Trips

טיולים


>

Back to Assaf's site

חזרה לאתר של אסף פלר

 

אתר המידע והמצגות של יאיר

Yair's Info&Presentations Site 

המלצה חשובה: לוקח זמן (תלוי בקצב ההורדה שלכם) לפתוח מצגות, כדי לקצר את הזמן מומלץ להעביר את המצגת אל התיקיה המתאימה ורק אחר-כך לפתוח אותה על מנת לצפות

 The Butchart gardens   גני בוצרט 

 Rocky Mountains1 הרי הרוקי 1

Rocky Mountains 2 הרי הרוקי 2

עתיקות אמריקה התיכונה - מקסיקו וגואטמלה 1

עתיקות אמריקה התיכונה - מקסיקו וגואטמלה 2