wie zijn wij

Diëtiek                                                

Even voorstellen: Ik ben Christine Bonné

Gedurende mijn 30 jaar ervaring als diëtist, 25 jaar ervaring als moeder en 6 jaar ervaring als oma heb ik veel problemen(pjes) met betrekking tot kinderen voor mijn kiezen gehad. 

Ik vind het  fijn om met kinderen te werken, een beetje in hun gevoel meegaan en met een beetje humor het gewenste voedingsgedrag te bereiken. Kinderen van alle leeftijden moeten het fijn vinden om naar mij toe te komen, dat is mijn visie. 

Ouders of verzorgers kunnen met hun kind bij mij terecht voor hulp bij:

- In gewicht toenemen

- In gewicht afnemen

- Het verminderen van buikpijn klachten

- Het verbeteren van de variatie en de keuzes van de voeding

- Allergieën en intoleranties

- Voeding bij autisme spectrum, DSM IV stoornissen


Ik werk samen met andere hulpverleners zoals, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, podotherapie. Er worden rapportages gemaakt voor de verwijzers en indien nodig is er telefonisch contact met de verwijzers.

Vergoeding:

Basisverzekering: 3 uur.
Vanuit de basisverzekering krijgt iedereen per jaar 3 uur dieet- advisering vergoed. Houd hierbij wel rekening met uw jaarlijkse eigen risico.

Daarnaast kan het zo zijn dat u extra vergoeding krijgt vanuit uw aanvullende verzekering. Dit is voor iedereen anders. U kunt dit het beste nagaan bij uw verzekeraar.

Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is bedoeld voor baby's, kinderen en jeugdigen in de leeftijdsgroep van 0-18 jaar, die klachten ondervinden in hun bewegend functioneren.

Er kunnen problemen ontstaan op functieniveau (bijv. pijn en spierkrachtproblemen), op activiteitenniveau (bijv. lopen, springen en balvaardigheden) en op participatieniveau (bijv. op sport- en sociaal gebied).

Vergoeding:

U kunt rechtstreeks, zonder een verwijzing van huisarts of medisch specialist, een afspraak maken met een kinderfysiotherapeut. Het onderzoek, de therapie en de behandeling van de kinderfysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Ergotherapie

Wat is kinderergotherapie:

De kinderergotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en ingeschreven in het kinderergotherapieregister.

De taak van de kinderergotherapeut:

De kinderergotherapeut onderzoekt, begeleidt en adviseert kinderen en hun ouders/ begeleiders op het gebied van fijn motorische vaardigheden, activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid en planningsvaardigheden.
We werken hierbij samen met ouders/ begeleiders en leerkrachten en andere disciplines. Wanneer het nodig is zullen we op locatie behandelen.

Vergoeding:
Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden 10 uur ergotherapie per jaar, maar sommige verzekeraars vergoeden meer uren. Vraag uw ziektekostenverzekeraar naar uw mogelijkheden.

Logopedie

Wat is logopedie:

Logopedie heeft te maken met communicatie, ademhaling, stem- productie, gehoor en slikken. Vele mensen komen voor het eerst met logopedie in aanraking wanneer één van bovengenoemde onderwerpen vertraagd, anders of niet verloopt door bijvoorbeeld een ziekte of ongeval, of doordat het aangeboren is. Verwijzing via de specialist, de tandarts of de huisarts is dan nodig.

De taak van de logopedist:

De logopedist biedt hulp en ondersteuning in de therapeutische fase (wanneer logopedische therapie noodzakelijk is), in de preventieve fase (door voorlichting te geven) en in de nazorg fase (door tijdens de therapie een coachende rol aan te nemen en u te leren hoe u zelf in de toekomst uw uitdagingen aan kunt gaan). U wordt actief betrokken in uw eigen proces om zo de effectiviteit ook op de lange duur te kunnen waarborgen. Ook uw naasten spelen een belangrijke rol in uw proces naar herstel en/of acceptatie.

Vergoeding:

Logopedie zit in het basispakket en wordt, na het spenderen van uw eigen risico, vergoed door alle Nederlandse zorgverzekeraars. Logopedie kan in de praktijk, maar zeker ook in uw eigen vertrouwde omgeving verzorgd worden. De duur per behandeling is 30 minuten. De behandelperiode is individueel afhankelijk.

Podotherapie

Wat is podotherapie:

Voeten zijn de basis van het menselijk lichaam. Patiënten met voetproblemen kunnen ook andere lichamelijke klachten of af- wijkingen krijgen aan de enkels, knieën, heupen of rug. Podotherapeuten zijn specialist op het gebied van de voet en behandelen deze klachten.

Wat doet de podotherapeut:

De podotherapeut behandelt personen met voetklachten of klachten aan het houdings- en bewegingssysteem, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten. Zij biedt hulp in de vorm van onderzoek, therapie en advies op maat. Daarnaast houdt zij zich als de voetenspecialist ook bezig met preventie en voorlichting.

Vergoeding:

U kunt rechtstreeks, zonder een verwijzing van huisarts of me- disch specialist, een afspraak maken met een podotherapeut. Het onderzoek, de therapie en de behandeling van de podothera- peut wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering.