Pułtusk 2011

 
Spotkanie odbyło się w dniach 12-13 listopada 2011 roku w Pułtusku.
Dnia 12 listopada wolontariusze omawiali kwestie związane z działalnością Fundacji. W trakcie spotkania postanowiono o:
  • zorganizowaniu dodatkowych zajęć  dla uczniów, którzy mają problemy w nauce. Zajęcia będą prowadzone w środy i soboty.
  • reformie sekcji personalnej
  • definitywnym rozwiązaniu wszystkich kwestii dotyczących  współpracy z programem "PROJEKTOR - wolontariat studencki"
  • próbie nawiązania współpracy z Fundacją Macieja Zakościelnego i Fundacją Adama Małysza w celu wspólnego występowania o grant MEN w przyszłości
  • próbie, we współpracy ze studentem z Ukrainy, utworzenia fili Fundacji na Ukrainie
  • poszerzeniu wyjazdu wrześniowego o elementy naukowe, tzn. osoby które prowadzą lub prowadziły badania naukowe przygotują krótkie i przystępne opisy swoich badań, które mają być zrozumiałe także dla niechemików
  • został opracowany tekst  ślubowania dla uczniów z Fundacji

Sprawy, których nie udało się rozstrzygnąć, dotyczą poszerzenia naszej działalności w kierunku fizyki lub biologii oraz miejsca najbliższego, integracyjnego wyjazdu wrześniowego. Padła propozycja Mazur, jednakże Pan Prezes zaproponował też Gorce i Babią Górę. Ostateczne miejsce wyjazdu zostanie wybrane drogą głosowania.

Uchwałą Zarządu zostało wyróżnionych dyplomami 20% (6 osób) wolontariuszy Fundacji, którzy w tym roku wnieśli najwięcej do działalności Fundacji oraz osoby z poza Fundacji, którym dużo zawdzięczamy. Spośród wolontariuszy Zarząd wyróżnił: Ewę Biaduń, Annę Goral, Łukasza Purca, Patryka Rzepińskiego, Paulinę Taraszewską, Agnieszkę Wojnarowicz.

Uchwałą Zarządu, zgodnie ze Statutem i Regulaminem Fundacji, przyznaliśno nagrody i dyplomy "młodym" wolontariuszom. Nagrodą rzeczową Zarząd wyróżnił: Justynę Dobrzyńską i Patrycję Kacprzak, dyplomy otrzymali: Karolina Kowalska, Mateusz Piędzio, Ola Salamon oraz Kinga Zaręba.

Dnia 13 listopada wolontariusze wzięli udział w mszy św. w Ich intencji oraz w intencji młodzieży biorącej udział w zajęciach prowadzonych przez Fundację. Po mszy wolontariusze zjedli obiad, następnie zakończono spotkanie.