Home‎ > ‎

O Projekcie

ZINDEKSOWANIE WYBRANYCH KSIĄG METRYKALNYCH Z PARAFII p.w. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH w WARSZAWIE
 
Celem projektu jest opracowanie i udostępnienie bazy alfanumerycznej, zawierającej wybrane informacje z niektórych ksiąg parafii p.w. Wszystkich Świętych oraz ewentualnie innych źródeł.
Przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny, opiera się na dobrej woli i zaangażowaniu grupy osób tworzących Warszawski Zespół Indeksacyjny oraz instytucji i osób wspomagających.
 
Autorzy zgadzają się na wykorzystanie publikacji (w tym zdjęć) przez każdą osobę fizyczną, organizację czy przedsiębiorstwo, na każdym polu eksploatacji, bez wynagrodzenia, bezterminowo z zastrzeżeniem podania źródła i autora.
Wyniki prac będą przesłane prowadzącym serwisy tematyczne (lista) i w miarę możliwości udostępnianie na własnych stronach internetowych.
 
Podstawowym zakresem czasowym są lata 1866-1900, a tematycznym: księgi Chrztów/Urodzeń. Po zrealizowaniu celu podstawowego projekt będzie mógł być poszerzony.
Z uwagi na podział zastosowany przy sporządzaniu papierowych skorowidzów postanowiliśmy poszerzyć zakres o lata 1901 i 1902 -  aby objąć indeksowaniem cały skorowidz papierowy kończący się na roku 1902. Kolejne rozszerzenie - roczniki 1903-1909 z rozpędu:) Kolejne rozszerzenie (kwiecień 2010) akty małżeństw z lat 1866-1882. Kolejne: małżeństwa 1883-1903 i 1909-1925. Obecnie (grudzień 2010) zakres prac to:
 
ZACHOWANE W KANCELARII KSIĘGI CHRZTÓW / URODZEŃ Z LAT 1866-1909   : zrealizowane
KSIĘGI URODZEŃ i MAŁŻEŃSTW (źródło APW) z roku 1883                                       : zrealizowane
ZACHOWANE W KANCELARII KSIĘGI MAŁŻEŃSTW / ŚLUBÓW Z LAT 1866-1903: zrealizowane

ZACHOWANE W KANCELARII KSIĘGI MAŁŻEŃSTW / ŚLUBÓW Z LAT 1909-1925 : prace trwają
ZACHOWANE W KANCELARII KSIĘGI ZGONÓW LAT 1866-1882 : prace trwają

 
 
Co chcemy uzyskać przez publikację skorowidzów Chrztów/Urodzeń?    Czyli: "a po co to wszystko?"
1. Ułatwić poszukiwania genealogiczne.
2. Ochronić zabytkowe księgi metrykalne.
3. Udostępnić dane w innych celach (np dla prac z zakresu historii Warszawy)
 
 
Wydaje się, że należy wyjaśnić pozorną sprzeczność pomiędzy dwoma pierwszymi punktami.
 Jak można pogodzić zwiększone rozpowszechnieniem indeksów wykorzystanie ksiąg z ich ochroną?
   Rozwiązanie znajduje się w Archiwum Państwowym m. st. Warszawy na Krzywym Kole: każda z ksiąg ma swój odpowiednik (Akta Stanu Cywilnego) w Archiwach Państwowych. W przypadku opisywanej parafii księgi znajdują się właśnie w APW (sprawdź w bazie PRADZIAD).
   Pobranie kopii aktu z APW jest możliwe i przystępne cenowo - aktualnie to koszt od 1.00 pln do 3 .00 pln (szczegóły w cenniku na stronie APW). APW posiada już zeskanowane akty z lat 1868-1900.
   Jak uzyskać kopie aktu z APW dowiesz się tu
 Czy egzemplarz ksiąg ASC (urodzenia) znajdujący się w APW jest taki sam jak księga Chrztów w kancelarii parafialnej?
  Niekoniecznie, ale w znakomitej większości przypadków numer aktu odnaleziony dzięki elektronicznym skorowidzom Księgi Chrztów będzie tożsamy z numerem aktu w Księdze Urodzeń znajdującej się w APW. Znając parafię, rok i numer aktu można zamówić jego kopię - bez wychodzenia z domu - "za złotówkę"! Istnieje potencjalne ryzyko, że numer z księgi parafialnej doprowadzi nas do aktu innej osoby w APW. Jak duże jest to ryzyko? Sprawdziłem pod tym kątem grupę aktów z innej warszawskiej parafii - Św. Stanisława BM na Woli z przełomu wieków - na ok. 6000 sprawdzonych akt znalazłem jeden (niepotwierdzony) przypadek niezgodności. 


 Dzięki serwisowi Polskiego Towarzystwa Genealogicznego http://metryki.genealodzy.pl 
 
 
 
                                                                                           (w szukajwarchiwach.pl brak niektórych jednostek)


 Jak można pomóc?
 Wprowadzając dane z wykonanych przez Leszka Ćwiklińskiego i Jacka Młochowskiego fotografii aktów.
 W jednym z kolejnych etapów będziemy uzupełniać wytworzone bazy o dodatkowe informacje (jeśli nie zostały wprowadzone w pierwszym etapie prac) - praca w domu - opierając się na zdjęciach aktów i opracowanych danych.
 
Czy jest sens angażować się w to przedsięwzięcie?  Co można stracić? Inne podobne..
  Osoby zaangażowane w projekt mają pewne doświadczenia w takich pracach, w ostatnich kilku miesiącach udało się nam opracować i opublikować ponad 50 000 rekordów. Nie jest to gwarancją, że tak będzie w przyszłości, ale mamy nadzieję, że w pewnym stopniu uwiarygadnia to pomysłodawców. Efekty prac zostały opublikowane na stronach kilku serwisów tematycznych, oraz przekazane do instytucji, z którymi współpracowaliśmy (np Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Archiwum Państwowego m. st. Warszawy). Każdy z uczestników projektu posiada kopie bazy, którą stworzył i ma prawo nią dysponować, więc nawet w przypadku, gdyby z nieprzewidzianych powodów projekt jako całość nie powiódł się, został zawieszony, zakończony itp to nie ryzykujemy zaprzepaszczeniem rezultatów już osiągniętych.
 
Z kim się skontaktować?
   Gwarancją, że informacja dotrze do adresata jest wysłanie maila na adres indexwawaww@gmail.com. Pozostałe formy kontaktu są pomocnicze.
 
 Kto uczestniczy czynnie w projekcie? Kto to firmuje?
  W porządku alfabetycznym z uwzględnieniem osób pracujących nad zasobami innych parafii: Jerzy Aftanas, Bożena Adamczyk, Paweł Bełc, Agnieszka Błońska, Hanna Borowska, Waldemar Chorążewicz, Włodzimierz Chrostowski, Leszek Ćwikliński, Alina Dąbkowska, Jerzy Demczuk, Paweł Dobrzyński, Wojciech Gajewski, Rafał Grzymski, Gospel (nick), Ola Heska, Jerzy Hykiel, Zofia Janocha, Przemysław Jastrzębski,  Aneta Kaczmarek, Olga Kasiak, ks. Krzysztof Konwerski, Józef Kostrzewski, Wojciech Kozek, Anna Lubedkin, Łukasz Lubryczyński, Marcin Luziński, Michał J. Marciniak, Paweł Z. Marecki, Grażyna Matwiejew, Joanna Mirończuk, Krzysztof Nizioł, Grażyna Nowak, Michał Osiński, Ewa Osipowicz, Bohdan Pietrzak, Agnieszka Pomian, Janusz Rzepecki, Łukasz Rzeszotek, Dorota Schmitt, Łukasz Sokół, Robert Soldat, Włodzimierz Sroczyński, Elżbieta Stachwiuk, Joanna Szczepaniak, Joanna Szczęsna, Małgorzata Szotowska, Rafał Traczyk, Danuta Wasilewska, J.M. Wawer, Wiesław Widłaszewski, Elżbieta Zegarlicka, Elżbieta Zielińska, Jerzy Żurada. Oprócz ww - osoba, które chce, aby jej nazwisko pozostało nieopublikowane (Ty też masz prawo do anonimowości).
Prace nad WZIernikiem (wyszukiwarką): Sebastian Gąsiorek.
 
 
Comments