ICT in de klas

Tijdens deze workshop gaan we dieper in op de mogelijkheden van digitale activerende didactiek. Ga naar sites.google.com/site/workshopnibi voor deze site.

Programma
0.00-0.30: aandacht voor diverse applicaties/websites om in de les te
gebruiken met tablet en/of telefoon
0.30-1.00: zelf aan het werk met een lesactiviteit waarbij je tenminste één van de gepresenteerde tools gebruikt
1.00-1.15: presentatie en evaluatie 

Deze website blijft de komende twee maanden actief.

Opdracht
Waar denk je aan bij digitale didactiek?
  •  Ga naar Answergarden en voeg de woorden toe waaraan je denkt bij 'digitale didactiek'.  Probeer geen zinnen te formuleren; gebruik alleen woorden.


 
ICT en zee gaan goed samen