รับสมัครเป็นผู้ฝึกสอนให้โครงการ Women Will พร้อมรับของรางวัลเมื่อฝึกอบรมได้ตามเป้า  *ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล สำหรับผู้ดูแลศูนย์ ICT ชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 *ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ร่วมโครงการอย่างไร?

1. กรอกข้อมูลลงทะเบียน ที่แบบฟอร์มในหน้านี้
    แล้วกดปุ่มลงทะเบียน
    (ท่านจะได้รับตารางสำหรับผู้ฝึกสอนทางอีเมล ภายใน 2 วัน 
     และจะมีเจ้าหน้าที่โครงการโทรศัพท์แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการ)

2. ดูวิดีโอการอบรมผู้ฝึกสอนจนครบ
    แล้วเริ่มออกไปอบรมผู้หญิงในพื้นที่

3. กรอกข้อมูลของผู้รับการฝึกอบรม
   ในตารางสำหรับผู้ฝึกสอนของท่าน

4. ให้การบ้านกับผู้รับการฝึกสอน
     1) สมัคร Google Account 
      2) ส่งอีเมลมาหาผู้ฝึกสอน โดยแนบภาพพร้อมบรรยายว่า 
           อินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาอย่างไร