Giới thiệu về dự án

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN WORDS ON WHEELS

Dự án thư viện số lưu động mang tên “BÁNH XE TRI THỨC’ (WORDS ON WHEELS”) được thực hiện bởi tổ chức Quỹ Quốc tế Singapore (SINGAPORE INTERNATIONAL FOUNDATION) - gọi tắt là SIF với sự hợp tác hiệu quả của Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM, dự án được tài trợ bởi Tập đoàn Keppel Land (Singapore)

TVKHTH TP HCM cùng tổ chức SIF muốn đưa ra một cơ hội mới làm cho thư viện không chỉ là cánh cửa dẫn đến vốn tài liệu của thư viện mình mà còn là cánh cửa dẫn đến nền tri thức của cả thế giới. Mở rộng bốn bức tường của thư viện bằng việc cung cấp một Thư viện Số Lưu động.

Học sinh và người dân ở vùng sâu vùng xa thật sự vẫn rất thiếu thông tin hữu ích và các dịch vụ thư viện. Thư viện Số Lưu động truy cập Internet sẽ giới thiệu về các dịch vụ thông tin cho nhiều người dân của TP HCM như cho trẻ em học cách đọc và khai thác các công cụ học tập trực tuyến, cho nhà nông bội thu, cho các bà nội trợ làm kinh tế gia đình tốt hơn, cho người già, …. tìm được thông tin cần thiết để cải thiện cuộc sống.

Thư viện Lưu động truy cập Internet sẽ có thể dạy cho trẻ em – và những người khác – sử dụng công nghệ để họ thấy được giá trị của các nguồn lực thông tin hữu ích và sử dụng thư viện cho đến tuổi trưởng thành

Mục tiêu cụ thể của dự án:

- Cung cấp cho học sinh và cộng đồng địa phương ở các huyện ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh việc truy cập những tài liệu giáo dục, công nghệ thông tin và những phương tiện hỗ trợ học tập;

- Hình thành và phát huy thói quen đọc và tự học thông qua các hoạt động tham gia vào trường học và các trung tâm văn hoá để khuyến khích việc học tập suốt đời;

- Phát triển những khả năng và sự tự tin trong giao tiếp và kỹ năng học tập trong trẻ em và thanh niên để có thể kết nối với thế giới; và

- Xây dựng mối quan hệ giữa Singapore và cộng đồng Việt Nam

Các hoạt động chính trong dự án từ năm 2014 - 2017

- Xe thư viện lưu động được trang bị đầy đủ tài liệu học tập, Internet và các tài liệu đa phương tiện, phạm vi phục vụ chính tại 5 trường công lập tại Bình Chánh và 3 trung tâm văn hóa.

- Cán bộ thư viện KHTH và tình nguyện viên quốc tế Singapore sẽ cùng mang các dịch vụ thư viện đến phục vụ tại các trường học và địa điểm xa thành phố, cụ thể là tại huyện Bình Chánh.

- Tình nguyện viên quốc tế Singapore (SIV) sẽ hướng dẫn chương trình học tiếng Anh và tổ chức những buổi hội thảo về hướng dẫn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để làm phong phú những hoạt động phục vụ cho người sử dụng.

- Thư viện/ phòng nghe nhìn trong 5 trường học cũng sẽ được nâng cấp/làm mới lại để cung cấp cho người sử dụng một môi trường học tập thuận lợi hơn.