Scheldestad is een vereniging voor weduwen en weduwnaars.

De bedoeling is om zich thuis te voelen tussen mensen die hetzelfde leed te verwerken hebben.

Om het verdriet te verwerken in deze moeilijke periode van iemands leven, kan men de steun van lotgenoten best gebruiken.

In de vereniging kan men zonder schroom over het verlies praten, de mensen begrijpen je.

Verschillende aktiviteiten die door Scheldestad worden aangeboden kunnen een hulp zijn  om het weekend op te fleuren

en de kracht geven om verder te gaan. (zie verder ons programma a.u.b)

De praatavonden gaan telkens door de tweede woensdag van de maand om 20.00 uur.

Deze ontmoetingsavonden geven nieuwe leden de kans om kennis te maken met onze groep.

Praatavonden in taverne "De Schrans"   
                                          Molenveldlaan 4
                                          2650 Edegem
 
 Websiteadres :                    http://sites.google.com/site/wwscheldestad
 Websitehouder:                   eddydeweerdt@outlook.be