ไม้ประดับมงคล

โพสต์2 มี.ค. 2555 03:19โดยวริฏฐา จันทศรีคำ   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2555 03:21 ]

                    

          ชื่อสามัญ Croton

ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum varicgatum

ลักษณะทั่วไป        
       โกสนเป็นพรรณไม้ยืนต้นประเภทไม้พุ่มขนาดย่อมลำต้นมีความสูงประมาณ 3-5 เมตร ผิวลำต้นเรียบสีน้ำตาลปนเทา ลำต้นตรง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มตรงกลม ใบแตกออกจากต้นและปลายกิ่ง ลักษณะใบมีรูปร่าง สีสันขนาด แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ดอกออกเป็นพวงห้อยลงมาด้านล่างซึ่งออกมาจากปลายกิ่งพวงหนึ่งยาวประมาณ10-15เซนติเมตร ดอกมีสีชาวดอกเล็กมากมีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่จะเห็นเกสรตัวผู้เป็นเส้นฝอย การบานของดอกเป็นรูปทรงกลม ส่วนพันธุ์ที่นิยมปลูก เหรียญทอง ไกรทอง ทับทิมทอง ทองอุไร ผู้ชนะสิบทิศ มหาราช หมื่นหาญ รัตนโกสินทร์ เศรษฐีสุพรรณ 

                      ---------------------------------------------------------

ชื่อสามัญ Deladium
ชื่อวิทยาศาสตร์       Caladium bicolor vent.

ลักษณะทั่วไป
บอลสีหรือที่เรียกกันแต่เดิมว่า บอนฝรั่ง จัดเป็นไม้ประเภทล้มลุกมีหัวสะสมออาหารอยู่ใต้ดิน หัวมีลักษณะคล้ายมันฝรั่ง ผิวภายนอกคล้ายเผือกหรือมัน เนื้อในละเอียดขาวนวลหรือขาวอมเหลืองอ่อน (ใช้ขยายพันธ์จากตาหรือเขี้ยวที่แตกงอกออกจากหัว) มีรากเป็นเส้นฝอยเล็กๆ แทงออกมาระหว่างหัวกับรอยต่อของลำต้น ซึ่งลำต้นของบอนสีสั้นมากคือ อยู่บริเวณเหนือหัวขึ้นไประหว่างหัวกับกาบ หากใบแก่ร่วงหลุดไปจึงจะเห็นลำต้น ส่วนที่ต่อจากหัวและลำต้นขึ้นไปเป็นกาบ มีลักษณะไม่กลม แต่แบนคล้ายของต้นกล้วย ต่อจากกาบขึ้นไปจรดคอใบก็เป็นก้านใบ มีบางพันธ์ที่บางก้านจะมีสีเดียวกันตลอดแต่บางก้านมีจุด หรือเส้นสั้น หรือเส้นสั้น หรือยาว เรียกว่า เสี้ยน ซึ่งต่างกับก้าน หรือเป็นที่รวมของสาแหรก หรือเป็นที่รวมของสาแหรก หรือทาง หรือเสี้ยน สำหรับใบก็มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ใบมน ใบแหลม ใบยาว ใบกลม แต่บางแห่งเรียกต่างกันคือ ใบโพธิ์ ใบไผ่ ใบไทย ใบพลู ใบบอน และใบหอก

---------------------------------------------------------

 

ชื่อสามัญ lvy-Arum หรือ Devil-lvy

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scindapsus sp.

ลักษณะทั่วไป
         
 พลูด่างเป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กในเขตร้อน มีลักษณะของใบสีเหลืองต่างสลับสีเขียวอ่อน ใช้สำหรับปลูกประดับให้เลื้อยขึ้นไปในแนวดิ่งหรือปลูกให้เลื้อยขึ้นตามฝา ผนังเมื่อปลูกลงดินจะมีใบใหญ่กว่าปลูกในกระถาง ลักษณะต้นทั่วๆไปคล้ายพวก lvy คือเป็นไม้เถาพวกใบเท่านั้น ดอกไม่สวยงามเหมือนดอนพวก Arum มีกาบดอก (Spathes ) สีเขียวอ่อนห่อหุ้มเดือยของดอกอีกทีหนึ่งใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจสีเขียวสด สลับกับสีเหลืองนวล

---------------------------------------------------------


ชื่อสามัญ Anthurium

ชื่อวิทยาศาสตร์ Anthurium andraeanum

ลักษณะทั่วไป
         หน้าวัวและเปลวเทียนเป็นไม้ดอกสกุลหน้าวัวเพียง 2 ชนิดเท่านั้นที่มีการ ปลูกเป็นการค้าในเขตร้อนชื้น โดยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีเนื้อไม้อ่อนและมีอายุยืนลำต้นตั้งตรงความยาว ของปล้องจะแตกต่างกันใปขี้นอยู่กับชนิดหรือพันธุ์ เมี่อยอดเจริญสูงขึ้นอาจพบรากบริเวณลำต้นและรากเหล่านี้จะเจริญยืดยาวลงสู่ เครื่องปลูกได้ก็ต่อเมื่อโรงเรือนมีความชื้นสูงพอ ลำต้นอาจเจริญเป็นยอดเดี่ยวหรือ แตกเป็นกอก็ได้ ใบมีรูปร่างต่าง ๆ กัน เช่น รูปหัวใจ ดังเช่นที่พบในหน้าวัว หรือ รูปพายคล้ายใบของเขียวหมื่นปีและรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดดังที่พบ ในเปลวเทียนแต่ไม่ว่าจะมีรูปร่าง อย่างไรจะสังเกตเห็นว่าปลายใบแหลม ในพวกที่มี ใบกว้างเส้นใบจะเรียงตัวคล้ายร่างแหขณะที่พวกซึ่งมีใบแคบเส้นใบจะเรียงตัว คล้ายเส้นขนาน แต่ทั้งนี้เส้นใบมักจะนูนขึ้นอย่างชัดเจน

---------------------------------------------------------

 

ชื่อสามัญ P. kewense

ชื่อวิทยาศาสตร์
Pseuderanthemum atropurpureum.

ลักษณะทั่วไป
ใบนาคเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลักษณะเป็นพุ่ม ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาออกจากโคนต้น และเจริญพุ่งตรงขึ้นไปข้างบน ลำต้นกลมเล็กสีขาวปนเทา ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ๆ ตรงกันข้ามลักษณะใบคล้ายรูปหอก ปลายใบแหลมโคนใบสอบ ขอบใบเรียบพื้นใบมีสีเขียวอมม่วงสีขาวม่วงสีชมพูเข้มปนคละกันไม่เป็นระเบียบ ขนาดใบกว้างประมาณ 3-6 เซนติเมตรยาวประมาณ 7-10เซนติเมตรดอกออกเป็นช่อสั้นออกตามส่วนยอดลักษณะเป็นหลอดยาวประมาณ2-3 เซนติเมตร โคนหลอดจะมีกลีบดอก 3 กลีบ ปลายดอกบานมีสีม่วง

---------------------------------------------------------ชื่อสามัญ
Caricature Plant

ชื่อวิทยาศาสตร์ Grapthophyllun pictum

ลักษณะทั่วไป
ใบเงินเป็นพรรณไม้ขนาดเล็ก ลักษณะเป็นพุ่มขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 2-4 เมตร แตกกิ่งสาขาออกจากโคนต้น และเจริญพุ่งตรงไปข้างบน ลำต้นกลมเล็ก สีขาวปนเทา ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ ๆสลับกันตามลำต้น ใบเป็นรูปรี ปลายใบแหลมขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อยขนาดใบกว้างประมาณ3-6 เซนติเมตรยาวประมาณ7-10 เซนติเมตรพื้นใบสีเขียวกลางใบปนด้วยสีขาวหรือเหลืองจาง ๆ ออกดอกเป็นช่อ ตามส่วนยอดของลำต้น ลักษณะดอกเป็นหลอดยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตรโคนหลอดจะมีกลีบดอก 3 กลีบ ดอกมีสีแดงเข้ม

---------------------------------------------------------ชื่อสามัญ Gold Leaves

ชื่อวิทยาศาสตร์
Grapthophyllun pictum

ลักษณะทั่วไป
ใบทองเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กลักษณะเป็นพุ่มขนาดกลางลำต้นมีความสูง ประมาณ24เมตรการแตกกิ่งก้านสาขาออกจากโคนต้นและเจริญพุ่งตรงขึ้นไปข้างบน ลำต้นกลมเล็กมีสีขาวปนเทาใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกเป็นคู่ๆสลับกันตามข้อของลำ ต้นหรือกิ่งก้าน ลักษณะใบคล้ายรูปหอกปลายใบแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อยพื้นใบมี สีเหลืองอ่อน ขอบใบจะมีรอยด่างเป็นสีเหลือง ขนาดใบกว้างประมาณ 3-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อสั้นออกตามส่วนยอดของลำต้น ลักษณะเป็นหลอดยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร โคนหลอดจะมีกลีบดอก 3 กลีบ ดอกมีสีม่วง


---------------------------------------------------------ชื่อสามัญ
Mather - in - law's Tongue

ชื่อวิทยาศาสตร์
Sancivieria..

ลักษณะทั่วไป
ลิ้นมังกรเป็นพรรณไม้ที่มีลำต้นเป็นหัวหรือเหง้าอยู่ในดินลักษณะลำต้นเป็น ข้อๆใบเกิดจากหัวที่โผล่ออมาพ้นดินเป็นกอ ลักษณะใบยาวปลายแหลมแข็งเป็นมันขอบใบเรียบโค้งงอเล็กน้อยขอบใบมีสี เหลืองกลางใบสีเขียวอ่อนประด้วยเส้นสีเขียวเข้ม ขนาดของใบกว้างประมาณ 4-7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร ก้านดอกประกอบด้วยกลุ่มดอกเป็นชั้น ๆ ลักษณะดอกมีขนาดเล็ก ออกเรียงกันเป็นแนวตามชั้นของก้านดอกดอกมีสีขาวมีกลีบประมาณ 5 กลีบ นาดดอกบานเต็มที่ 2 เซนติเมตร ลักษณะขนาดใบ และสีสรร จะแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์

---------------------------------------------------------

 

ชื่อพื้นเมือง ฟิโลเดรนดรอนสีทอง ฟิโลทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์
Philodendron cv. Lemon Lime

ชื่อพื้นเมือง
ARACEAE

ชื่อวงศ์
Philodendron

ถิ่นกำเนิด
อเมริกาเขตร้อน และหมู่เกาะอินเดียตะวันตก

ลักษณะทั่วไป
ต้นไม้ประดับเป็นไม้เลื้อย ชอบขึ้นเลื้อยพันกับต้นไม้ใหญ่ ใช้รากอากาศช่วยยึดเกาะพยุงต้นไว้ ลำต้นขนาด 2- 4 เซนติเมตรใบใบเดี่ยวรูปใบพายขนาดใหญ่กว้าง7-12เซนติเมตรยาว12-19เซนติเมตร ปลายใบแหลมและใบมักจะโค้ง สีเหลืองทอง ใบแก่จะมีสีเขียวอมเหลือง ขอบใบเรียบ ดอก ดอกช่อ มีกาบหุ้ม ไม่มีความสวยงาม

---------------------------------------------------------

ชื่อสามัญ Tricolor Nephthytis

ชื่อวิทยาศาสตร์ Syngonium podophyllum

ลักษณะทั่วไป
เงินไหลมาเป็นพรรณไม้เลื้อยที่มีเถายาวลำต้นมีความยาวประมาณ10-20เมตรมีลำ ต้นกลมสีเขียวผิดลำต้นเกลี้ยง เป็นข้อห่างและมีรากออกตามข้อลำต้นแต่ละข้อจะมีกาบใบหุ้มอยู่ใบเดียวออกตาม ข้อสลับกันซึ่งมีก้านใบยาวประมาณ 10- 15 เซนติเมตร ใบเป็นแฉกประมาณ 5 แฉก ขนาดใบกว้างประมาณ 3- 5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10- 15 เซนติเมตร ใบเป็นแฉกลึกเข้าหาโคนใบส่วนปลายใบเรียวแหลมพื้นใบมีสีเขียวและมีสีเหลืองปน อยู่ที่บริเวณลยเส้นใบเล็กน้อย ถ้ามีอายุมากจะออกดอกตรงส่วนยอดลักษณะดอกคล้ายกับดอกของบอน

---------------------------------------------------------


ชื่อวิทยาศาสตร์ Cordyline termialis "amabilis"

ลักษณะทั่วไป
เพชรชมพูพรรณไม้พวกเดียวกับหมากผู้หมากเมียที่มีลำต้นตรงกลมขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 1- 3 เมตร ลำต้นสีน้ำตาลมีข้อถี่ตามลำต้นซึ่งเป็นรอยของกาบใบลักษณะเป็นรูปหอกปลายใบ แหลมโคนใบสอบเข้าหาก้านใบ ขนาดใบกว้างประมาณ2-3นิ้วยาวประมาณ8-12นิ้วใบอ่อนจะมีสีเขียวปนขาวและสีชมพู อ่อนเมื่อใบแก่ก็จะเปลี่ยน เป็นสีเขียวสีม่วงหรือแดงเข้มใบเป็นมันจะแตกใบรวมกันตรงส่วนยอดของลำต้นสลับ เป็นวงกลมก้านใบหรือกาบใบสีแดงเข้ม ดอกจะแตกออกตรงส่วนยอดออกดอกเป็นช่อชูขึ้นมาดอกมีขนาดเล็กสีขาวเพชรชมพูต่าง กับเพชรสายรุ้งตรงที่พื้นใบ มีสีเขียวอมเทาขอบใบแต้มด้วยสีครีมและสีชมพูเข้ม ลากเป็นเส้น เส้นกลางใบมีสีเขียวอ่อน กาบใบมีสีเขียวกลิบด้วยสีชมพูเข้ม

---------------------------------------------------------ชื่อวิทยาศาสตร์ Aglaonema modestum

วงศ์
ARACEAE

ชื่อสามัญ
Chinese Evergreen

ชื่ออื่นๆ
ว่านขันหมาก

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นกลมสีเขียวออกแดงเรื่อๆ อาจสูงถึง 1 เมตร มียางสีขาวก้านใบสีเขียว ยาว 8- 10 ซม. ลักษณะด้านบนเป็นร่องเล็กน้อย ด้านนอกกลมนูนบริเวณโคนแผ่ออกเป็นกาบสีเขียวออกแดงเรื่อๆโอบหุ้มกันโดยรอบใบรูปรี ขนาดกว้าง 8- 10 ซม. ยาว 15- 20 ซม. ปลายใบมนแหลม โคนใบแคบมน ทางด้านบนเส้นกลางใบเป็นร่องสีเขียวด้านล่างเส้นกลางใบนูนเป็นสัน แผ่นใบสีเขียวอมเหลือง มีรอยประสีเขียวเข้มหรือสีบรอนซ์เงินตลอดใบ

---------------------------------------------------------

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Prichardia Pacifica Seem. & H.A. Wendl

ชื่อวงศ์  
PALMAE

ถิ่นกำเนิด  
ถิ่นกำเนิดอยู่ในทะเลแปซิฟิก และเกาะฟิจิ

ลักษณะทั่วไป
เป็นปาล์มที่มีลำต้นเดี่ยว   สูงประมาณ 30 ฟุต  ลำต้นจะตั้งตรง  เกลี้ยงเรียว  ใบเป็นรูปพัดมีสีเขียวอ่อน  และเป็นมัน  ใต้ใบเป็นสีเงินนิด ๆ ขนาดของใบกว้างประมาณ 5 ฟุต ทางใบยาว 3 ฟุต ออกดอกเป็นช่อ ๆ ดอกสีเหลืองอมน้ำตาล  ช่อหนึ่งจะมีดอกเป็นจำนวนมาก  แต่เป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศ  ผลจะกลม  มีขนาดเล็กประมาณ 1 เซนติเมตร  ในเวลาที่ผลสุกจะมีสีดำ ข้างในผลจะมีเมล็ด

---------------------------------------------------------

แหล่งข้อมูล : http://www.adirek.com/stwork/maimokkhon/index.html


Comments