Jewish 

 יהדות 


?

המלצה חשובה: לוקח זמן (תלוי בקצב ההורדה שלכם) לפתוח מצגות, כדי לקצר את הזמן מומלץ להעביר את המצגת אל התיקיה המתאימה ורק אחר-כך לפתוח אותה על מנת לצפות

 

דמות ירושלים בכתובה

בית הכנסת בדורא אירופוס