โครงสร้างการจัดหน่วยทหารม้า ทบ.


 

            ผม รุ่งศิลา จะนำเสนอ การจัดหน่วยทหารม้า มุ่งให้เห็นเฉพาะรถถังและยานเกราะ
ของกองทัพบกไทย เพื่อเป็นเกียรติเท่านั้น เป็น Open Source ค้นหาได้ทั่วไปในเวปบอร์ด
ซึ่งเป็นความรู้สาธารณะ ให้ทราบชัดถึงรูปแบบ ชื่อ ประเภท ของยุทธภัณฑ์ นี้
ในการบอกแจ้งสื่อสาร อย่างไรก็ดี อาจมีความบกพร่องในข้อมูลและ อัพเดท อยู่บ้าง
ต้องขออภัยมาณที่นี้ และหากท่านผู้เชี่ยวชาญ ได้กรุณาชี้แนะเพิ่มเติม จักเป็นพระคุณ

      กองทัพบก ไทย ทบ. จัดรูปแบบของทหารม้าเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่

ทหารม้าในกองพล   (ทหารม้า) และ 
ทหารม้านอกกองพล (ทหารม้า) ม้านอกกองพล คือ หน่วยทหารม้าที่ไป
สังกัดอยู่กับกองพลทหาร ราบ หรือ ร่วมปฏิบัติภารกิจ อื่นๆ

ทหารม้า แบ่งตามภาระกิจหน้าที่ ได้เป็นหลัก 3 ประเภท คือ

ทหารม้ารถถัง ภารกิจเป็นกำลังรบหลัก ดำเนินกลยุทธ์ เข้าทำลายขวัญและกำลังข้าศึก อย่างอย่างรุนแรง
ด้วยปืนใหญ่รถถัง

ทหารม้าลาดตระเวน มีหน้าที่ตรวจการณ์สำรวจพื้นที่ การรบ และเส้นทางในการเดินทางจากฐานถึงเขตแนว
พื้นที่การรบที่มีข้าศึก อยู่ และคอยเป็นกำลังหลักในการระวังและป้องกันหมู่รถถัง และหน่วยต่างๆอีกด้วย

ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ เป็นชุดชดเชยจุดอ่อน ป้องกันระวังหน่วยรถถัง มิให้ทหารราบฝ่ายตรงข้ามลอบโจมตี,
และหลังจากที่ รถถังทำการยิงทำลายข้าศึก จะเข้าไปทำการจับเชลย และตรวจค้น ภารกิจเช่นเดียวกับทหารราบ
แต่จะบรรทุกไปในรถเกราะ เกาะติดตามหน่วยรถถัง 
                                           
ทบ. แบ่งกองพลทหารม้า ออกเป็น ๒ กองพล คือ

กองพลทหารม้าที่๑ (พล.ม.๑)
ที่ตั้ง ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  กองพลทหารม้าที่๒ รักษาพระองค์ (พล.ม.๒ รอ.) 
ที่ตั้ง 206 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


                                                           ทหารม้าใน กองพล 
                                    

 

                   

                                         

 

  รูปแทน สัญญลักษณ์ หน่วยกองพันทหารม้าที่ ๖ , ๑๓ , ๒๗ , ๑๗ , ๔ , ๒ , ๙ , ๑๖ , ๒๑ , ๑๙
   รูปแทน สัญญลักษณ์ หน่วย กรมทหารม้าที่๔ รอ.


ท่านใดมีภาพสัญญลักษณ์หน่วยดังกล่าว ร่วมด้วยช่วยกัน รบกวนขอด้วยครับ จักขอบพระคุณยิ่ง


Comments