Wat doen wij?

Woordzorg is een kenniscentrum voor communicatietrajecten in de zorgsector.

Woordzorg werd opgericht met het oog op de verbetering van de communicatie tussen arts, verpleegkundige en patiënt en binnen de zorgsector in het algemeen. 

De kerntaken van Woordzorg zijn: