Home‎ > ‎

Reglement

Wtc Construkt glas regelement
 
* De feitelijke vereniging WTC Construkt glas is aangesloten bij de VWB.
   In die optiek wordt bij opmaak van de rittenkalender rekening gehouden met de organisatie
   binnen deze partner.
* Het inschrijvingsgeld bedraagt voor nieuwe leden € 250, voor dit bedrag krijg je het pakket
   kleren en een verzekering van de VWB.
   Vernieuwing € 60, gezinsverzekering € 60 , indien een koppel zich in de club inschrijft
   betaald de eerste persoon € 60 en de tweede persoon € 30.
* Het dragen van de clubkledij tijdens gezamelijke activiteiten is voor clubleden verplicht
* De ritten worden afgelegd in groep, bij de start van elke rit worden er wegkapiteins aangeduid.
  De richtlijnen van de wegkapiteins( tempo, parcour, inschrijving rally eventuele stops....) dienen
  te worden gevolgd.
  Indien iemand de groep verlaat tijdens de rit moet hij dit melden bij de wegkapiteins.
* Tijdens de ritten staat een absolute veiligheid centraal, zowel voor de eigen clubleden als ten opzichte
  van alle andere weggebruikers.
* Aangezien iedereen verzekerd is , is het dragen van een valhelm verplicht, indien deze niet wordt gedragen
  is de club niet verantwoordelijk.
* Bij pech wordt er in groep gewacht, het gebruikte reserve materiaal wordt bij terugkomst in het clublokaal terug geruild
  of betaald.
* Een clublid heeft steeds voorrang tegenover een niet-lid bij deelname aan speciaal door de club
  georganiseerde evenementen.
* Voor een nieuw lid is een inloopperiode van 3 maanden voorzien, bij eventuele aansluiting dient het nieuwe lid het regelement 
  te respecteren.
* Ieder lid moet verplicht aan 1 evenement per jaar deelnemen. (kermis)
  De club doet veel voor zijn leden, er wordt dan ook een kleine inspanning gevraagd van de clubleden.
* Het bestuur kan nooit verantwoordelijk gesteld  worden voor eigen stoffelijke schade en/of letsel bij ongevallen.
* Iedereen is zelf verantwoordelijk de wegcode te volgen en te respecteren.
* Het bestuur heeft het recht om overtreders van dit reglement uit de club te zetten.
 
 
HET BESTUUR.
 
 
 
 
 
 Hier onder pdf file voor aangifte van een ongeval naar VWB toe.
 Pdf openen downloaden en afprinten.
Ċ
cis jo,
14 feb. 2013 00:20