Aktualności

O BEZPIECZEŃSTWIE


NAWA - SZANSA DLA POLSKIEJ NAUKI

Szansa dla bezrobotnych


Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu realizuje 
projekt 
pn. „Outplacement w województwie wielkopolskim”

Celem głównym projektu jest podjęcie zatrudnienia przez osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu. W ramach projektu organizowane są staże zawodowe (2 tys. zł/m-c) oraz dofinansowanie 23 tys. zł dla osób podejmujących działalność gospodarczą.DROGI Z BETONU WAŁOWANEGO

   

Spotkanie z Idą Dymowską