Партньори

А
Американски културен център, София

Б
Българска социологическа асоциация

В

Г

ГеоМарин Център ЕООД

Д
Делегация на Комисията на Европейския съюз, София
Делойт България
Държавна агенция за младежта и спорта

Е

Ж

З

И

Институт за изследване на развитието, Университет на Съсекс, Великобритания
Институт по социална политика и социална работа - София
Институт по социология при БАН

Й

К
Катедра “Социология”, СУ “Св. Климент Охридски” (Страница на Философски факултет)
Коалиция 2000

Л

М

Министерство на образованието
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на труда и социалната политика

Н
Национален исторически музей
НИС на СУ "Св. Климент Охридски"

О

П
ПРООН

Р

Регионален инспекторат по образование София

С

Световна банка
Сдружение Болкан Асист

СУ "Св. Климент Охридски"

Т

Тръст за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа

У
УНИЦЕФ

Ф
Фондация "Институт за пряка демокрация"
Фондация “Общности 2002”
Фондация “Отворено общество”
Фондация „Помощ за самопомощ”
Фондация за развитие на гражданското общество
Фондация "Риск Монитор"
Фонд "Научни изследвания" на СУ "Св. Климент Охридски"


Х

Ц
Център за изследване на демокрацията
Център за либерални стратегии

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

O
Open Society Institute - Prague

P
PR Point

Q

R

S

T
Tocqueville Research Center DP

U

V

W

X

Y

Z

 
Comments