mgr Ireneusz Makles

Pakistan – jego znaczenie, potencjał, zagrożenia i partner
do współpracy z Polską


Pod względem wielkości Pakistan jest 28 gospodarką świata. Ponadto kraj ten dysponuje bronią nuklearną i posiada wyjątkowe położenie geostrategiczne o olbrzymim znaczeniu. Pakistan ma demokratycznie wybrany rząd, jest sojusznikiem koalicji antyterrorystycznej. W walce z terroryzmem państwo to poniosło największe ofiary w ludziach i straty materialne. We współpracy z Pakistanem koalicja antyterrorystyczna może osiągnąć skuteczne zwycięstwo nad siłami terroru w Afganistanie i na granicy afgańsko-pakistańskiej. Bardzo ważną kwestią dla Pakistanu są sprawy bezpieczeństwa. Są one regulowane poprzez wielostronne porozumienia sił politycznych Pakistanu oraz poprzez walkę z ugrupowaniami terrorystycznymi Talibów, zarówno wewnątrz kraju, jak i na pograniczu z Afganistanem. Władze Pakistanu starają się pozyskać dla swego stanowiska starszyznę plemienną. Talibowie i ekstremistyczne organizacje religijne, utrudniają wysiłki rządu na rzecz stabilizacji i reform oraz przeszkadzają w stwarzaniu sprzyjających warunków dla inwestorów zagranicznym. Pomimo trudności gospodarczych, jakie spotęgowała dodatkowo katastrofalna powódź w 2010 roku, Pakistan reformuje i modernizuje nie tylko gospodarkę, ale także życie społeczne. W Pakistanie coraz więcej kobiet pracuje na bardzo ważnych stanowiskach w większości sektorów państwa. Pakistan jest zainteresowany współpracą z Polską we wszystkich dziedzinach oraz lepszym wykorzystaniem potencjału naszych gospodarek do współpracy. Polska może eksportować swoje towary i usługi nie tylko na ten ogromny rynek, ale również – poprzez Pakistan – do Afganistanu, do krajów Azji Centralnej, a także południowo-zachodnich Chin. Pakistan także oferuje wiele atrakcyjnych towarów.

mgr Ireneusz Makles, Konsul Generalny RP w Karaczi w latach 2004–2008

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ireneusz Makles – absolwent ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Dwuletniego Podyplomowego Studium Afrykanistyki przy Uniwersytecie Warszawskim. Działacz ruchu studenckiego ZSP i wielu organizacji społecznych. Radca w pionach zagranicznych instytucji centralnych i ministerstw, między innymi Ministerstwa Kultury i Sztuki, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, MSZ, Ministerstwa Gospodarki, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przebywał na polskich placówkach za granicą, między innymi na stanowisku I Sekretarza ds. współpracy naukowo-technicznej i kulturalnej Ambasady RP w New Delhi (Indie) w latach 1982–1985, Konsula Generalnego RP w Mumbaju (Indie) w latach 1994–2001, Konsula Generalnego RP w Karaczi (Pakistan) w latach 2004–2008. Opracował około dwustu, i opublikował kilkadziesiąt, materiałów, analiz i prognoz na temat sytuacji w różnych krajach świata i możliwości rozwoju współpracy Polski z tymi krajami.


Comments