ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562

โพสต์1 ส.ค. 2562 21:05โดยsaksan buangam

นายไพรวัลย์ แสนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา เป็นประธานการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม  2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอ่างศิลา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง แล้วนำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการเรียนของตน ต่อไป โดยแบ่งเป็นสองรุ่น โดย รุ่นที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562  รุ่นที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 
Comments