สาระที่ ๑ ทัศนศิลป์ 


 

ใบความรู้ ทัศนศิลป์

กิจกรรม / ผลงานนักเรียน

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

-  แรงเงาภาพ

-  วาดภาพระบายสีไปรษณียบัตร วันแม่แห่งชาติ ๕๒

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ทดลองสีเทียน

-   วาดภาพระบายสีไปรษณียบัตร วันแม่แห่งชาติ ๕๒