Streaming Ethernet Protocol

Als producent kan het gewenst zijn om de eigen producten te verbeteren door beter inzicht te krijgen in vergelijkbare producten van een andere leverancier. Door middel van 'reverse engineering' kan de techniek achter het vergelijkbare product achterhaald worden. Dat kan bijdragen aan de optimalisatie van het eigen product en het kan leiden tot de verlaging van ontwikkelkosten, doordat de techniek van het vergelijkbare product als basis gebruikt wordt.

Daarvoor is een ethernet 'video display' ontwikkeld. De randvoorwaarde daarbij was dat het ethernet moest werken alsof het een apparaat was van een andere leverancier. Het ontwikkelde systeem beschikt over een autodetectie mechnisme, waarbij de 'video controller' een lijst maakt van de aanwezige 'video displays'. De 'video controller' kan nu voor iedere 'video display' de specificaties uitlezen. Na afronding van de configuratie toont de 'video display' de aangeboden video data.

Stap 1 in het proces was de analyse van het gebruikte protocol. Hiervoor is gebruik gemaakt van een 'packet sniffer' (Wireshark). De ethernetpakketten die Wireshark had opgevangen zijn geanalyseerd. Na de analyse van het protocol, is het geïmplementeerd in een embedded Linux-module van
Digi International®. Vervolgens is de Linux-module aan een gemengd systeem gekoppeld om de functionaliteit te beoordelen.