและครูอ้อนทุกครั้งที่เรียน                                                    สอนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัตโดยเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การรู้จักหน้าที่ การใช้ปุ่มและคันบังคับต่างๆบนรถ เช่น  เบรค คันเร่ง ไฟเลี้ยว จนเริ่มออกรถไปจนจบหลักสูตรอย่างถูกวิธีเน้นหา ประสบการณ์บนถนนใหญ่ มากกว่า 90% ตามเส้นทางเรียนสอนเทคนิคต่างๆ ที่นำไปใช้ในชีวิตจริง เช่น การออกรถ การกลับรถแนะนำกฎจราจรและเน้นการฝึกซ้อมท่าสอบต่างๆสำหรับการทำใบขับขี่

สอนขับออกถนนจริงโดยเน้นประสบการณ์บนถนนใหญ่และพร้อมพาทำใบขับขี่
ครูอ๊อตครูอ้อน เจ้าของสอนเอง   รวมรูปนักเรียนของเราผลงานทีสอน


                                                                  รถฝึกสอน

ระยะนี้รถใหม่ออกมากันมาก ผู้เรียนยังเรียนรถเก่าอยู่ ทางครูอ๊อตเลยมีความจำเป็นต้องออกรถใหสอนเพื่อที่จะแนะนำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการใช้รถให้มากยิ่งขึ้น 
รถครูอ๊อตเอาออกมาสอนเป็นรถ Mazda2 และมีความปลอดภัยในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ในการเรียนการสอนให้รู้จักอุปกรณ์รถและใช้เกียร์ให้ถูกต้อง 
สาขา 1  เลขที่  1095/2    ถ.อรุณอมรินทร์   แขวงศิริราช   เขตบางกอกน้อย   ก.ท.ม   10700  

สอนเป็นรายบุคคล เริ่มสอนตั้งแต่เวลา 9.00 น.– 21.00 น
โทรนัดเวลาเรียนกับครูอ้อน - 089-484-3297    
  มีครูสุภาพสตรีสอนจึงได้รับการไว้วางใจจากท่าน   
สอนโดยครูอ๊อตและครูอ้อน เจ้าของสอนเอง 
    เนื่องจากตอนนี้ทางกรมการขนส่งได้มีระเบียบการขอรับใบอนุญาตขับขี่ใหม่ จนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตระหนกกันว่า จะทำให้เกิดความยุ่งยาก ในการสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่ แต่จริงๆแล้ว ขั้นตอนในการสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่นั้น ไม่ยุ่งยากอย่างที่ทุกคนตระหนกและกังวลใจว่าจะสอบยาก และสอบผ่านยากขั้นตามจริงแล้ว ขั้นตอนในการสอบไม่ยุ่งยากเลย ง่ายและสอบผ่านกันทุกคน 
 
 ภาคปฏิบัติ  
ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจํานวน ไม่น้อยกว่า 10  ชั่วโมง ดังนี้              

ชั่วโมงที่ 1-2 เรียนทฤษฎี ให้ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของรถ สอนขับรถในที่มี จราจรคับคั่ง ฯลฯ                                                                                                                                        

ชั่วโมงที่   3-4    สอนขับรถในที่มีจราจรคับคั่ง ฯลฯ ฝึกหัดเลี้ยวซ้าย-ขวา ให้คืนพวงมาลัยให้อยู่ใน ช่องทาง และ ขับตามถนน   ต่างๆ สอนขับรถในที่มีจราจรคับคั่ง ฯลฯ   พร้อมกับแนะนำให้ดูกระจก   และ   ขับรถอย่างระมัดระวังในการเปลี่ยนเลน                                                                                                                 

ชั่วโมงที่   5-6  ทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งหมด หากขั้นตอนไหนไม่ดีพอ  ทางผู้สอนก็จะแนะนำและปรับปรุงให้ดีขึ้น จนท่านสามารถ                                                                                                                                 

ชั่วโมงที่   7-8     แนะนำท่าสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ การถอยจอด  ในท่าต่าง  ๆ  เรียนเข้าท่าสอบ    
สอบท่าที่ 1    สอบท่าที่ 2    สอบท่าที่ 3                                                                         

ชั่วโมงที่   9-10   ทบทวนท่าสอบขับรถยนต์   ท่าที่ 1 ถึงท่าที่ 3                                                                             

ทางครูอ๊อตสอนขับรถยนต์ ยินดีให้คำปรึกษากับขั้นตอนในการสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
หลักสูตรการเรียนการสอน         บริการพาไปสอบฟรี
ได้เปิดสอนมานานและ ได้รับความไว้ใจจากท่าน มาโดยตลอดเวลา 29 ปี ที่ผ่านมา                              
ทางครูอ๊อต ได้เล็งเห็นว่า สภาพเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ การเรียนการสอนค่อนข้างยากลำบากด้วย
สภาพจราจรและความเร่งรีบของผู้คน ทางครูอ๊อตจึงได้เพิ่มการเรียนรู้กฏจราจร ให้แก่ท่าน  เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน ผู้คนส่วนมากไม่ได้คิดตระหนักว่า การขับขี่บนท้องถนน
เป็นพฤติกรรมที่อันตราย  ก่อให้เกิดอันตราย  ดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนตระหนักถึงหลักพื้นฐาน ที่ก่อให้
เกิดอันตรายดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคน   
ควรตระหนักถึงหลักพื้นฐาน 5 ประการ 
ที่จะช่วยในการขับขี่ด้วยความปลอดภัย และหลักเลี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน        
1. ผู้ขับขี่ ยานพาหนะอย่างระมัดระวังและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ   
2. ผู้ขับขี่ ต้องทิ้งระยะทางอย่างเพียงพอระหว่างยานพาหนะของตนกับสิ่งรอบข้างเพื่อที่จะสามารถ
    หยุด ได้ทันเวลา  หากมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น                             
.ผู้ขับขี่ต้องทราบสิทธิ์ ในการใช้ทางในแต่ละสถานการณ์และต้องเคารพสิทธิ์นั้น         
4เมื่อมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น ผู้ขับขี่ต้องทราบถึงการรับมื่อกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่างๆเพื่อหลีก
    เลี่ยง หรือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้น                                     
5. ผู้ขับขี่ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะไม่อยู่ในสภาพที่จะขับขี่ได้อย่างปลอดภัย
   เรียนรู้วิธีการใช้ไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยว ต่าง

1.  การเปิดไฟฉุกเฉิน      2..การขับซ้ายคัน ขวาคัน แบ่งกันไป   3.การหยุดรถให้คนข้ามถนน

4.  การเว้นระยะการขับขี่  5. การเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา        6. การรู้สิทธิ์ในการใช้ทาง                         
ทางครูอ๊อตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางผู้เรียนจะได้รับความรู้ ในการขับขี่อย่างปลอดภัย
    
 เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

ครูอ๊อดสอนขับรถยนต์ สาขา 2 บริการรับส่ง

โทร. 02-411-387-     ครูอ้อน-089-484-3297-    ครูอ๊อด- 094-968-5258        

 วิธีการสอนใช้หลักสูตรการสอนแบบใหม่ โดยฝึกหัดเมื่อเริ่มเรียนทันที 

 หลักสูตรการเรียนภาคปกติ 

การเรียนการสอนของเราจึงเน้น การออกถนนจริงๆ 
ค่าเรียน 8 ชม / 12 ชม / 16 ชม   (เน้นการเรียนขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน ในชีวิตประจำวัน)
เรียนจบพาไปสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่   เรียนวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดี 
(โดยสามารถเรียนได้ไม่เกิน วันละ 2 ชั่วโมง)  หยุดเรียนวันศุกร์  
ในการเรียนขับรถแบ่งออกเป็นคอร์ส คอร์สละ 8 ชั่วโมง 12  ชั่วโมง   16 ชั่วโมง
วิธีการสอน ใช้หลักสูตรการสอนแบบใหม่ โดยฝึกหัดเมื่อเริ่มเรียนทันที  

 เกียร์ออโต้    8  ชั่วโมง  2,300   บาท  12  ชั่วโมง   3,500  บาท   16  ชั่วโมง   4,700   บาท                         
เกียร์กระปุก    ชั่วโมง  3,000  บาท   12   ชั่วโมง  4,700   บาท   16   ชั่วโมง   6,300   บาท                                       
 ทางครูอ๊อตจะพาไปสอบใบอนุญาตขับขี่  ทุกวันพุธ
 ขั้นตอนการสอบใบขับขี้  การอบรมใช้เวลา 5  ชั่วโมง
  ใช้เวลาใน  การสอบใบอนุญาตขับขี่ เพียง 1 วัน                     
การสอบภาคทฤษฎี  การสสมรรถนะทางร่างกาย   
1.ทดสอบตาบอดสี   
 2.  ทดสอบปฏิกริยาตอบสนอง       
 3. ทดสอบการกะระยะสายตาทางลึก 
 4.ทดสอบสายตาทางกว้าง    
 5.สอบข้อเขียน  จำนวน 50 ข้อ ผ่าน 45 คะแนน             
 
การสอบภาคปฏิบัติ                                                                 
1.ขับรถเดินหน้าตรง ถอยหลังตรง ห้ามชนเสาหลัก                                                                                  2.ขับรถเดินหน้าเทียบขอบทาง ห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร                                                     3.ขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างทางซ้ายมือ โดยปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 ครั้ง                            

เอกสารประกอบคำขอ  การสอบใบขับขี่                                                          
 
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน ชุด                                                                

2. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน เดือน)                                                                           

3. ใปอบรมโดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ใช้เวลา 5  ชั่วโมง    อบรมตามระเบียบกรมขนส่ง
      
   การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย                                                                                                  
การทดสอบปฏิกิริยา 
ผู้เข้ารับการทดสอบต้องทำการทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า  รวม ครั้ง                   
หากสามารถเหยียบเบรกได้ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือเท่ากับ 0.75 วินาที สองในสามครั้งถือว่าผ่านการทดสอบ         
การทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ 
ให้ผู้เข้ารับการทดสอบดู สีเขียว  สีแดง  สีเหลือง  จากเครื่องทดสอบ โดยอยู่ห่างจากเครื่องทดสอบใน  ระดับสายตาไม่นอยกว่า เมตร แล้วอ่านสีตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด สีละ ครั้ง หากอ่านได้สองในสาม  ครั้ง ถือว่าผ่านการทดสอบ 
การทดสอบการทดสอบสายตาทางกว้าง
 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นมุมกว้าง  ข้างละ   75 องศา   สองในสามครั้งถือว่าผ่านการทดสอบ                                              
การทดสอบสายตาทางสึก 
ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.50 – 3.50 เมตร รวม ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่  เกิน นิ้ว สองในสามครั้งถือว่าผ่าน                                                                                              
เทคนิคที่ครูอ๊อด                                                                                                                           
จะทำการสอนให้นักเรียนสอบผ่าน  แนะนำวิธีการกะระยะ การเข้าจอดเทียบฟุตบาท แนะนำเทคนิคการ  ถอยหลัง เข้าช่องว่างทางซ้ายมือ ด้วยเทคนิคง่ายๆๆ   
ทางครูอ๊อตจะพาไปสอบใบอนุญาตขับขี่ทุกวันพุธ
สอนตามหลักการของกรมการขนส่งทางบกจึงสามารถทำให้ท่านขับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย 
 และถูกต้องตามพระราชบัญญัติกฎจราจร
โดยท่าสอบแบ่งออกเป็น 3 สถานี
สถานีที่  1 ขับรถเดินหน้าเข้าชิดขอบทาง โดยห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร  
สถานีที่  2 ขับรถเดินหน้าตรง – ถอยหลังตรง ออกจากช่องว่าง   
สถานีที่  3  ถอยรถเข้าช่องว่างทางซ้าย โดยปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 เกียร์  
นกรณีผ่านทั้ง 3 สถานี ท่านจะได้รับใบอนุญาตขับขี่ทันที  ใบอนุญาตขับขี่ที่ท่านได้รับ 
จะเป็นใบอนุญาต ขับขี่ประเภทชั่วคราว 2 ปี

 ท่าสอบที่ 1

สถานีที่  1 ขับรถเดินหน้าเข้าชิดขอบทาง โดยห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร  
ท่าสอบที่ 2
 สถานีที่  2 ขับรถเดินหน้าตรง – ถอยหลังตรง ออกจากช่องว่าง   


ท่าสอบที่ 3

 สถานีที่  3  ถอยรถเข้าช่องว่างทางซ้าย โดยปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 เกียร์  ยินดีต้อนรับสู่การเรียนขับรถยนต์,สอนขับรถยนต์,โรงเรียนสอนขับรถยนต์,สอนขับรถ 

               

         

                   

                รวมรูปนักเรียนเรียนของเรา ครูอ้อน สอนขับรถยนต์ 

                                   กดลิงค์ v.d.o เรียนเข้าท่าสอบ   


                         ***ก่อนขับรถ เรียนรู้กฎ ลดอุบัติเหตุ***
  

สอบใบขับขี่โดยไม่ต้องจองคิว


ครูอ้อน  โทร.089-484-3297
ยินดีต้อนรับสู่การเรียนขับรถยนต์,สอนขับรถยนต์,โรงเรียนสอนขับรถยนต์,สอนขับรถ
ข้อปฏิบัติ      1.โอนเงินมัดจำบัญชีออมทรัพย์     ธนาคารไทยพาณิชย์                                                                   เลขที่บัญชี 4010562711 ชื่อบัญชี ณีรนุช โพธิตระกาล จำนวนเงิน 1,000  บาท                                          2.แจ้งชื่อจริงนามสกุล วันเวลาเบอร์โทรที่ติดต่อได้                                                                                         3.ชำระเงินเต็มจำนวนส่วนที่เหลือกับทางครูอ๊อตในการเรียนครั้งแรก                                                             4.กรณีมาเรียนไม่ได้ตามตารางที่จองไว้ต้องโทรแจ้งกับทางโรงเรียนล่วงหน้า 1 วัน                                            พื่อเลื่อนตารางมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นชั่วโมงเรียนของท่าน                                                                                                    ทางครูอ๊อตไม่อนุญาตให้พาบุคคลอื่นนั่งรถไปด้วยขณะทำการเรียนขับรถ    

ทางครูอ๊อดไม่รับจองทางโทรศัพท์เนื่องจากมีผู้เรียนโทรเข้ามานัดเวลาแล้ว    ยกเลิกเป็นจำนวนมาก...                                           จึงต้องรบกวนนักเรียนโอนเงินมัดจำเข้ามาก่อนค่ะ                         

                                                      อบรมกฏจราจร
                               
                                                        
          


รวมรูปนักเรียนของเรา

  
  
       


    
 
 
 
 
 
 
 
  
    
    
      
                                            ครูอ้อนสอนขับรถยนต์      www.kruaon.com                                                             
                         
         โทรนัดเวลาเรียนกับครูอ้อน - 089-484-3297+ 02-411-3871 -094-968-5258                                                    

   
ทรนัดเวลาเรียนกับ  ครูอ้อน- 089-484-3297+ 02-411-3871
ครูอ๊อด -094-968-5258                           
 สถานีที่ 1 ขับรถเดินหน้าตรง – ถอยหลังตรง ออกจากช่องว่าง                                                                                                                                                              


 สถานีที่ 2 ขับรถเดินหน้าเข้าชิดขอบทาง โดยห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร  


สถานีที่ 3  ถอยรถเข้าช่องว่างทางซ้าย โดยปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 เกียร์ 


    ยินดีต้อนรับสู่การเรียนขับรถยนต์,สอนขับรถยนต์,โรงเรียนสอนขับรถยนต์,สอนขับรถ  
                                                                                                                                                                   

                               ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจค่ะ                                                                                                                                                                         กดลิงค์  ได้ที่นี่ครับ   วิดีโอเส้นทางมา สอนขับรถยนต์ครูอ๊อต     


ติดต่อครูอ้อน 089-484-3297 
สอนออกถนนจริงทุกวันเน้นการขับถนนจริง
สอนให้รู้จักอุปกรณ์ภายในห้องควบคุม รู้จักเกียร์ต่างๆ 
รู้จักการควบคุมรถทางตรง รู้จักการขับบน ถนนจริงอย่างปลอดภัยและถูกกฏจราจร
มีสนามจำลองท่าสอบอย่างถูกต้องหลังเรียนจบ พาไปสอบใบขับขี่เรียนขับรถยนต์
     เรียนรู้เร็ว ปลอดภัย ถูกกฏจราจร 
                   
    
  รูปครูอ้อน   โทร- 089-484-3297 -02-411-3871
     
   
                                                       

         

วิดีโอ YouTube

                        

วิดีโอ YouTube
           
 หัวข้อ :เย้ๆๆๆ ได้ใบขับขี่แล้วคร้า 
เย้ๆๆๆ ในที่สุดก็มีใบขับขี่เป็นของตัวเองสักที ขอขอบคุณครูอ้อนที่นั่งรถไปเที่ยวกับยุ้ยทุกวัน แถมยังช่วยดูแลความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม ^^ ขอขอบคุณครูอ๊อตที่ใจเย็นมาก ๆ และช่วยสอนเทคนิคทำให้การสอบใบขับขี่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ใครสนใจเรียนขับรถแนะนำให้มาเรียนที่นี่เลยค่ะ แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง ^^       

                

กดลิงก์   facebookโรงเรียนสอนขับรถยนต์ ครูอ๊อตสอนขับรถยนต์กดลิงก์
หวังว่าท่านเข้าใจเทศนิดในการเข้าท่าสอบ 7 เกียร์นะครับ

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


รูปเรียนเข้าสอบ
  

   
   

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

                            
               
     ก่อนขับรถ  เรียนรู้กฎให้เข้าใจ เพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเอง            
บริหารงานโดย ครูอ๊อต (เจ้าของสอนเอง)
                   ขอขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านตลอดขอรับรองผลในการสอน                           
ยินดีต้อนรับสู่การเรียนขับรถยนต์,สอนขับรถยนต์,โรงเรียนสอนขับรถยนต์,สอนขับรถ
                                 

                                                                
กดลิงก์   แผนที่ครูอ๊อตศิริราช     
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/aos501    www.kruaon.com กดลิงค์ได้ที่นี่ครับ    รวม v.d.o เรียนเข้าท่าสอบ                           
                                       บริหารงานโดย ครูอ๊อต (เจ้าของสอนเอง)                                                                                ขอขอบคุณที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านตลอด                                                         ขอรับรองผลในการสอน  และสอบใบอนุญาต  ได้เปิดสอนมาเป็นเวลานานกว่า 29 ปี

เทคนิคการขับรถเกียร์ออโต้

ทุกวันนี้รถยนต์โดยทั่วไปบนท้องถนน มักเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์ออโต้ เพราะให้ความสะดวกสบายในการขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพฯ ซึ่งจะต้องขับเคลื่อน และชะลอตัว หรือเบรคอยู่บ่อยครั้งในการขับขี่รถยนต์เกียร์ออโต้นั้น ผู้ขับขี่ควรจดจำตำแหน่ง และใช้เกียร์แต่ละเกียร์ได้ อย่างถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งเกียร์ออโต้แต่ละตำแหน่ง มีดังนี้

P หมายถึง PARKING เป็นตำแหน่งที่ใช้สำหรับจอดรถ และไม่ต้องการให้รถเคลื่อน โดยล้อรถจะถูกล็อคไว้ ไม่สามารถเข็นได้ เช่น ในการจอดบนทางลาดชัน เมื่อต้องการจอดรถทิ้งไว้ หลังจากเหยียบเบรคจนรถหยุดสนิทแล้ว อย่าเพิ่งปล่อยเบรค จับคันเกียร์กดปุ่มปลดล็อค แล้วโยกคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งP จากนั้นปล่อยเบรค แล้วดับเครื่องยนต์

R หมายถึง REVERSE เป็นเกียร์สำหรับการถอยหลัง เมื่อต้องการเข้าเกียร์ R จะต้องเหยียบเบรค ให้รถหยุดสนิท จากนั้นจับคันเกียร์กดปุ่มปลดล็อคแล้วโยกคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง R แล้วจึงปล่อยเบรค กดคันเร่ง ให้รถเคลื่อนตัวถอยหลัง

N หมายถึง NEUTRAL เป็นตำแหน่งเกียร์ว่างใช้เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์หรือต้องการจอดรถทิ้งไว้โดยที่ยังสามารถเข็นได้ หรือเมื่อจอดรถ อยู่กับที่ ในขณะเครื่องยนต์ยังคงทำงานอยู่ เช่น การจอดรถในสภาพการจราจรติดขัด หรือเมื่อติดไฟแดง

D4 หมายถึง เกียร์ออโต้ 4 สปีด ใช้ในการขับรถเดินหน้าในสภาพการขับขี่ทั่วไป เช่น การขับรถ ในตัวเมือง รวมทั้งการขับรถด้วยความเร็วสูง ซึ่งการทำงานของเกียร์ D4 จะเป็นไปในลักษณะ 4 สปีด คือ เกียร์ จะเปลี่ยน ขึ้นตามลำดับ จากเกียร์ 1 ไปเกียร์ 2 หรือจากเกียร์ 2 ไปเกียร์ 3 หรือจากเกียร์ 3ไปเกียร์ 4 โดยออโต้ ตามสภาพการทำงานของเครื่องยนต์และความเร็วของรถ ยิ่งผู้ขับเหยียบคันเร่งมาก เกียร์ก็จะเปลี่ยนที่ความสูงขึ้น ตามไปด้วยในทางกลับกัน เมื่อลดความเร็ว เกียร์จะเปลี่ยนจากเกียร์ 4 ไปเกียร์ 3 หรือจากเกียร์ 3 ไปเกียร์ 2 หรือจากเกียร์ 2ไปเกียร์ 1

D3 หมายถึง เกียร์ออโต้ 3 สปีด ใช้สำหรับขับรถขึ้นหรือลงเนิน เพื่อป้องกันมิให้เกียร์เปลี่ยนกลับไป กลับมาบ่อยๆ ระหว่างเกียร์ 3 และเกียร์ 4นอกจากนี้ยังใช้สำหรับกรณีที่ต้องการ ให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มกำลัง เบรคมากขึ้น
ในตำแหน่ง D4 และ D3 หากต้องการเร่งความเร็วอย่างทันทีทันใด เช่น ในเวลาที่ต้องเร่งแซงรถที่อยู่ข้างหน้า ผู้ขับขี่ สามารถใช้การ KICK DOWNเหยียบคันเร่งจมติดพื้น เกียร์จะเปลี่ยนโดยออโต้ และทำให้รถพุ่ง ไปข้างหน้าเร็วขึ้น

D2 หมายถึง เกียร์ 2 ใช้สำหรับการขับรถลงเขาเพื่อให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มกำลังเบรคมากขึ้น หรือการขับรถขึ้นเขา เพื่อเพิ่มกำลังขับเคลื่อน รวมทั้งการขับบนถนนลื่น และการขับขึ้นจากหล่มโคลนหรือทราย

D1 หมายถึง เกียร์ 1 ใช้สำหรับการขับรถขึ้น-ลงเขาที่สูงชันมากๆ
การเลือกใช้งานของเกียร์ออโต้แต่ละเกียร์ได้อย่างถูกต้อง นอกจากจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย หรือ ความเสียหาย ต่อระบบขับเคลื่อนแล้ว ยังให้การขับขี่ที่นุ่มนวลอีกด้วย
ตอบกลับ
Comments