16e eeuws wrak bij Stavoren

Scheepswrak bij Stavoren

Voor de haven bij Stavoren in het IJsselmeer is een scheepswrak van een bijzonder handelsschip uit de zestiende eeuw gevonden. Dat laat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) weten. Het gaat om een zwaar en steviggebouwd schip, waarvan de huidplanken dakpansgewijs over elkaar liggen.

Volgens woordvoerder Dolf Muller van de Rijksdienst is het een belangrijke vondst, omdat maar weinig bekend is over schepen die in de vijftiende en zestiende eeuw op die manier zijn gebouwd. Het schip voer vermoedelijk op een handelsroute tussen steden aan de voormalige Zuiderzee. De vracht bestond uit een lading slijpstenen.

Het wrak is ontdekt door een groep amateurarcheologen. Duikers van de RCE onderzoeken het verder. De bovenkant van het schip is weggeslagen, maar volgens Muller is er voldoende bewaard gebleven om te onderzoeken. ,,We willen onder meer bekijken hoe groot het is geweest en of de vondst ook een monumentenstatus moet krijgen.” Zo’n status moet er dan voor zorgen dat het schip goed bewaard blijft.

Het wrak wordt niet gelicht. ,,Er is dan een grote kans op schade en het levert nu geen gevaar op voor de scheepvaart”, aldus de RCE. Het onderzoek wordt morgen afgerond.

Bij het onderzoek van het wrak heeft de RCE een aantal studenten de gelegenheid geboden ervaring op te doen met archeologisch onderzoek onder water. De rijksdienst:

"Voor studenten archeologie in Nederland zijn er tot op heden geen mogelijkheden geweest om praktijkervaring op te doen en Nederland kent nog maar weinig onderwater archeologen. En dat is vreemd want Nederland is een ‘zeevarende natie’ en Nederlanders voelen zich verbonden met hun maritieme tradities."