́*Xem hạn tam tai

Tam tai tính thập nhị địa chi.
 Tuổi thân tý thìn:gặp năm dần mẹo thìn là năm gặp tam tai.
Tuổi dần ngọ tuất:gặp năm thân dậu tuất là năm tam tai.
Tuổi hợi mẹo mùi:gặp năm tỵ ngọ mùi là năm tam tai.
Tuổi tỵ dậu sửu:gặp năm hợi tý sửu.
Gặp trong ba năm tam tai thì sè bị hao tài tốn của và còn bị mang tai tiến.
Tam tai tính , nam thủ, nử vỉ, thủ là cái đầu, vỉ là cái đuôi,vì vậy nam thì đầu năm tam tai thì nặng hơn, còn nử thì cuối năm tam tai thì nặng hơn,
nhưng có người thì trong ba năm cũng đều bị cả

Comments