contact & bestuur

VOORZITTER.

mevr. Lijnie Vreeman 0183-821431 lijnie.vreeman@ziggo.nl

SECRETARIS.

mevr. Riet van der Niet 0183-512987 r.vanderniet@planet.nl

PENNINGMEESTER.

hr. Han Thoben 0183-635704 thoben.kentie@gmail.com

BESTUURSLEDEN.

mevr. Corrie van de Ploeg 0183-622697 dirkvanderploeg@kpnplanet.nl

mevr. Ria van Wijk 0183-635706 ria_van_wijk@hotmail.com

Voor uw inschrijving en alle verder informatie kunt u terecht bij;

hr. Dick Blom 06-83107677 dickblom@ziggo.nl

mevr. Corrie van der Ploeg 0183-622697 dirkvanderploeg@kpnplanet

mevr. Corry Bogaard 0183-631692 corry.bogaard@hetnet.nl