Az alapítvány és ösztöndíjprogramja

Az ösztöndíj célja

A program fő célja olyan, két tanítási nyelvű osztályba járó diákok gimnáziumi tanulmányainak támogatása, akik kiemelkedő eredményekről tesznek tanúbizonyságot. Emellett támogatja azon tehetséges diákokat is, akik a gimnáziumban folytatják tanulmányaikat, de nem a két tanítási nyelvű osztályban. Felismerve azt, hogy a gyermekeik taníttatása egyre jelentősebb terheket ró a családokra, kiemelt figyelmet fordítunk azokra a pályázókra, akiknek leginkább szükségük van anyagi segítségünkre.

Az 1/A Ösztöndíj Alapítvány egyéb rendelkezéseivel, valamint az adományozók kívánalmaival összhangban:
 1. Az Ösztöndíjbizottság az ösztöndíjra kizárólag tanulmányi eredményük, személyes érdemeik, illetve anyagi rászorultságuk alapján választja ki a diákokat.
 2. A pályázaton két, egymáshoz hasonló eredményt elérő tanuló esetén a szociális háttér vizsgálata 20%-os súllyal kerül beszámításra.
 3. Az ösztöndíjat havi rendszerességgel folyósítja az alapítvány.
 4. Az ösztöndíj egy tanévre szól, de meghosszabbítható, feltéve, ha az ösztöndíjas diák tanulmányi eredménye, magatartása és anyagi rászorultsága változatlan marad.
Alapítványunk szeretné a pályázókat arra ösztönözni, hogy vegyenek részt különböző tanulmányi versenyeken. Ezeket a versenyeket a pályázatok elbírálásakor külön pontozzuk.
 1. Azon tanulóknak, aki már megnyerték az ösztöndíjat és hosszabbítani szeretnének, minimum 5 pontot kell összegyűjteniük a versenyekből.  Az iskolai versenyeken kívül legalább egy másik versenyen is részt kell venniük.
 2. Új pályázók esetén a versenyeket akkor vesszük figyelembe, ha két pályázó megítélése egyébként megegyezik.
A pontrendszer részletes ismertetését a jelentkezési laphoz mellékelt és a honlapon is megtalálható dokumentum tartalmazza.

A pályázat feltételei

Azon tanulók pályázhatnak, akik: 
 • a gimnázium két tanítási nyelvű képzésében vesznek részt, és a 9., 10.,11, és a 9. KNY. évfolyamon tanulnak. 
 • a gimnázium nem két tanítási nyelvű képzésében vesznek részt, és a 9., 10 és 11.. évfolyamon tanulnak. 
 • legalább 4,5-es tanulmányi átlagot értek el az előző év végén és az adott év félévében (az angol nyelvből szerzett jegy 4-es vagy 5-ös)
Idén azon tanulók is pályázhatnak, akik: 
 • a gimnázium két tanítási nyelvű képzésében vesznek majd részt 2016 szeptemberétől a 9. évfolyamon. A jelentkezési lapot a beiratkozáskor kapják majd meg. Az ösztöndíj egy évre szól majd egy diáknak, és automatikusan nem meghosszabbítható. Lehetőség van azonban új pályázat benyújtására a következő tanévben a gimnáziumi tanulmányi eredményei alapján.
 • legalább 4,5-es tanulmányi átlagot értek el az előző év végén (az angol nyelvből szerzett jegy 4-es vagy 5-ös)

A pályázat menete

 1. A gimnázium igazgatója hirdeti meg az ösztöndíjakat 2015. december 10-ig.
 2. A pályázati adatlap alapítványunk honlapján elérhető.
 3. Az elektronikus formátumban kitöltött Pályázati adatlapot a pályázók legkésőbb 2016. január 31-ig elküldik az 1a.osztondij.alapitvany@gmail.com címre.
 4. Ugyanezen dátumig a pályázatok kinyomtatott és aláírt példányát leadják az osztályfőnöküknek, aki továbbítja azokat Kiss Norbert tanár úrnak.
 5. Az Ösztöndíjbizottság áttekinti az anyagot és a pályázókkal egyenként találkozik egy angol nyelven történő szóbeli interjúra 2016 tavaszánA szóbeli interjú időpontjáról a pályázók írásban kapnak majd értesítést.
 6. Az ösztöndíjat elnyerőket a szóbeli interjúk végén választja ki a Bizottság.
 7. A pályázók a Bizottság döntéséről legkésőbb 2016. június 1-ig írásbeli értesítést is kapnak. 

Útmutató a pályázat elkészítéséhez

 • A pályázati adatlap elektronikus formátumban letölthető az 1.A Sárospataki Ösztöndíj Alapítvány honlapjáról, Facebook oldaláról, valamint a gimnázium honlapjáról.
 • A pályázatokat elektronikus és papíralapú formátumban is le kell adni.
 • A pályázónak a pályázati adatlapon/kérvényen szereplő valamennyi kérdésre válaszolnia kell.
 • A hiányosan kitöltött vagy a pályázati határidő lejárta után érkezett pályázatok érvénytelenek.

Újdonság: egyszeri tanulmányi verseny jutalmak

Az Alapítvány egyszeri jutalomban részesíti azon jelentkező diákokat, akik kiemelkedő versenyeredményeket érnek el, a felsőoktatási felvételik pontszámításával összehangolt rendszerben.
Az alábbi versenyek alábbi helyezései esetében jogosultak a diákok az 1/A tanulmányi verseny sikerdíjak átvételére:
 • Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első 30 helyezése
 • Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Verseny első 30 helyezése
 • Langwest Nyelvi Verseny első 10 helyezése
 • Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny első 10 helyezése
A jutalom mértéke a legelőkelőbb helyezések esetében a mindenkori ösztöndíj egy teljes éves összege, a többi helyezés esetében az alábbi százalékok szerint kerül kiszámításra:
 • 1-10. helyezés: 100% (egy teljes éves ösztöndíj)
 • 11-20. helyezés: 50% (öt havi ösztöndíj)
 • 21-30. helyezés: 25% (két és fél havi ösztöndíj)
A versenyjutalomért a megfelelő eredményt elért diákok attól függetlenül jelentkezhetnek, hogy hányadik évfolyamosak, és hogy ösztöndíj támogatásban részesülnek-e. Az ösztöndíjjal támogatottaknak a versenyjutalom a rendes havi ösztöndíjon túlmenően jár.

Az alapítványról

Az 1941 I/A Ösztöndíjprogramot 1991-ben hozták létre azok az öregdiákok, akik 1941 őszén kezdték meg tanulmányaikat gimnáziumunkban. Az alapítók:

 • Adorján Mari
 • a néhai Bárczay Gyula
 • a néhai Butykay István
 • Soós Gyula
 • a néhai Száz Béla
 • a néhai gróf Teleki Károly
 • a néhai Tornallyay Márton
 • John W. Shirley nyugalmazott amerikai nagykövet
Egy osztálytalálkozó alkalmával elhatározták, hogy útjára indítanak egy kezdeményezést, amely anyagilag nehéz körülmények közül jövő tehetséges fiúk, és lányok számára nyújt támogatást tanulmányaikhoz.
A program pénzügyi fedezetét az 1941. évi I/A osztály tagjai biztosítják saját forrásból, illetve más hajdani diákok és az iskola külföldi barátai. Az ösztöndíjprogram sem magyar, sem külföldi részről nem kap sem kormány-, sem intézményi anyagi támogatást.
Az alapítvány létrejötte óta több mint 600 ösztöndíjat folyósított.
A Kuratóium tagjai 2015-ben: Sasi Péter elnök, Bakonyi-Tánczos Vera, Kőteleki Tünde, Kőváryné Ignáth Éva és Maier Norbert tagok.

Tanulmányi versenyek pontozása

Alapítványunk szeretné a pályázóit arra ösztönözni, hogy olyan tanulmányi versenyeken vegyenek részt, amelyek majd a jövőbeni előmenetelük során is hasznosak lesznek. Ezeket a versenyeket a pályázatok elbírálásakor külön pontozzuk.

Azon tanulóknak, aki már megnyerték az ösztöndíjat és hosszabbítani szeretnének, minimum 5 pontot kell összegyűjteniük a versenyekből.  Az iskolai versenyeken kívül legalább egy másik versenyen is részt kell venniük.

Új pályázók esetén a versenyeket akkor vesszük figyelembe, ha két pályázó megítélése egyébként megegyezik.

Verseny típusaHelyezésPontszám
Iskolai pontversenyrészvételért (fordulónként) 1
Iskolai pontverseny3.2
Iskolai pontverseny2.4
Iskolai pontverseny1.6
Megyei vagy regionális versenyrészvételért (fordulónként)3
Megyei vagy regionális verseny5.6
Megyei vagy regionális verseny4.
Megyei vagy regionális verseny3.10
Megyei vagy regionális verseny2.12
Megyei vagy regionális verseny1.15
Országos versenyrészvételért (fordulónként)5
Országos verseny második fordulóba jutás10 
Országos verseny 20.20
Országos verseny19.25
Országos verseny18.30
Országos verseny17. 35
Országos verseny16.40
Országos verseny15.45
Országos verseny14.50
Országos verseny13.55
Országos verseny12.60
Országos verseny 11.65
Országos verseny10.73
Országos verseny9.76
Országos verseny8.79
Országos verseny7. 82
Országos verseny6.85
Országos verseny5.88 
Országos verseny 4.91
Országos verseny3.94
Országos verseny2.97
Országos verseny1.100 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Megtekintés Letöltés
  37 kB verziószám: 1 2016. dec. 15. 13:25 Vera Bakonyi-Tanczos
ĉ
Megtekintés Letöltés
  42 kB verziószám: 1 2016. dec. 15. 13:25 Vera Bakonyi-Tanczos
ĉ
Megtekintés Letöltés
  51 kB verziószám: 1 2016. dec. 15. 13:25 Vera Bakonyi-Tanczos
Comments