Громадська організація “Жінки в науці”

об’єднує наукових працівників, викладачів, аспірантів Національної Академії Наук, Академій медичних і аграрних наук та навчальних закладів України. 

Наша організація є членом Міжнародної мережі жінок-інженерок і вчених та співпрацює з Українським центром гендерної освіти при НТУУ «КПІ», Українським міжнародним комітетом у справах науки та культури при НАН України, Українським жіночим фондом,

Київською міською державною адміністрацією, Світовою Федерацією українських жіночих організацій, Міжнародним фондом Відродження, іншими громадськими організаціями, державними науковими та освітніми установами України 

Організацію зареєстровано 03.10.1996р.

Мета органiзацiї:

· змiна стереотипу ментальностi суспiльства щодо другорядної ролi жiнок-вчених в науцi

· сприяння пiдвищенню професійної та громадської активностi жінок-науковців, покращанню їх соціального положення, залученню до процесiв демократизацiї науки та суспiльства.

Напрямки діяльності:

·  збiр, аналiз та поширення iнформацiї про становище жінки-вченої в Українi у порiвняннi з розвинутими демократичними країнами;

·  дослідження ґендерних проблем в науці та освіті;

· організація програм  жіночого лідерства в науці, пiдтримка та популяризацiя кращих наукових праць  жінок;

· ініціація заходів для підвищення соціального статусу жінок-вчених, їх соціально-психологічної адаптації в умовах трансформації суспільства;

· налагодження співпраці з іншими громадськими організацiями та організацiями жiнок-вчених;

·  участь у формуваннi наукової елiти держави.