เอกสาร หลักสูตร 51

      เพื่อให้การดำเนินการวัดและประเมินผล   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551   เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   กลุ่มงานวัดและประเมินผล  สพท.สมุทรสาคร จึงรวบรวม  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล  และ หลักสูตร
มาให้กับครูทุกท่าน  และผู้สนใจ   สามารถ  Download  ได้
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
ดู ดาวน์โหลด
  971 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 มิ.ย. 2553 21:41 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  115 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 มิ.ย. 2553 04:42 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์รูบิค ภาษาไทย  233 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 21 มิ.ย. 2553 04:30 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เกณฑ์รูบิค คณิตศาสตร์  190 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 มิ.ย. 2553 04:35 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  195 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 มิ.ย. 2553 04:37 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  187 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 มิ.ย. 2553 04:37 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  232 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 มิ.ย. 2553 04:38 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  139 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 มิ.ย. 2553 04:39 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  187 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 มิ.ย. 2553 04:40 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  174 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 มิ.ย. 2553 04:41 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 มิ.ย. 2553 04:41 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
ċ

ดู
  14 มิ.ย. 2553 00:36 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
ċ

ดาวน์โหลด
  2133 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 มิ.ย. 2553 21:39 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
Comments