วันสุนทรภู่

โพสต์1 ส.ค. 2562 20:55โดยsaksan buangamนายไพรวัลย์ แสนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา เป็นประธานวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 ทำพิธีบรวงสรวงครูกลอนสุนทรภู่ มีการจัดกิจกรรมประกวดที่หลากหลาย มากมายตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน และในภาคบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โดยมีวงดนตรีของนักเรียนมาแสดงให้รับชม มีการแข่งขันกระโดดเชือกเป็นทีมห้องและกิจกรรมอื่นๆ ที่มีประโยชน์อีกมากมาย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอ่างศิลา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในภาษาไทย และพิษภัยของยาเสพติด
Comments