ถวายพระพรชัยมงคล

โพสต์1 ส.ค. 2562 21:17โดยsaksan buangam

นายไพรวัลย์ แสนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้น นำผู้เข้าร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีจอมราชา และนำผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนอ่างศิลา
Comments