Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Topoľčany 
Province Topolcany, Slovakia
xxx
Topoľčianski olympioniciKompletný katalóg CV nájdete - tu.

xxx
Oznamy funkcionárov sa budú publikovať tu ...
Diskusné fórum dočasne pozastavené.
Sorry!

xxx
POZOR!!

Zápisnica z výb OZ TO 15.12.2016 final.pdf (55932)

xxx
Výročná schôdza ZO Diviacka Nová Ves -
členovia ZO a pozvaní hostia
xxx
xxx

POZOR!

Zápisnica z výboru a Smernica výstavy OZ:

Zápisnica z výboru 10.10.2016 (1).pdf (43961)
SMERNICA výstavy.pdf (41050)