Afdekplan Kralingse Plas

Geplaatst 18 sep. 2017 02:18 door Watersportvereniging Rotterdam   [ 18 sep. 2017 02:18 bijgewerkt ]
"Aan de leden van het Kralingse Plas Overleg,

Afgelopen weken zijn wij herhaaldelijke malen geconfronteerd met media berichten dat het Hoogheemraadschap toch weer het zogeheten “afdekplan” (na baggeren weer afzanden) voorgelegd heeft aan de Gemeenteraad van Rotterdam, een plan dat absoluut geen genade kan vinden bij de Kralingse watersporters.

Bij de laatste sanering (ook met baggeren en afzanden) is immers te veel fout gegaan en kan eigenlijk gesproken worden van een totale mislukking.

En toch dreigt dat “nieuwe” plan doorgedrukt te worden en weer zonder de door ons zo gewenste inspraak ondanks alle pogingen, gesprekken etc. die afgelopen weken gevoerd zijn.

Uiteraard hebben de laatste ontwikkelingen ook de aandacht gekregen in het Regio Team ZHM van het Watersportverbond en heb ik samen met de voorzitter van het Team, Paul Smelt flink aan de bel getrokken, ook bij het Verbond. En met resultaat …

Hieronder een mailbericht van Paul Smelt:

Beste Kralingse Plassers,

Afgelopen periode hebben wij, o.a. via Jan de Kreek gevolgd hoe de werkzaamheden aan de Kralingse Plas verlopen, worden gepland en hoe daarbij de communicatie loopt.

Zacht gezegd, er zijn in mijn ogen niet altijd jullie directe belangen vanzelfsprekend meegenomen door het waterschap of de gemeente.

Dat laatste zien we als KNWV wel heel graag!


Hierbij ontvang je de brief die het Watersportverbond inzake de Kralingse Plas aan het stadsbestuur en de dijkgraaf heeft gestuurd. Een reactie op het College die het huidige Plan van Aanpak heeft opgesteld (d.d. 27 juni 2017), waarnaar wij in de brief refereren en ook aan deze mail is bijgevoegd.

Met als doel om de bestuurlijke belangen van álle watergebruikers en booteigenaren komende periode beter te kunnen behartigen.

Hiervoor is het belangrijk dat het waterschap én de gemeente met hoge prioriteit beleidsruimte en tijd voor ons inplannen voor inspraak.

Op die manier kunnen wij onze “know how” inbrengen en ieders belangen en rechten waarborgen.

Met vriendelijke groet,

Paul Smet


 zijn :


- Brief Gemeente Rotterdam d.d. 30 juni 2017 betr. Voortgang Plan van Aanpak Kralingse Plas en

- Brief Watersportvebond d.d. 18 juli 2017 ondertekend door Maurice Leeser (directeur) gericht aan het HHSK, dhr. H.J. Oosters (Dijkgraaf) en

- gericht aan B&W Rotterdam t.a.v. de heer B.J. Eerdmans (Wethouder)


Naar aanleiding van m.n. de brief van het Watersportverbond zijn inmiddels diverse telefoontjes gepleegd en ook afspraken o.a. voor verder contact etc. gemaakt. Ik hoop jullie daar i.s.m. Paul Smelt later over te kunnen informeren.


Het lijkt me raadzaam ook jullie leden n.a.v. de brieven zo veel mogelijk te informeren. En vragen staat altijd vrij !


Vanzelfsprekend wordt dit een agendapunt op de eerstkomende KPO vergadering en die van het Regio Team ZHM !


Met vriendelijke groet,

Jan de Kreek

KPO vz / lid Regio Team ZHM"

Ċ
Watersportvereniging Rotterdam,
18 sep. 2017 02:18
Ċ
Watersportvereniging Rotterdam,
18 sep. 2017 02:18