Herfst Sprint wedstrijden Kralingen 2018

Herfst Sprint wedstrijden Kralingen 2018


Watersportvereniging "Rotterdam" [WSVR]  organiseert op 3 & 4 
voor Randmeer-, Valken-, en Spanker klasse.november 2018 
de 'Herfst Sprint wedstrijden Kralingen'
Als eerste winterwedstrijden op de Kralingse Plas. 

 
Haven open: 
vanaf vrijdag middag 15.00 uur 
bij eerdere aankomst even overleg met de havenmeester. 
zaterdag en zondag vanaf 07.45 open. 
 
Faciliteiten:    


Kraan is gratis. Trailers worden zoveel mogelijk op het binnenterrein van de WSVR gestald


 
Catering:     

zaterdag- en zondagmiddag zelfgemaakte snert,worst en (rogge) brood 
zaterdag eind van de middag heerlijke pasta voor de hongerige zeiler
(apart opgeven). 


Wedstrijden: 
Speed wedstrijden door middel van een op en neer baan met twee gates. In de windse starten met als doelstelling 4 tot 5 starts per dag. Klassen (max. 3) starten afzonderlijk


 
Aanvangwedstrijden:
 
zaterdag en zondag om 11:00 uur. 

 
Inschrijfgeld per boot:
 
€20,- inclusief koffie, speculaas, snertlunch en gebruik kraan 


Pasta 

€ 7,50,- (uiterlijk  28 oktober apart opgeven)  


3e bemanningslid
 
€ 6,00,-

Uitslagen

INGESCHREVEN BOTEN

Herfst Sprint wedstrijden Kralingen 2018 ‎inschrijvingen
Wedstrijdbepalingen

Het Herfst Sprint wedstrijden Kralingen evenement wordt georganiseerd 

door de Watersportvereniging Rotterdam. 


Wedstrijden worden gevaren in het type:


  • Valk
  • Randmeer

 

Lokale wedstrijdbepalingen 3 en 4 november 2018 

de 'Herfst Sprint wedstrijden Kralingen'

 

1. De van toepassing zijnde bepalingen.

Deze lokale wedstrijdbepalingen inclusief de bijlagen vormen tezamen met Appendix “S”, welke is opgenomen in de

‘Regels voor Wedstrijdzeilen 2017 - 2020 de Wedstrijdbepalingen voor het  Herfst Sprint wedstrijden Kralingen evenement

 

2. De locatie van het wedstrijdcentrum.

2.1 Het wedstrijdcentrum is gevestigd in het clubgebouw van de W.S.V.R. gelegen aan het Langepad 27.

2.2 Het wedstrijdcentrum is bereikbaar via telefoonnummer 010 - 4520078

 

2.3 De openingstijden zijn: zaterdag 9.00 uur tot 17.00 uur. Zondag 9.30 uur tot 16.00 uur.

 

3. Wijzigingen op de standaard wedstrijdbepalingen Deel I.

3.1 Toevoegen aan bepaling 2, alleen boten met een geldig meetcertificaat en waarvan het ondertekende

inschrijfformulier en het inschrijfgeld zijn ontvangen, zijn gerechtigd deel te nemen.

Zij kunnen worden ingeschreven door zich te laten registreren bij de W.S.V.R. Dit wijzigt bepaling 2.

3.2 30 minuten wordt 20 minuten Dit wijzigt bepaling 4.2.

3.3 Bepaling 4.3 is niet van toepassing.

3.4 Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 50 meter aan alle zijde van de startlijn.

Dit wijzigt bepaling 11.3

3.5 Regel 29.2 (RvW) wordt gewijzigd door achter het woord ‘is’,

de zin te veranderen in: “maar niet later dan 2 minuten na het startsein”.

3.6 De tijdslimiet in bepaling 15 is 20 minuten. Dit wijzigt bepaling 15.

3.7 Toevoegen aan bepaling 22, Bepaling 22.5 manoeuvres van comitéschepen of rescueboten, zullen geen grond voor verhaal vormen.

 

4. Banen

 

4.1 Er zal worden gevaren op een upwind-downwind baan, met een aan-de-windse finish.

4.2 nvt

4.3 Baan

Start 1BB – 2BB – GATE – 1BB – 2BB – GATE – FINISH

 

4.4 De merktekens van de baan bestaan uit ronde cilindervormige boeien of oranje boeien met vlag.

Merkteken 1 is een gele boei, Merkteken 2 (spreader)gele vlag.

Merkteken 3 is een gate van 2 gele of oranje boeien

 

De merktekens van de start zijn oranje boeien met een rode vlag.

De merktekens van de finish is een blauwe vlag op het startschip en een oranje boei met een blauwe vlag.

 


5. Scoren

Het Lage Punt Scoresysteem van Appendix A is van toepassing, zodanig dat de totaalscore in

de serie voor iedere boot het totaal is van zijn scores waarbij zijn slechtste score wordt

afgetrokken indien vier of meer wedstrijden zijn gevaren.

 

6. Veiligheidsvoorschriften

6.1 Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

6.2 Bij het verlaten van de haven is het dragen van een deugdelijk zwemvest verplicht.

 

 

7. Prijzen.

7.1 De prijsuitreiking zal op zondag na de laatste wedstrijd, in of nabij het verenigingsgebouw plaatsvinden.

7.2 Prijswinnaars, die bij de prijsuitreiking niet aanwezig kunnen zijn, dienen zich te laten

vertegenwoordigen. Bij geen vertegenwoordiging vervalt de prijs aan de vereniging.

 

8. Prijsuitreiking

Zondag zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijden

 

9. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deelnemers nemen deel aan het Herfst Sprint wedstrijden Kralingen evenement geheel voor eigen risico.

Zie regel 4 RvW 'Besluit om wedstrijd te zeilen'.

De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel

of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na het Herfst Sprint wedstrijden Kralingen evenement

 

 

10. VERZEKERING

Elke deelnemende boot moet verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid met een

minimum bedrag van € 1.500.000,- per evenement of het equivalent daarvan.

 

Bijlage C: Programma van de wedstrijden en Startschema.

C1. Programma van de wedstrijden.

Er zijn minimaal vier wedstrijden geprogrammeerd.

Na iedere wedstrijd wordt aansluitend doorgestart


Dag,  datum & 1e Starttijd

  • zaterdag 3 november 2018 om 11.00 uur
  • zondag 4 november 2018 om 11.00 uur

 

C2. De startprocedure.

Regel 26 (RvW) is van toepassing met als interval 5-4-1-0, het start signaal is tevens de 5 voor de volgende klasse.

 

De klasse wordt met een bord of vlag aangegeven op het startschip