Контакти

1113, София, бул. “Цариградско шосе” 125, бл. 4, ет. 4,
Тел.: (+ 359 2) 80 05 111 (в. 320)

Елена Стойкова-Доганова (Председател на управителния съвет)
e-mail: elena@stoykova.org

Калоян Харалампиев (Зам. председател на управителния съвет)
e-mail: k_haralampiev@phls.uni-sofia.bg

Comments