แผนที่76จังหวัด

แผนที่จังหวัดต่างๆภาคตะวันออก
จันทบุรี
แผนที่จังหวัดจันทบุรี
   
ชลบุรี


แผนที่จังหวัดชลบุรี


แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี

แผนที่พัทยา

แผนที่เกาะล้าน
ตราด
แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดตราด
   
นครนายก
แผนที่จังหวัดนครนายก

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
  
ปราจีนบุรี
แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
  
ระยอง
แผนที่จังหวัดระยอง

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง

แผนที่เกาะเสม็ด
 
สระแก้ว
แผนที่จังหวัดสระแก้ว

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว

แผนที่อรัญประเทศ
 

 

แผนที่จังหวัดต่างๆภาคเหนือ
เพชรบุรี


แผนที่จังหวัดเพชรบุรี


แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี

แผนที่ชอำ
 
กำแพงเพชร
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
  
เชียงใหม่
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
  
เชียงราย
แผนที่จังหวัดเชียงราย

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
  
ตาก
แผนที่จังหวัดตาก

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดตาก

แผนที่อำเภอแม่สอด
 
นครสวรรค์
แผนที่จังหวัดนครสวรรค์

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
  
น่าน
แผนที่จังหวัดน่าน

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดน่าน
  
พะเยา
แผนที่จังหวัดพะเยา

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา
  
เพชรบูรณ์
แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
  
พิจิตร
แผนที่จังหวัดพิจิตร

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
  
พิษณุโลก
แผนที่จังหวัดพิษณุโลก

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
  
แพร่
แผนที่จังหวัดแพร่

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่
  
แม่ฮ่องสอน
แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  
ลำปาง
แผนที่จังหวัดลำปาง

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
  
ลำพูน
แผนที่จังหวัดลำพูน

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
  
สุโขทัย
แผนที่จังหวัดสุโขทัย

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย

แผนที่ศรีสัชนาลัย
 
อุทัยธานี
แผนที่จังหวัดอุทัยธานี

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
  
อุตรดิตถ์
แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
   

 

แผนที่จังหวัดต่างๆภาคกลาง
กรุงเทพ
กรุงเทพฯ รวม

กรุงเทพฯ 
1

กรุงเทพฯ 2

กรุงเทพฯ 
3

กรุงเทพฯ 
4

กรุงเทพฯ 
5

กรุงเทพฯ 
6

กรุงเทพฯ 
7

กรุงเทพฯ 
8

กรุงเทพฯ 
9
  
กาญจนบุรี
แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
  
ฉะเชิงเทรา
แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
  
ชัยนาท
แผนที่จังหวัดชัยนาท

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท
  
นครปฐม
แผนที่จังหวัดนครปฐม

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
  
ปทุมธานี
แผนที่จังหวัดปทุมธานี

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี
  
ประจวบคีรีขันธ์
แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนที่หัวหิน
 
อยุธยา
แผนที่จังหวัดอยุธยา

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดอยุธยา
  
ราชบุรี
แผนที่จังหวัดราชบุรี

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
  
อ่างทอง
แผนที่จังหวัดอ่างทอง

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
  
ลพบุรี
แผนที่จังหวัดลพบุรี

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
  
สมุทรปราการ
แผนที่จังหวัดสมุทรปราการ

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
  
สมุทรสาคร
แผนที่จังหวัดสมุทรสาคร

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
  
สมุทรสงคราม
แผนที่จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
  
สระบุรี
แผนที่จังหวัดสระบุรี

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
  
สิงห์บุรี
แผนที่จังหวัดสิงห์บุรี

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
  
สุพรรณบุรี
แผนที่จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
  
นนทบุรี
แผนที่จังหวัดนนทบุรี

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
  

 

แผนที่จังหวัดต่างๆภาคอีสาน
อำนาจเจริญ
แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
  
บุรีรัมย์


แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์


แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
  
ชัยภูมิ


แผนที่จังหวัดชัยภูมิ


แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ
 
  
กาฬสินธุ


แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ


แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ
  
ขอนแก่น
แผนที่จังหวัดขอนแก่น
   
ร้อยเอ็ด
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
  
มหาสารคาม
แผนที่จังหวัดมหาสารคาม

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
  
มุกดาหาร
แผนที่จังหวัดมุกดาหาร


แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร

  
นครพนม
แผนที่จังหวัดนครพนม

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
  
นครราชสีมา


แผนที่จังหวัดนครราชสีมา


แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
  
หนองบัวลำภู


แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู


แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
  
หนองคาย


แผนที่จังหวัดหนองคาย


แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
  
สกลนคร
แผนที่จังหวัดสกลนคร

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
  
ศรีสะเกษ
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
  
สุรินทร์
แผนที่จังหวัดสุรินทร์

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
  
อุบลราชธานี
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่อำเภอโขงเจียม
 
อุดรธานี
แผนที่จังหวัดอุดรธานี

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
  
ยโสธร
แผนที่จังหวัดยโสธร

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร
  


 

แผนที่จังหวัดต่างๆภาคใต้
ชุมพร
แผนที่จังหวัดชุมพร

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร

แผนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
 
กระบี่


แผนที่จังหวัดกระบี่


แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่

แผนที่เกาะพีพี

แผนที่เกาะลันตา
นครศรีธรรมราช


แผนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช


แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
  
นราธิวาส


แผนที่จังหวัดนราธิวาส


แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

แผนที่จังหวัดสุไหงโกลก
 
ปัตตานี


แผนที่จังหวัดปัตตานี


แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
  
พัทลุง


แผนที่จังหวัดพัทลุง


แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง
  
พังงา


แผนที่หมู่เกาะสิมิลัน


แผนที่เกาะยาว

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงา


แผนที่หมู่เกาะสุรินทร์

  

แผนที่ตัวเมืองเมืองพังงา
   
ภูเก็ต


แผนที่เกาะภูเก็ต


แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

  
ระนอง
แผนที่จังหวัดระนอง
   
สุราษฏร์ธานี
แผนที่หมู่เกาะอ่างทอง

แผนที่เกาะพะงัน

แผนที่เกาะสมุย

แผนที่เกาะเต่า
 
แผนที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี
  
สตูล
แผนที่จังหวัดสตูล

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูล

แผนที่เกาะตะรุเตา
 
สงขลา
แผนที่จังหวัดสงขลา

แผนที่จังหวัดสงขลา

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
 
ตรัง
แผนที่จังหวัดตรัง

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดตรัง

แผนที่หมู่เกาะเภตรา
 
ยะลา
แผนที่จังหวัดยะลา

แผนที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลา

แผนที่อำเภอเบตง
 

แผนที่ประเทศไทย

ที่ตั้ง
    ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อย หรือระหว่างเส้นละติจูดหรือเส้นรุ้งที่ 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ กับ 20 องศา 27 ลิปดาเหนือ และระหว่างลองจิจูดหรือเส้นแวงที่ 97 องศา 22 ลิปดาตะวันออก กับ 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก 

    สำหรับที่ตั้งของประเทศไทยตามแนวลองจิจูดนั้น ประเทศไทยยึดเอาลองจิจูดที่ 105 องศาตะวันออกเป็นเวลามาตรฐาน ทำให้ประเทศไทยมีเวลาแตกต่างจากเวลามาตรฐานกรีนิช 7 ชั่วโมง การติดต่อในเชิงธุรกิจกับประเทศใด ๆ มีความจำเป็น ที่จะต้องรู้เวลาของประเทศนั้นว่า แตกต่างจากเวลาในประเทศไทยกี่ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความสะดวกและทันเวลา เช่น ประเทศญี่ปุ่นมีเวลาที่เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง จีน มาเลเซีย มีเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง ประเทศสหรัฐอเมริกา มีเวลาตรงกันข้ามกับไทย 

รูปร่าง
    ประเทศไทยมีรูปร่างเหมือนขวานโบราณ กระบวยตักน้ำ ช่อดอกไม้ หรือม้าน้ำ แต่นักการทหารมองว่าเหมือน "หัวช้าง" โดยส่วนหัวช้าง คือ ภาคเหนือ ส่วนงวง คือ ภาคใต้ ส่วนที่เป็นปาก ได้แก่ บริเวณอ่าวไทย ที่ราบลุ่มเจ้าพระยา และชายฝั่ง ตะวันออก ส่วนหูช้าง คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    ด้วยลักษณะรูปร่างดังกล่าว จัดว่ามีข้อด้อยอยู่หลายประการ เช่น รูปร่างที่ยาวเรียวลงไปทางใต้ ทำให้เสียเวลาในการเดิน ทาง และค่าใช้จ่ายในการสร้างเส้นทางคมนาคม รวมถึงการดูแลรักษาประเทศ เช่น การป้องกันชายฝั่งทะเลที่ยาวเหยียด ทั้งสองด้าน นอกจากนี้รูปร่างที่ยื่นออกไปหรือถูกขนาบด้วยประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีปัญหาบริเวณชายแดนอยู่ตลอดเวลา เช่น มีการอพยพโยกย้ายถิ่นเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต ปัญหาก่อการร้ายและยาเสพติด ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ต้องระมัด ระวังเป็นพิเศษ 

ขนาด
    ตามการแบ่งขนาดของประเทศทางภูมิศาสตร์การเมือง ไทยจัดเป็นประเทศขนาดใหญ่ อันดับที่ 3 ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ประกอบด้วย อินโดนีเซีย พม่า ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา บรูไน สิงคโปร์) รองจาก อินโดนีเซียและพม่า ใหญ่กว่าลาวประมาณ 2 เท่า ใหญ่กว่ากัมพูชาประมาณ 3 เท่า และมีขนาดใกล้เคียงกับประเทศ ฝรั่งเศส หรือมลรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกา *มีพื้นที่ 513,115.020 ตารางกิโลเมตร หรือ 320,696,887.500 ไร่ (*ข้อมูลพื้นที่จากอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 6 ภาคผนวก พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2529) หรือ ประมาณ 198,953 ตารางไมล์ 

    การที่ประเทศไทยมีขนาดใหญ่ มีข้อดีในเรื่องของประเภทและปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ ความลึกของพื้นที่ทำให้ได ้เปรียบในด้านการป้องกันประเทศ การมีประชากรจำนวนมาก มีผลดีในเรื่องของการใช้แรงงานและความคิด ส่วนความ แตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค ส่งผลให้มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายขึ้น 

แนวพรมแดน
    มีความยาวของพรมแดนทางบก 5,326 กิโลเมตร ความยาวทางทะเลฝั่งอ่าวไทย 1,840 กิโลเมตร และความยาว ทางฝั่งทะเลอันดามัน 865 กิโลเมตร ความยาวจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ถึง อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นจุดเหนือสุดและใต้สุด ของประเทศ ระยะทาง 1,640 กิโลเมตร และความกว้างจากด่านเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ถึงช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ระยะทาง 780 กิโลเมตร

    ส่วนที่แคบที่สุด อยู่ในเขต จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งวัดจากพรมแดนสหภาพพม่า ที่ทิวเขาตะหนาวศรีถึงฝั่งทะเลอ่าว ไทย ที่บ้านวังด้วน ต.ห้วยทราย อ.เมือง ตามแนวละติจูด 11 องศา 43 ลิปดา เหนือ เป็นระยะทาง 10.96 กิโลเมตร ตรง บริเวณที่ตั้งของจังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร ตามแนวละติจูด 10 องศา เหนือ ถือได้ว่าเป็นส่วนแคบที่สุดของพื้นที่ แผ่นดินที่เป็นภาคใต้ของไทย และเป็นจุดตั้งต้นของคาบสมุทรมลายู บริเวณพื้นที่ส่วนนั้นเรียกว่า คอคอดกระ มีความ กว้าง 64 กิโลเมตร โดยวัดจากฝั่งแม่น้ำกระบุรี ใน อ.เมือง จ.ระนองถึงฝั่งทะเลอ่าวไทย อ.หลังสวน จ.ชุมพร

    ประเทศไทยมีแนวพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถึง 4 ประเทศ ได้แก่ พรมแดนด้านพม่า (เมียนมาร์) ยาว 2,202 กิโลเมตร พรมแดนด้านลาว 1,750 กิโลเมตร พรมแดนด้านกัมพูชายาว 798 กิโลเมตร พรมแดนด้านมาเลเซีย 576 กิโลเมตร โดยที่แนวพรมแดนส่วนใหญ่ยึดเอาแนวสันปันน้ำของภูเขา ทางน้ำหรือลำน้ำบริเวณแนวกลางของร่องน้ำที่ไหล แรงที่สุด เรียกว่า ร่องน้ำลึก ยกเว้นพรมแดนในแม่น้ำโขงที่ฝรั่งเศสให้ถือเอาเกาะแก่งเป็นของลาวทั้งหมด แม้ว่าจะอยู่ ใกล้ฝั่งไทย (ยกเว้น 8 เกาะ)์ 

 

 1.

แนวพรมแดนระหว่างไทย-สหภาพพม่า หรือเมียนมาร์ ความยาว 2,202 กิโลเมตร ทอดไปตามร่องน้ำลึกของแม่น้ำ รวก แม่น้ำสาย ทิวเขาแดนลาว แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำเมย ทิวเขาถนนธงชัย ทิวเขาตะนาวศรี และแม่น้ำกระบุรี (ปากจั่น) อยู่ในเขตพื้นที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง

 2.

แนวพรมแดนระหว่างไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ความยาว 1,750 กิโลเมตร ทอดไปตามร่องน้ำลึก ของแม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำเหืองงา แม่น้ำเหือง และแม่น้ำโขงตอนล่าง และทอดไปตามสันปันน้ำในทิวเขาหลวงพระบาง ทางตอนเหนือ และสันปันน้ำในทิวเขาภูแดนลาวทางตอนใต้ อยู่ในเขต จ.เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี

 3.

แนวพรมแดนระหว่างไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา ความยาวประมาณ 798 กิโลเมตร นับจากอ่าวไทยทอดไปตามทิวเขา บรรทัด แม่น้ำไพลิน (หรือห้วยเขมร) คลองลึก คลองด่าน คลองน้ำใส ที่ราบแนวเส้นตรงคลองปากอ้าว (ปากอ่าว) และทิว เขาพนมดงรัก ในเขต จ.ตราด จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

 4.

แนวพรมแดนระหว่างไทย-สหพันธรัฐมาเลเซีย ความยาว 576 กิโลเมตร ทอดไปตามสันปันน้ำของทิวเขาสันกาลาคีรี ร่องน้ำลึกของแม่น้ำโก-ลก ในเขต จ.สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส แนวพรมแดนแสดงความเป็นอธิปไตยเหนือพื้นที่ บริเวณนั้น แนวพรมแดนทางธรรมชาติ เหมาะสำหรับกีดขวาง ช่วยในการป้องกันข้าศึกรุกราน แต่ขัดขวางด้านการ คมนาคม ติดต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างมิตรประเทศ ในปัจจุบันนี้แนวพรมแดนจัดว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจ ที่สำคัญของประเทศ เพราะเปิดตลาดทำการค้าขายกันหลายแห่งกลายเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว เพราะมีจุดชมวิวที่ สวยงามด้วย บางแห่งมีประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ โดยทั่วไปเป็นจุดที่อยู่ตรงช่องเขาหรือมีแม่น้ำ กั้น


    ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมของไทยประกอบด้วย เทือกเขา ป่าไม้ เนินเขา ที่ราบสูง ที่ราบหุบเขา ที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำ ใหญ่หลายสาย ทะเล ชายหาด และเกาะแก่งต่าง ๆ

    การแบ่งภาค*ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตามที่กำหนดไว้ในอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ของราชบัณฑิตสถาน เล่ม 1 ปี 2525 หน้า 3-18 แบ่งออกเป็น 6 ภาค และมีขนาดของพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเป็นตารางกิโลเมตร โดยประมาณ ดังนี้


 

 

ภาคกลาง 
ประกอบด้วย 22 จังหวัด เนื้อที่ 91,795.124 ตารางกิโลเมตร
 1.กรุงเทพฯ1,565.222 

ตร.กม.

 2.กำแพงเพชร8,607.490 

ตร.กม.

 3.ชัยนาท2,469.746 

ตร.กม.

 4.นครปฐม2,168.327 

ตร.กม.

 5.นครนายก2,122.000 

ตร.กม.

 6.นครสวรรค์9,597.677 

ตร.กม.

 7.นนทบุรี622.303 

ตร.กม.

 8.ปทุมธานี1,525.856 

ตร.กม.

 9.พระนครศรีอยุธยา2,556.640 

ตร.กม.

 10.พิจิตร4,531.013 

ตร.กม.

 11.พิษณุโลก10,815.854 

ตร.กม.

 12.เพชรบูรณ์12,668.416 

ตร.กม.

 13.ลพบุรี6,199.753 

ตร.กม.

 14.สมุทรปราการ1,004.092 

ตร.กม.

 15.สมุทรสงคราม416.707 

ตร.กม.

 16.สมุทรสาคร872.347 

ตร.กม.

 17.สระบุรี3,576.486 

ตร.กม.

 18.สิงห์บุรี822.478 

ตร.กม.

 19.สุโขทัย6,596.092 

ตร.กม.

 20.สุพรรณบุรี5,358.008 

ตร.กม.

 21.อ่างทอง968.372 

ตร.กม.

 22.อุทัยธานี6,730.246 

ตร.กม.

ภาคตะวันตก
 

ประกอบด้วย 5 จังหวัด เนื้อที่ 53,679.018 ตารางกิโลเมตร
 1.กาญจนบุรี19,483.148 

ตร.กม.

 2.ตาก16,406.650 

ตร.กม.

 3.ประจวบคีรีขันธ์6,367.620 

ตร.กม.

 4.เพชรบุรี6,225.138 

ตร.กม.

 5.ราชบุรี5,196.462 

ตร.กม.

 

 

ภาคตะวันออก หรือ ตะวันออกเฉียงใต้ 
ประกอบด้วย 7 จังหวัด เนื้อที่ 34,380.500 ตารางกิโลเมตร
 1.จันทบุรี6,338.000 

ตร.กม.

 2.ฉะเชิงเทรา5,351.000 

ตร.กม.

 3.ชลบุรี4,363.000 

ตร.กม.

 4.ตราด2,819.000 

ตร.กม.

 5.ปราจีนบุรี4,762.362 

ตร.กม.

 6.ระยอง3,552.000 

ตร.กม.

 7.สระแก้ว7,195.138 

ตร.กม.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

ประกอบด้วย 19 จังหวัด เนื้อที่ 168,854.341 ตารางกิโลเมตร
 1.กาฬสินธุ์6,946.746 

ตร.กม.

 2.ขอนแก่น10,885.991 

ตร.กม.

 3.ชัยภูมิ12,778.287 

ตร.กม.

 4.นครพนม5,512.668 

ตร.กม.

 5.นครราชสีมา20,493.964 

ตร.กม.

 6.บุรีรัมย์10,321.885 

ตร.กม.

 7.มหาสารคาม5,291.683 

ตร.กม.

 8.มุกดาหาร4,339.830 

ตร.กม.

 9.ยโสธร4,161.664 

ตร.กม.

 10.ร้อยเอ็ด8,299.449 

ตร.กม.

 11.เลย11,424.612 

ตร.กม.

 12.ศรีสะเกษ8,839.976 

ตร.กม.

 13.สกลนคร9,605.764 

ตร.กม.

 14.สุรินทร์8,124.056 

ตร.กม.

 15.หนองคาย7,332.280 

ตร.กม.

 16.หนองบัวลำภู3,859.086 

ตร.กม.

 17.อำนาจเจริญ3,161.248 

ตร.กม.

 18.อุดรธานี11,730.302 

ตร.กม.

 19.อุบลราชธานี15,744.850 

ตร.กม.

 

 

ภาคใต้ 
ประกอบด้วย 14 จังหวัด เนื้อที่ 70,715.187 ตารางกิโลเมตร
 1.กระบี่4,708.512 

ตร.กม.

 2.ชุมพร6,009.008 

ตร.กม.

 3.ตรัง4,917.519 

ตร.กม.

 4.นครศรีธรรมราช9,942.502 

ตร.กม.

 5.นราธิวาส4,475.430 

ตร.กม.

 6.ปัตตานี1,940.356 

ตร.กม.

 7.พังงา4,170.895 

ตร.กม.

 8.พัทลุง3,424.473 

ตร.กม.

 9.ภูเก็ต543.034 

ตร.กม.

 10.ยะลา4,521.078 

ตร.กม.

 11.ระนอง3,298.045 

ตร.กม.

 12.สงขลา7,393.889 

ตร.กม.

 13.สตูล2,478.977 

ตร.กม.

 14.สุราษฎร์ธานี12,891.469 

ตร.กม.

 

ภาคเหนือ 
ประกอบด้วย 9 จังหวัด เนื้อที่ 93,690.850 ตารางกิโลเมตร
 1.เชียงราย11,678.369 

ตร.กม.

 2.เชียงใหม่20,107.057 

ตร.กม.

 3.น่าน11,472.072 

ตร.กม.

 4.พะเยา6,335.060 

ตร.กม.

 5.แพร่6,538.598 

ตร.กม.

 6.แม่ฮ่องสอน12,681.259 

ตร.กม.

 7.ลำปาง12,533.961 

ตร.กม.

 8.ลำพูน4,505.882 

ตร.กม.

 9.อุตรดิตถ์7,838.592 

ตร.กม.


 

การแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ อาศัยหลักเกณฑ์สำคัญ 2 ประการ คือ

 1.

เรียกชื่อภูมิภาคตามทิศทางที่ตั้งของภูมิภาคนั้น ๆ ว่าตั้งอยู่ในส่วนใดของประเทศ เช่น ภาคเหนือ หมายถึง ภูมิภาคที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ และภาคใต้ หมายถึงภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศ การเรียกชื่อภูมิภาคตามทิศเช่นนี้ ทำให้เกิดความสะดวก และสามารถนำไปใช้ได้ในวงการอื่น ๆ ด้วย

 
 2.

รวมกลุ่มจังหวัดที่มีลักษณะทางกายภาพ และทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน เข้าไว้ด้วยกันในแต่ละภาค โดยเฉพาะลักษณะภูมิประเทศ ถือเป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญยิ่ง เช่น จังหวัดในภาคเหนือ ส่วนใหญ่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาและหุบเขา ส่วนจังหวัดในภาคกลาง ส่วนใหญ่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ เป็นต้น


 

 

  

 

 

 *หมายเหตุ - การแบ่งตามภูมิภาคของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใช้หลักเกณฑ์สอดคล้องกับการแบ่งภาคของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ การเมืองการปกครอง

ภูมิอากาศ
 

    ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นของโลก ภูมิอากาศเป็นแบบเขตร้อน (tropical climate) มีอุณหภูมิและฝนเป็นปัจจัย สำคัญในการกำหนดเขตภูมิอากาศ พื้นที่ทั้งหมดของประเทศอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู คือ มรสุมตะวันตก เฉียงใต้จากแถบมหาสมุทรอินเดียเป็นฤดูฝน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้เป็นฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 18-34 องศาเซลเซียส พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ลักษณะภูมิอากาศแบบสะวันนา คือ มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งสลับ กันชัดเจน ส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกมีภูมิอากาศแบบป่าฝนเมืองร้อน คือ ฝนตกเกือบตลอดปี

    ฝนที่ตกในฤดูร้อนเป็นฝนที่เกิดจากอากาศลอยตัว ส่วนในฤดูฝนจะมีทั้งแบบที่เกิดจากอากาศลอยแบบฝนปะทะภูเขา และแบบพายุดีเปรสชั่นหรือไต้ฝุ่น ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปีมีมากกว่า 1,500 มิลลิเมตร หรือ 61 นิ้ว ซึ่งน่าจะเพียงพอ สำหรับการเกษตรกรรม แต่เนื่องจากมีปัญหาการกระจายของฝนไม่ดี คือ พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีช่วงฤดูฝนสั้นกว่าฤดูแล้ง และพื้นดินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ดีเท่าที่ควร จึงทำให้เกษตรกรขาดน้ำใช้อุปโภคบริโภค รัฐบาลจึงได้สร้างเขื่อนเพื่อกัก เก็บน้ำในฤดูฝน บรรเทาปัญหาอุทกภัย และเปิดให้เกษตรกรได้ใช้ในฤดูแล้ง นอกจากนั้นยังได้ใช้ประโยชน์ในการ ผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย 

ฤดูกาลแต่ละภูมิภาคแตกต่างกัน ดังนี้

 ภาคกลาง
 

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน และมีฝนตกในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ส่วนฤดูหนาวจะเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน-มกราคม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน สภาพอากาศจะร้อนและ แห้งแล้งจัด ส่วนฤดูฝนเริ่มในเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนมากจนเกิดภาวะน้ำท่วมในบางพื้นที่ของภาค และฤดู หนาวในเดือนพฤศจิกายน-มกราคม อากาศหนาวเย็นจัดและแห้งแล้ง

ภาคใต้ 
 

มีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝนกับฤดูร้อน (เป็นฤดูท่องเที่ยว) โดยฝั่งทะเลตะวันออก ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่พฤษภาคม- กันยายน ส่วนฝั่งทะเลอันดามัน ฤดูร้อนเริ่มจากเดือนพฤศจิกายน-เมษายน

ภาคเหนือ
 

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนเริ่มในเดือนมีนาคม-เมษายน ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และฤดูหนาว ในเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ สภาพอากาศค่อนข้างเย็นจัด

ที่มา http://www.moohin.com/thailand-map/
Comments