Studies en bevragingen

Woordzorg bevraagt regelmatig cursisten en studenten die werkzaam zijn in de zorgsector. Afgelopen academiejaar bevraagden wij in totaal zo'n 200 zorgprofessionals uit de ouderenzorg over vraaggericht en vraaggestuurd werken,       de zorgwensen van de bewoners van woonzorgcentra en de problematiek rond communicatie met de bewoner.

Vragen en verdere informatie kunt u krijgen via info@woordzorg.be of telefonisch bij Jan Blockhuys op het nummer: 0496/23.69.69.

Tot uw dienst, 

Soraya Rensen, initiatiefneemster Woordzorg
Comments