Contact


Contact met de W.S.V.R.

bestuursleden 


Voorzitter : Casper van Drunen
email: voorzitter@wsvr.nl

Secretaris : Toon Mul                                            email: secretaris@wsvr.nl

Penningmeester : André van Krevelen                       email: penningmeester@wsvr.nl

Commissaris Haven- & terrein : Rene Verkerk
email: havencommissaris@wsvr.nl

Commissaris Organisatie: Vacant
email : organisatie@wsvr.nl

Commissaris Wedstrijdzeilen: Gerard van Drunen
email: wedstrijdzeilen@wsvr.nl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ledenadministratie : Toon Mul                              email: secretaris@wsvr.nl

Evenementen en VB-zeilen : Herma Schriel            email : h.schriel@hetnet.nl                                                tel.    : 06 - 137 55 627


Webmaster :  Mark van der Heijden & Jan de Kreek
email: mark@wsvr.nl | jan@wsvr.nl