Projecten‎ > ‎Projecten optica‎ > ‎

3D Monitor Measurement System


Een grote uitdaging bij productontwikkeling is het karakteriseren van de producten, omdat de meetapparatuur vaak nog niet beschikbaar is. Het is daarom aan te raden om de ontwikkeling van de meetapparatuur gelijktijdig met de productontwikkeling te laten plaatsvinden. De meetapparatuur moet gereed zijn voor het product vrijgegeven wordt.

Bij de ontwikkeling van autostereoscopische 3D-monitoren werden in het begin visuele testen gedaan. De valkuil daarbij is, dat de testresultaten persoonsafhankelijk worden en bij afkeur de grens moeilijk vast te leggen is. Meteen in het begin van het productontwikkelingsproces is besloten parallel een ontwikkeltraject voor testapparatuur op te zetten. De testapparatuur moest de volgende display-parameters kunnen meten:

  • Overspraak
  • Lens pitch
  • Lensrotatie
  • Lensafstand tot LCD
De afkeurgrenzen zijn bepaald met behulp van visuele perceptietesten.
Om de parameters te kunnen meten is een meetkop ontwikkeld. De meeste parameters zijn interessant om op meer dan een meetpositie te meten. Door de meetkop op en neer te laten bewegen in de machine kunnen meerdere posities gemeten worden. De meetresultaten worden opgeslagen in een log file, zodat ze later aan het display volgsysteem kunnen worden toegevoegd.