Hírek


Pályázati kiírás a 2018–2019-es tanévre

Vera Bakonyi-Tanczos, 2018. jan. 7. 13:07   [ 2018. jan. 7. 13:08 frissítve ]

A pályázati kiírás és adatlap az alábbi linkekre kattintva érhető el. Szeretettel várjuk a pályázatokat!

Pályázati kiírás 2017-18

Janos Sallai, 2016. dec. 21. 15:18

A pályázati kiírás, adatlap, és a pontozási rendszer részletes ismertetése az alábbi linkekre kattintva érhető el.

Köszönjük az 1% támogatásokat!

Janos Sallai, 2015. szept. 21. 8:00

Az elmúlt héten megérkezett az idei 1%-os támogatások teljes összege:
Majdnem kétszázhatvanezer forint! Ez jelentős növekedés a tavalyi 154eFt, és az azt megelőző 121eFt után.

Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki a mi alapítványunkat jelölte meg: ez két és fél ösztöndíjat jelent a jövő évre. Kérünk mindenkit, tartsa meg a jó szokását, és támogassa majd a nehéz anyagi helyzetű tehetséges pataki diákokat 1%-ával 2016-ban is!

2016. szeptember vége – 25 éves születésnap!

Janos Sallai, 2015. szept. 21. 7:59

Az 1941 I/A Ösztöndíjprogram és ,,A Református Kollégium 1941 I/A. Osztályának Ösztöndíj Alapítványa" (vagyis „becenevén” az I/A Ösztöndíj Alapítvány) jövőre ünnepli fennállásának 25 éves évfordulóját.
Ebből a jeles alkalomból várunk Téged is az öregdiák-találkozóra, amelyre előre láthatólag 2016 szeptemberének végén kerül majd sor!

1991-ben történt életre hívása óta az Ösztöndíjprogram közel 300 tehetséges, ám nehéz anyagi helyzetben lévő gimnazistának nyújtott támogatást.
Az Alapítvány szellemének újjáélesztésére kiváló alkalmat adhat az öregdiák-találkozó. Emellett a korábbi ösztöndíjasok közötti kapcsolatok megerősítésére, a közös élmények, anekdoták felidézésére is lehetőséget ad az összejövetel, valamint arra, hogy megismerjük a jelenlegi ösztöndíjasokat is.

A részleteket már egyeztetjük az iskola vezetésével, és még idén jelentkezünk majd a további információkkal! 

ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÉS ADATLAP

Janos Sallai, 2013. dec. 20. 2:20

A SÁROSPATAKI 1941 I/A ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

A PROGRAM RÖVID ISMERTETÉSE
Az 1941 I/A Ösztöndíjprogramot 1991-ben hozták létre azok az öregdiákok, akik 1941 őszén kezdték meg tanulmányaikat gimnáziumunkban.
A program pénzügyi fedezetét az 1941. évi I/A osztály tagjai biztosítják saját forrásból, illetve más hajdani diákok és az iskola külföldi barátai. Az ösztöndíjprogram sem magyar, sem külföldi részről nem kap sem kormány-, sem intézményi anyagi támogatást.
Az alapítvány létrejötte óta több mint 600 ösztöndíjat folyósított. 

AZ ÖSZTÖNDÍJ LEÍRÁSA ÉS CÉLJA

A program célja olyan, két tanítási nyelvű osztályba járó diákok gimnáziumi tanulmányainak támogatása, akik kiemelkedő eredményekről tesznek tanúbizonyságot. Felismerve azt, hogy a gyermekeik taníttatása egyre jelentősebb terheket ró a családokra, különös figyelmet fordítunk azokra a pályázókra, akiknek különösképpen javára szolgálhat anyagi segítségünk.
Az ösztöndíjat havi rendszerességgel folyósítja az alapítvány. Az ösztöndíj egy tanévre szól, de meghosszabbítható, feltéve, ha az ösztöndíjas diák tanulmányi eredménye, magatartása és anyagi rászorultsága változatlan marad. 
Az 1/A Ösztöndíj Alapítvány egyéb rendelkezéseivel, valamint az adományozók kívánalmaival összhangban az Ösztöndíjbizottság az ösztöndíjra kizárólag tanulmányi eredményük, személyes érdemeik, illetve anyagi rászorultságuk alapján választja ki a diákokat. 
A pályázaton két, egymáshoz hasonló eredményt elérő tanuló esetén a szociális háttér vizsgálata 20%-os súllyal kerül beszámításra.


A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

Azon tanulók pályázhatnak, akik: 
a gimnázium két tanítási nyelvű képzésében vesznek részt, és a 10., 11. vagy 12. évfolyamon tanulnak. 
legalább 4,5-ös tanulmányi átlagot értek el az előző év végén és az adott év félévében (az angol nyelvből szerzett jegy 4-es vagy 5-ös)


A PÁLYÁZAT MENETE

1./ A gimnázium igazgatója hirdeti meg az ösztöndíjakat 2013. december 21-ig.
2./ Az elektronikus formátumban kitöltött Pályázati adatlapot a pályázók legkésőbb 2014. január 31-ig  elküldik az 1a.osztondij.alapitvany@gmail.com címre. Ugyanezen dátumig a pályázatok kinyomtatott és aláírt példányát leadják az osztályfőnöküknek, aki továbbítja azokat Kiss Norbert tanár úrnak.
3./ Az Ösztöndíjbizottság áttekinti az anyagot, és a pályázókkal egyenként találkozik 2014 tavaszán egy angol nyelven történő szóbeli interjún. Az ösztöndíjat elnyerőket a szóbeli interjúk végén választja ki a Bizottság.
4./ A pályázók a Bizottság döntéséről legkésőbb 2014. június 1-ig írásbeli értesítést is kapnak. 


ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

a pályázatokat elektronikus és papír formátumban is le kell adni
a pályázati adatlap elektronikus formátumban letölthető az 1.A Sárospataki Ösztöndíj Alapítvány facebook oldaláról, valamint a www.1a.hu honlapról
a pályázónak a pályázati adatlapon/kérvényen szereplő valamennyi kérdésre válaszolnia kell
a hiányosan kitöltött vagy a pályázati határidő lejárta után érkezett pályázatok érvénytelenek

SÁROSPATAKI 1/A ÖSZTÖNDÍJ ALAPÍTVÁNY
 
PÁLYÁZATI ADATLAP

az 1941. I/A Ösztöndíjra a 2014/2015. tanévre

Útmutató a pályázat elkészítéséhez:

a pályázatokat elektronikus (PDF) formátumban el kell küldeni az 1a.osztondij.alapitvany@gmail.com címre, egy kinyomtatott és aláírt példányát pedig leadni az osztályfőnöknek
a pályázati adatlap elektronikus formátumban letölthető az 1.A Sárospataki Ösztöndíj Alapítvány facebook oldaláról, valamint a www.1a.hu honlapról
a pályázati adatlapot, a kisesszét is beleértve, számítógépen, gépelve kell kitölteni
a pályázónak a pályázati adatlapon/kérvényen szereplő valamennyi kérdésre válaszolnia kell
a hiányosan kitöltött vagy a pályázati határidő lejárta után érkezett pályázatok érvénytelenek


Találkozó

Janos Sallai, 2013. dec. 20. 2:16

A találkozó a kis létszám ellenére nagyon jó hangulatban zajlott! A következő tanévtől újraindítjuk az ösztöndíjat a korábbi formájában. Ha te is szeretnél részese lenni a csapatnak és kivenni a részed a munkából (bármilyen formában!), kérlek, jelezd ezt itt a bejegyzésnél vagy e-mailben az 1a.osztondij.alapitvany@gmail.com címen! Várunk vissza, hogy a jövőben is sokan részesülhessenek még ennek az ösztöndíjnak az öröméből!
Addig is szép adventi készülődést kívánunk mindenkinek!:)

1%

Janos Sallai, 2013. febr. 7. 14:03

Kedves jelenlegi és volt ösztöndíjasok!

Itt az SZJA bevallás ideje. Gondolom, tudjátok, hogy az adója 1%-ának a sorsáról mindenki szabadon rendelkezhet. Arra kérnélek Titeket (barátaitokat/barátnőiteket, szüleiteket, rokonaitokat, stb), hogy ezt az egy százalékot az 1/Á alapítványnak ajánljátok fel. (Ez nem jelent plusz terhet senkinek, mivel ezt a pénzt általában már az elmúlt év során levonták tőlünk.) Ez a néhány ezer forint, amiért csak annyit kell tennünk, hogy kitöltjük az adóbevallásunkhoz csatolt rendelkező nyilatkozatot, nekünk semmibe sem kerül, viszont az alapítványnak nagyon sokat jelent.

Az alapítvány neve és adószáma:

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma 1941 I/A Osztályának Ösztöndíj Alapítványa 
3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.

Adószám: 18413658-1-05

széki Teleki Károly gróf 1930-2012

Janos Sallai, 2012. aug. 28. 7:28

2012. augusztus 2-án, békésen, washingtoni otthonában, szerető családja körében elhunyt Teleki Károly, idősebb Teleki Károly és Teleki Gemma fia (szülei harmadfokú unokatestvérek voltak).  Temetését a nyugat-virginiai Berkeley Springs Alba Regia Memorial kápolnájában tartották.  A kápolna az 1956-os forradalom szabadságharcosainak állit  emlékét.

 Teleki Károly erdélyi, sáromberkei otthonukban született 1930. május 11-én. Az elemi iskola otthoni elvégzését követően a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának Angol Internátusában folytatta tanulmányait 1941 szeptemberében, ahol kimagasló tanulmányi eredményről tett tanúbizonyságot; különösen a matematikában és természettudományokban jeleskedett. 

Magyarország 1944. márciusi megszállása, valamint a szovjet és kommunista rezsim ezt követő térnyerése több millió magyar honfitársukhoz hasonlóan tragikus hatással volt a Teleki családra is.  Erdélyi földjeiket és gyönyörű sáromberkei kastélyukat – a magyar építészet egyik gyöngyszemét, amelyet Teleki Sámuel erdélyi kancellár építtetett a XVII. század végén, majd az alpinista és Afrika-felfedezőként ismert Teleki Sámuel bővíttetett ki a XX. század elején – kifosztotta és államosította a kommunista román államhatalom, a családnak pedig menekülnie kellett, először a Dunántúlra, majd Ausztriába.  Grazban Teleki Károly gyorsan tökéletesítette némettudását, és a helyi gimnáziumban évfolyamának egyik legjobbjaként érettségizett.

Ezernyi magyar család nyomdokait követve a Teleki család végül kivándorolt Kanadába, ahol otthonra találtak, és újra felépítették életüket. 

Teleki Károlyra hamarosan felfigyelt az Egyesült Államokban, Bostonban található Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT). Mind az alapképzésre, mind a mesterképzésre ösztöndíjat nyert, és először alapképzésen, majd két évvel később mesterképzésen is gépészmérnöki diplomát szerzett ezen az elsőrangú amerikai egyetemen.

Miután szinte azonnal felvételt nyert a Fairchild Corporation vállalathoz, Teleki Károly az elkövetkező harminc évben az űriparban dolgozott mint gépészmérnök és tudós.  Jelentős mértékben járult hozzá fontos NASA missziókhoz, például a Space Shuttle űrprogramban és a Hubble űrteleszkópon végzett munkájával.  Az általa jegyzett tudományos írások, tanulmányok és szabadalmak listája hosszú és lenyűgöző.  A Fairchild elektro-mechanikai mérnöki részlegének vezetőjeként, ahol radarral, felderítéssel és kommunikációval kapcsolatos projekteken dolgozó harminc mérnök és tudós munkáját felügyelte, különösen kimagasló munkát végzett. Az amerikai és nemzetközi űrkutatás területén fontos eredményeket hagyva maga mögött, igazi tiszteletnek és főleg nagy szeretetnek örvendő kollégaként ment nyugdíjba.

A kommunista rendszer bukását követően, és miután a Sárospataki Kollégiumot visszaállították a Református Egyház tulajdonába, Teleki Károly és korábbi osztálytársai egy csoportja visszatért Patakra, és létrehozták az I/Á Ösztöndíj Alapítványt, amelynek célja az volt, hogy anyagilag nehéz helyzetben lévő családok tehetséges fiainak és lányainak biztosítson ösztöndíjat.  Az alatt a több mint húsz év alatt, ami azóta eltelt, az Alapítvány több mint hatszáz ösztöndíjat tudott biztosítani.  Az iskola és társai is hálás szívvel gondolnak rá, hiszen az ő és családja munkája és nagylelkűsége nélkül ez a kezdeményezés nem virágozhatott volna ilyen mértékben.  Az 1989 utáni átrendeződés azt is lehetővé tette számára, hogy visszatérjen Sáromberkére, és ott támogatást nyújtson magyarlakta szülőfaluja számára értékes mezőgazdasági eszközök adományozásával.

Hosszú és sok nehézséget hozó betegsége során Teleki Károlyt szeretettel ápolta odaadó felesége, Katalin.

Az utána maradottak közé tartoznak első házasságából született lányai, Erzsébet Gemma és Éva Ibolya; feleségével, Teleki (Pesthy) Katalinnal közös fia, Teleki István, valamint nevelt lánya Krisztina; nővére Áni (Akantisz Arisztidné), öccse Teleki Samuel, Géza Teleki és Teleki (de Blasis) Vera, valamint tizenegy unokája.

A szeretett férj, apa, testvér és barát búcsúztatóján a gyülekezet elénekelte a Himnuszt és a székely himnuszt is, arra emlékezve, hogy Teleki Károly olyan nevet viselt, amely szorosan összefonódott a magyarországi anyaföld történelmével.  Jó ember volt, számos tehetséggel megáldva. Ugyanolyan hűséges volt önként választott amerikai hazájához, mint a hőn szeretett Magyarországhoz, és erdélyi szülőföldje hegyeihez, erdőihez, dombjaihoz és mezőihez.


Ambassador John W. Shirley (ret.)

Post Office Box 369

Stonington, CT 06378

(860) 535-9238

jockshirley@aol.com

Alapító okirat

Janos Sallai, 2012. máj. 9. 10:42   [ 2012. máj. 9. 10:43 frissítve ]

A bíróság bejegyezte az alapíványt érintő változásokat. Az új alapító okirat az alábbi címen érhető el:

Európa rádió riport

Janos Sallai, 2012. máj. 9. 10:36   [ 2012. máj. 9. 10:36 frissítve ]

Az alábbi linken elérhető az Európa rádió riportja:
 
 
mi a vége felé vagyunk!

1-10 of 14