Holidays 

חגים


.

חזרה לאתר של אסף פלר

Back to Assaf's site

אתר המידע והמצגות של יאיר

Yair's Info&Presentations Site

המלצה חשובה: לוקח זמן (תלוי בקצב ההורדה שלכם) לפתוח מצגות, כדי לקצר את הזמן מומלץ להעביר את המצגת אל התיקיה המתאימה ורק אחר-כך לפתוח אותה על מנת לצפות

Masks - מסיכות *

Tubishvat- ט"ו בשבט

Spring - אביב *

Four Sons - ארבעה בנים *

Ha Lachma Anyaהא לחמא עניא 

Haggadah of Pesachהגדה של פסח *

Star of David - מגן דוד*