Wieler Toeristen Leopoldsburg (WTL) – Clubreglement

 

Onze club heeft 3 groepen met snelheden van 25-27 km/u en 30 km/u (gemiddeld).

De ritten zijn gebaseerd op een clubagenda en we rijden deze ritten elke zondag vanaf begin maart tot einde oktober.

 

De Clubregels van WTL zijn grotendeels gebaseerd op deze van de overkoepelende, nationale wielerorganisaties in België.

 

In het kader van de campagne “Ik fiets proper” zullen wij met de ganse club de volgende basisregels onderschrijven:

 

“ Wij fietsen milieuvriendelijk”:  bij het fietsen gooien wij geen afval (verpakkingen van repen en gels, kapotte binnenbanden, …) op de openbare weg. Wij houden alle afval bij in de achterzak van onze fietstrui, wij dumpen het afval in een prullenmand of in de vuilniszak op de volgende bevoorradingspost of houden het bij tot thuis. Wij willen fietsen op nette wegen.

 

“ Wij fietsen verkeersveilig”: Wij fietsen op de openbare weg zoals het hoort, zonder de verkeersregels aan onze laars te lappen of andere weggebruikers in gevaar te brengen. Wij zijn geen “wielerterroristen” maar fietsen hoffelijk en verkeersveilig. Wij doen dit allemaal met de fietshelm op ons hoofd.

 

“Wij fietsen gezond”: Prestatie bevorderende middelen die worden gedefinieerd als “doping” zijn niet aan ons besteed. Wij fietsen clean. 

 

Bovendien en voornamelijk om de rit van de dag in goede banen te leiden ,is er elke zondag één persoon per groep, organisator van de geplande rit. Op het aangekondigde uur (kalender) zal deze organisator, of zijn aangeduide vervanger, als een minimum de volgende zaken briefen aan zijn voltallige groep VOOR het vertrek:  

 

ü  Confirmatie van de leider van de groep voor de te rijden rit (zoals aangegeven op de kalender in de kolom organisator of zoals ter plaatse overeengekomen bij afwezigheid van de initieel geplande organisator);

ü  Opnemen van de getalsterkte  van de groep:

o   Wanneer de groep met meer dan 15 personen is kan er op de openbare weg gereden worden. Indien er minder dan 15 deelnemers zijn zal er enkel op de fietspaden gereden worden (rekening houdend met de staat van de fietspaden);

o   Indien er meer dan 50 deelnemers zijn (uitzonderlijk – bv tijdens een tweedaagse) zal het clubbestuur zorgen voor een volgwagen uitgerust met de nodige markeringen;

o   Er wordt met twee naast mekaar gereden en we blijven gegroepeerd.

ü  Aanduiding “wegafzetters”:

o   Al dan niet afzetten van de weg wordt voor vertrek overeengekomen;

o   Dragen van de band “wegkapitein” voor deze wegafzetters is verplicht (Belgische driekleur met duidelijke tekst “wegkapitein”);

o   Minimum 2 personen, ideaal 4 personen;

o   Wegafzetters zullen vooraan in de groep geplaatst worden (2e en 3e rij);

o   Deze mogen enkel op kruispunten het verkeer in goede banen leiden ten voordele van de fietsgroep indien ze de band “wegkapitein” dragen EN in het bezit zijn van een “plaatje”, om het verkeer tegen te houden.   

o   Zij keren terug naar de groep en voegen in op hun originele plaatsen op een veilige manier. 

ü  De rit zal in het kort uitgelegd worden met nadruk op de gevaarlijke en / of aandachtspunten voor onderweg.

ü  De groep zal pas vertrekken wanneer alles duidelijk is voor iedereen en er geen vragen meer zijn. 

 

ü  Het spreekt voor zicht dat al de kalenderritten (zondagsritten / tweedaagse en verrassingsrit) en/of vastgelegde clubactiviteiten in de clubkledij zullen gereden worden.  (dus niet MTB / rit door de week / zaterdagritten/ etc)

 

 

ü  In het begin van het seizoen en ook als er nieuwkomers in de groep zijn zullen de bijkomende punten kort overlopen worden (al dan niet in groep):

o   Bevoorrading (genoeg eten en drinken meenemen)

o   Plaspauzes

o   Pechverhelping (materiaal – GSM)

o   Afspraak in het clublokaal NA de rit (facultatief)

o   ….

 

ü  Mensen die zich niet houden aan het clubreglement kunnen uit de club worden gezet.