За нас‎ > ‎

История

Асоциацията за социални изследвания и приложни изследователски практики е юридическо лице с идеална цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Регистрирана е като юридическо лице в Софийски градски съд през април 1994 г.

В изпълнение на целите си, до този момент Асоциацията е осъществила самостоятелно или в партньорство повече от тридесет изследователски и образователни проекта.

Comments