nieuwsberichten‎ > ‎

Inschrijving Randmeer & Valken evenement

Geplaatst 2 okt. 2012 07:49 door Watersportvereniging Rotterdam   [ 17 okt. 2012 13:37 bijgewerkt ]


Inschrijving

 De inschrijving voor het Valken & Randmeren evenement is momenteel ook online mogelijk.

Surf hiervoor naar de het inschrijfformulierWedstrijdbepalingen

Het Randmeer – Valken evenement wordt georganiseerd 

door de Watersportvereniging Rotterdam

 

Lokale wedstrijdbepalingen  Randmeer – Valkenklasse evenement 3 & 4 november 2012

 

1. De van toepassing zijnde bepalingen.

Deze lokale wedstrijdbepalingen inclusief de bijlagen vormen tezamen met Appendix “S”, welke is opgenomen in de

‘Regels voor Wedstrijdzeilen 2009 - 2012 de Wedstrijdbepalingen voor het  Randmeer – Valkenklasse evenement

 

2. De locatie van het wedstrijdcentrum.

2.1 Het wedstrijdcentrum is gevestigd in het clubgebouw van de W.S.V.R. gelegen aan het Langepad 27.

2.2 Het wedstrijdcentrum is bereikbaar via telefoonnummer 010 - 4520078

 

2.3 De openingstijden zijn: zaterdag 9.00 uur tot 17.00 uur. Zondag 9.30 uur tot 16.00 uur.

 

3. Wijzigingen op de standaard wedstrijdbepalingen Deel I.

3.1 Toevoegen aan bepaling 2, alleen boten met een geldig meetcertificaat en waarvan het ondertekende

inschrijfformulier en het inschrijfgeld zijn ontvangen, zijn gerechtigd deel te nemen.

Zij kunnen worden ingeschreven door zich te laten registreren bij de W.S.V.R. Dit wijzigt bepaling 2.

3.2 30 minuten wordt 20 minuten Dit wijzigt bepaling 4.2.

3.3 Bepaling 4.3 is niet van toepassing.

3.4 Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 50 meter aan alle zijde van de startlijn.

Dit wijzigt bepaling 11.3

3.5 Regel 29.2 (RvW) wordt gewijzigd door achter het woord ‘is’,

de zin te veranderen in: “maar niet later dan 2 minuten na het startsein”.

3.6 De tijdslimiet in bepaling 15 is 20 minuten. Dit wijzigt bepaling 15.

3.7 Toevoegen aan bepaling 22, Bepaling 22.5 manoeuvres van comitéschepen of rescueboten, zullen geen grond voor verhaal vormen.

 

4. Banen

 

4.1 Er zal worden gevaren op een upwind-downwind baan, met een aan-de-windse finish.

4.2 nvt

4.3 Baan

Start 1BB – 2BB – GATE – 1BB – 2BB – GATE – FINISH

 

4.4 De merktekens van de baan bestaan uit ronde cilindervormige boeien of oranje boeien met vlag.

Merkteken 1 is een gele boei, Merkteken 2 (spreader)gele vlag.

Merkteken 3 is een gate van 2 gele boeien

 

De merktekens van de start zijn oranje boeien met een rode vlag.

De mektekens van de finish is een blauwe vlag op het startschip en een oranje boei met een blauwe vlag.

 

 

5. Scoren

Het Lage Punt Scoresysteem van Appendix A is van toepassing, zodanig dat de totaalscore in

de serie voor iedere boot het totaal is van zijn scores waarbij zijn slechtste score wordt

afgetrokken indien vier of meer wedstrijden zijn gevaren.

 

6. Veiligheidsvoorschriften

6.1 Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

6.2 Bij het verlaten van de haven is het dragen van een deugdelijk zwemvest verplicht.

Dit wijzigt bepaling 40.1

 

 

7. Prijzen.

7.1 De prijsuitreiking zal op zondag na de laatste wedstrijd, in of nabij het verenigingsgebouw plaatsvinden.

7.2 Prijswinnaars, die bij de prijsuitreiking niet aanwezig kunnen zijn, dienen zich te laten

vertegenwoordigen. Bij geen vertegenwoordiging vervalt de prijs aan de vereniging.

 

8. Prijsuitreiking

Zondag zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijden

 

9. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deelnemers nemen deel aan het randmeer valken evenement geheel voor eigen risico.

Zie regel 4 RvW 'Besluit om wedstrijd te zeilen'.

De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel

of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na het randmeer valken evenement 2012.

 

 

10. VERZEKERING

Elke deelnemende boot moet verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid met een

minimum bedrag van € 1.000.000,- per evenement of het equivalent daarvan.

 

Bijlage C: Programma van de wedstrijden en Startschema.

C1. Programma van de wedstrijden.

Er zijn minimaal vier wedstrijden geprogrammeerd.

Na iedere wedstrijd wordt aansluitend doorgestart

Dag en datum 1e Starttijd

3-11-2012 11.00 uur

4-11-2012 11.00 uur

 

C2. De startprocedure.

Regel 26 (RvW) is van toepassing met als interval 5-4-1-0

 

De klasse wordt met een bord aangegeven op het startschip

Valken Klasse = 1

Randmeer Klasse = 2