Startpagina 

                                                        Geüpdatet 15 mei  2023

Welkom op mijn site.   

                                               Beeldend kunstenaar: Jan Bakermans


Jan Bakermans volgde de kunstopleiding aan de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk.   (Be)

De beeldhouwwerken van Jan Bakermans, abstract of figuratief, hebben hun ontstaan te danken aan een scherp observeren van de werkelijkheid, waarin kracht en dynamiek de kenmerken zijn die het meest in het oog springen. Meer nog dan een precieze anatomie is echter de uitdrukking van de spirituele expressiviteit het doel in zijn portretten, torso’s en totale menselijke figuren. Hij interpreteert de zichtbare realiteit en geeft daar zijn persoonlijke impressie aan. Centraal in zijn werkwijze staat het uitgangspunt dat lichaam en geest niet los van elkaar te zien zijn. Die eenheid moet ook in het te ontstane beeld worden teruggevonden. Met grote zorg worden eerst boetseerstudies naar model uitgevoerd, waarbij de natuurlijke houding en de expressie evenveel aandacht vereisen. Het beeld aan het einde van dit creatieve proces is de artistieke interpretatie van de beeldhouwer zelf. Zijn abstracte beelden zijn evenzeer afgeleid van de geobserveerde werkelijkheid. In rudimentaire vormen, bijvoorbeeld een afgebroken tak van een boom, herkent hij universele waarden, die in de uitwerking symbolisch worden weergegeven. Het zien van een oude schaats inspireert hem tot een driedimensionaal grafisch lijnenspel waarin niet alleen de vorm van de originele schaats, maar ook de door de schaats veroorzaakte strepen op het ijs zijn te herkennen. Jan Bakermans wordt in zijn abstracte beeldtaal niet alleen geïnspireerd door organische vormen en menselijke figuren, maar ook door het werk van vroegere en hedendaagse kunstenaars. Zo wordt de sensuele aantrekkelijkheid van een naakte Maja bij Goya teruggebracht tot een lineaire constructie, waarin de basisvormen van de verleiding bij Goya te herkennen zijn. Een andere inspiratiebron wordt gevormd door zijn technische en theoretische achtergrond als docent werktuigbouwkunde. Onder andere meetkundige vormen leiden dan tot verrassende experimenten in steen. Tegelijk kan de vondst van een brok marmer, afkomstig van een kloosterornament, een beeld opleveren, waarin de historie van de steen valt te herleiden.

Kunsthistoricus, Adrien Vos


           Visual artist: Jan Bakermans 

                                            Jan Bakermans followed the art education at the Academy of fine arts in Arendonk  (B).

The abstract or figurative  sculpture of Jan Bakermans (65, Academy for Visual Arts in Arendonk, Belgium) owe their existence to his sharp observation of reality. Strength and dynamics are the characteristics that catches the eye. But more than a precise anatomy, the spiritual expression is the purpose of his portraits, torsos and human figures. By studies in clay after model with much attention for the natural attitude and expression he will achieve an honest interpretation in plaster,bronze or stone.

His abstract statues have also been derived from the observed reality. In rudimentary forms, e.g. a broken branche, he recognizes universal values, that are represented symbolically. An old skate inspires him to threedimensional graphic lines in which the form of the original skate and the lines of the scratches on the ice are to be recognized. Bakermans is specifically inspired by organic forms and human figures, but also by the works of great artists. Once, by seeing Goya’s Nude Maja he brought the sensual attraction back to a linear Construction in which Goya’s language of seduction became tangible.

Another source of inspiration is his technical and theoretic background from his old profession as a teacher mechanical engineering. When he found a piece of marble that came from an ornament of an old abby, he sculpted a statue in which the history of the stone revived.

 

 Art Historian, Adrien Vos.