ASPE

Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE) jest organizacją naukową gromadzącą badaczy z takich dziedzin, jak: psychologia ekonomiczna, ekonomia behawioralna, ekonomia eksperymentalna, finanse behawioralne, psychologia organizacji. Członkami ASPE są również praktycy: menedżerowie, analitycy finansowi, badacze rynku czy specjaliści z zakresu reklamy.

Stowarzyszenie powstało w 2008 roku z inicjatywy prof. Tadeusza Tyszki i związanych z nim badaczy. Prof. Tyszka został wybrany na pierwszego przewodniczącego ASPE.

Do głównych celów ASPE należą popularyzacja zastosowań psychologii w ekonomii, a w szczególności w przedsiębiorczości, reklamie, marketingu, public relations i zarządzaniu ludźmi oraz działanie na rzecz transferu najnowszych osiągnięć psychologii ekonomicznej do gospodarki. Cele te realizowane są poprzez prowadzenie badań naukowych oraz promowanie i wspieranie inicjatyw naukowych z obszaru szeroko rozumianej psychologii ekonomicznej.

Członkowie organizacji spotykają się na corocznych konferencjach pod wspólnym tytułem "Psychologia ekonomiczna", które mają na celu integrację środowiska psychologów oraz ekonomistów działających w sferze nauki i biznesu. Dotychczas konferencje odbywały się w Warszawie, Wrocławiu, Nowym Sączu, Gdańsku i Krakowie.

W 2011 roku zostało powołane do życia pismo "Psychologia Ekonomiczna", w którym są publikowane artykuły z różnych obszarów psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej.

Więcej informacji o przystąpieniu do ASPE

https://www.facebook.com/StowarzyszenieASPE/about/ĉ
ASPE,
19 cze 2012, 03:51