המלצה חשובה: לוקח זמן רב (תלוי בקצב ההורדה שלכם) לפתוח מצגות, כדי לקצר את הזמן מומלץ להעביר את המצגת אל התיקיה המתאימה ורק אחר-כך לפתוח אותה על מנת לצפות

 Book of Hours - ספר השעות

 Diogenes - דיוגנס

Morgan Bible - תנ"ך מורגן

Maps of the Holy Land Jerusalem - מפות קדומות של ירושלים ארץ הקודש

Mishneh Torahספר משנה תורה

Medical and Herbal text sin Latin 12th cent - תבלינים\עשבי רפואה בעת הישנה