Consultancy

Woutru is gespecialiseerd in het ontwikkelen van embedded systemen die ervoor zorgen dat uw producten en machines een bepaalde vorm van intelligentie krijgen. Daarnaast heeft Woutru expertise in het ontwikkelen van meet- en regelsystemen en ervaring met het ontwikkelen van meetapparatuur voor prototypen, halffabrikaten en eindproducten. Voor de ontwikkeling van systemen is het raadzaam om Woutru al bij de specificatiefase te betrekken, zodat al vroegtijdig gebruik gemaakt kan worden van de expertise van Woutru.

U kunt Woutru zowel voor kort- als voor langlopende projecten als consultant inzetten om de capaciteit of de expertise van uw team te verhogen. 

De technische expertise waarover Woutru beschikt:
  • Real-time embedded systemen
  • Applicatiesoftware
  • User interfaces
  • Beeldbewerking (Matlab)
  • Optica
  • Eindige Elementen Methode simulatie (Comsol)
  • Mechatronica

Woutru hecht veel waarde aan regelmatig overleg met de opdrachtgever, zodat u steeds tijdig op de hoogte bent van de status van de werkzaamheden. Dat biedt u de mogelijkheid de diverse projectwerkzaamheden goed op elkaar af te stemmen.