Hírek‎ > ‎

ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÉS ADATLAP

Janos Sallai, 2013. dec. 20. 2:20
A SÁROSPATAKI 1941 I/A ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

A PROGRAM RÖVID ISMERTETÉSE
Az 1941 I/A Ösztöndíjprogramot 1991-ben hozták létre azok az öregdiákok, akik 1941 őszén kezdték meg tanulmányaikat gimnáziumunkban.
A program pénzügyi fedezetét az 1941. évi I/A osztály tagjai biztosítják saját forrásból, illetve más hajdani diákok és az iskola külföldi barátai. Az ösztöndíjprogram sem magyar, sem külföldi részről nem kap sem kormány-, sem intézményi anyagi támogatást.
Az alapítvány létrejötte óta több mint 600 ösztöndíjat folyósított. 

AZ ÖSZTÖNDÍJ LEÍRÁSA ÉS CÉLJA

A program célja olyan, két tanítási nyelvű osztályba járó diákok gimnáziumi tanulmányainak támogatása, akik kiemelkedő eredményekről tesznek tanúbizonyságot. Felismerve azt, hogy a gyermekeik taníttatása egyre jelentősebb terheket ró a családokra, különös figyelmet fordítunk azokra a pályázókra, akiknek különösképpen javára szolgálhat anyagi segítségünk.
Az ösztöndíjat havi rendszerességgel folyósítja az alapítvány. Az ösztöndíj egy tanévre szól, de meghosszabbítható, feltéve, ha az ösztöndíjas diák tanulmányi eredménye, magatartása és anyagi rászorultsága változatlan marad. 
Az 1/A Ösztöndíj Alapítvány egyéb rendelkezéseivel, valamint az adományozók kívánalmaival összhangban az Ösztöndíjbizottság az ösztöndíjra kizárólag tanulmányi eredményük, személyes érdemeik, illetve anyagi rászorultságuk alapján választja ki a diákokat. 
A pályázaton két, egymáshoz hasonló eredményt elérő tanuló esetén a szociális háttér vizsgálata 20%-os súllyal kerül beszámításra.


A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

Azon tanulók pályázhatnak, akik: 
a gimnázium két tanítási nyelvű képzésében vesznek részt, és a 10., 11. vagy 12. évfolyamon tanulnak. 
legalább 4,5-ös tanulmányi átlagot értek el az előző év végén és az adott év félévében (az angol nyelvből szerzett jegy 4-es vagy 5-ös)


A PÁLYÁZAT MENETE

1./ A gimnázium igazgatója hirdeti meg az ösztöndíjakat 2013. december 21-ig.
2./ Az elektronikus formátumban kitöltött Pályázati adatlapot a pályázók legkésőbb 2014. január 31-ig  elküldik az 1a.osztondij.alapitvany@gmail.com címre. Ugyanezen dátumig a pályázatok kinyomtatott és aláírt példányát leadják az osztályfőnöküknek, aki továbbítja azokat Kiss Norbert tanár úrnak.
3./ Az Ösztöndíjbizottság áttekinti az anyagot, és a pályázókkal egyenként találkozik 2014 tavaszán egy angol nyelven történő szóbeli interjún. Az ösztöndíjat elnyerőket a szóbeli interjúk végén választja ki a Bizottság.
4./ A pályázók a Bizottság döntéséről legkésőbb 2014. június 1-ig írásbeli értesítést is kapnak. 


ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

a pályázatokat elektronikus és papír formátumban is le kell adni
a pályázati adatlap elektronikus formátumban letölthető az 1.A Sárospataki Ösztöndíj Alapítvány facebook oldaláról, valamint a www.1a.hu honlapról
a pályázónak a pályázati adatlapon/kérvényen szereplő valamennyi kérdésre válaszolnia kell
a hiányosan kitöltött vagy a pályázati határidő lejárta után érkezett pályázatok érvénytelenek

SÁROSPATAKI 1/A ÖSZTÖNDÍJ ALAPÍTVÁNY
 
PÁLYÁZATI ADATLAP

az 1941. I/A Ösztöndíjra a 2014/2015. tanévre

Útmutató a pályázat elkészítéséhez:

a pályázatokat elektronikus (PDF) formátumban el kell küldeni az 1a.osztondij.alapitvany@gmail.com címre, egy kinyomtatott és aláírt példányát pedig leadni az osztályfőnöknek
a pályázati adatlap elektronikus formátumban letölthető az 1.A Sárospataki Ösztöndíj Alapítvány facebook oldaláról, valamint a www.1a.hu honlapról
a pályázati adatlapot, a kisesszét is beleértve, számítógépen, gépelve kell kitölteni
a pályázónak a pályázati adatlapon/kérvényen szereplő valamennyi kérdésre válaszolnia kell
a hiányosan kitöltött vagy a pályázati határidő lejárta után érkezett pályázatok érvénytelenek


ĉ
Janos Sallai,
2013. dec. 20. 2:21
Comments