Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W Imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”. Mk 16,15-18

Przyjaciele Oblubieńca to wspólnota ewangelizacyjna, której patronem jest Św. Jan Chrzciciel.

Rozwój Wspólnoty opiera się na:

  • Eucharystii
  • Modlitwie charyzmatycznej
  • Posłudze modlitewnej
  • Formacji
  • Udziale w kursach SNE
  • Ewangelizacji poprzez różne dzieła

Na spotkaniach modlimy się modlitwa spontaniczną, rozważamy Słowo Boże, dzielimy się doświadczeniem żywego Boga w naszym życiu, oraz głoszone są konferencje. W ciągu tygodnia indywidualnie przerabiamy materiały formacyjne na modlitwie osobistej. Nasza wspólnota nie ogranicza się tylko do spotkań modlitewnych, budujemy swoje relacje również podczas innych spotkań. We wspólnocie są osoby różnego stanu i wieku, wiele małżeństw z dziećmi, młodzież, ale również osoby starsze.

Misja wspólnoty

Nasza wspólnota stawia przed sobą cel bycia przyjacielem Oblubieńca - Jezusa Chrystusa, służyć zarówno Jemu jak i Oblubienicy czyli Kościołowi, mamy mówić Oblubienicy o Oblubieńcu i Oblubieńcowi o Oblubienicy aby doprowadzić do spotkania i rozkochania Ich w sobie nie szukając własnej chwały, a czyniąc to jedynie dla wywyższenia Jezusa Chrystusa, by po zakończonej misji w danym miejscu w pokorze usuwać się w cień.

Nasze spotkania

Spotkania naszej Wspólnoty odbywają się w każdy czwartek o godzinie 18.00 rozpoczynają się Mszą Św. Spotykamy się na modlitwie, dzieleniu się doświadczeniem żywego Boga w życiu, i wysłuchaniu konferencji.  Serdecznie zapraszamy.