Velkommen

Denne side fungerer som tilmelding til udvalgte stævner, samt nogle af Hvidovre Atletik & Motions egne arrangementer.
Vi gør opmærksom på at det kun er klubbens egne medlemmer der kan bruge denne side.

Spørgsmål omkring stævnetilmelding kan rettes til trænerne eller ungdom@hvidovre-atletik.dk

Følg i øvrigt med på klubbens facebookside: Hvidovre Atletik & Motion
Hold dig opdateret på klubbens facebook-gruppe ang. ungdomsstævner og andet: Hvidovre Atletik - Ungdom

6/10 2017

Fra 1.11.2017 gælder nedenstående regler ifm. tilmelding til stævner.
Kort fortalt: Man betaler selv gebyret, hvis man vil eftertilmeldes og man opkræves gebyr ved udeblivelse uden afbud.

NYT! REGLER I FORBINDELSE MED STÆVNETILMELDING

STÆVNETILMELDING: Al tilmelding til stævner foregår kun via klubbens stævnetilmeldingsmodul. Man kan altså ikke selv tilmelde sig hos arrangøren. Vær opmærksom på deadline for sidste tilmeldingsdato. Figurerer det ønskede stævne ikke på hjemmesiden skriver man en mail til ungdom@hvidovre-atletik.dk. Vælger man selv at tilmelde sig et stævne uden om klubben, så opkræves man det fulde startgebyr. Man kan ikke tilmelde sig yderligere stævner før beløbet er betalt.

EFTERANMELDELSE: Hvis man ikke når at tilmelde sig et stævne før deadline, så kan man ofte blive efteranmeldt mod typisk at betale dobbelt startgebyr. Hvis man ønsker at efteranmelde sig, så skal man så hurtigt som muligt kontakte Ungdomschefen (ungdom@hvidovre-atletik.dk). Man skal dog selv betale den ekstra udgift, der er forbundet med det samt et klubgebyr på 10 kr. pr. øvelse. Dette betaler man på MobilePay* efter aftale. Man bliver først tilmeldt, når betalingen er modtaget. Absolut sidste mulighed for at betale er 4 dage før stævnet starter

Eksempel: Koster det 60 kr. i startgebyr pr. øvelse og 120 kr. pr. efteranmeldelse, og man gerne vil efteranmeldes i 2 øvelser, så koster det 140 kr. (2x (60+10)) for at blive tilmeldt. Klubben dækker altså udgifter svarende til en rettidig tilmelding.

UDEBLIVELSE UDEN AFBUD FRA STÆVNER, MAN ER TILMELDT: Melder man ikke afbud, så kommer man selv til at betale alle startpengene, evt. bøde fra arrangørerne samt et administrationsgebyr på 10 kr. pr. øvelse. Dette gælder uanset årsag for at man ikke kommer til start. Dette betaler man på MobilePay efter aftale. Man kan ikke tilmelde sig yderligere stævner før beløbet er betalt.
Afbud sendes direkte til arrangøren så hurtigt det er muligt, med ungdom@hvidovre-atletik.dk som cc.

DANSKE MESTERSKABER: Tilmelding til Danske Mesterskaber sker altid i dialog med trænerne, der efterfølgende koordinerer det med enten Sportschefen eller Ungdomschefen, der står for den endelige tilmelding. Man kan altså ikke selv tilmelde sig Danske Mesterskaber.

KONTINGENT: Man kan kun tilmelde sig til stævner, hvis man er medlem, og dermed har betalt sit kontingent. Skylder man klubben penge, så kan man ikke tilmelde sig stævner med mindre der er en specifik aftale med enten Ungdomschefen eller Sportschefen.

*Har man ikke MobilePay finder vi en anden løsning